Å elske «som deg selv» betyr at du elsker mer enn deg selv

Spørsmål: På hvilken måte vil det å lese boken Zohar hjelpe meg til å føle vårt felles ønske?

Svar: Zohar forteller oss om det korrigerte systemet som finnes når det er samhold mellom oss. Om jeg føler min tilknytning med de andre som ukorrigert og ønsker å endre den, studerer jeg boken Zohar og gjennom å gjøre dette ønsker jeg å bli løftet til dette nivået, nivået til det korrigerte samholdet.

Jeg vet ikke hva den korrigerte tilstanden er eller hvordan jeg kan løfte meg til den. Jeg vet bare at jeg må oppnå den tilstanden som Zohar beskriver. Jeg forstå ikke hva som står skrevet der, og det er heller ikke nødvendig at jeg forstår språket den er skrevet på. Dette har ingen betydning.

Det som betyr noe er at jeg streber etter å bli korrigert. Å bli korrigert betyr at man knytter seg til gruppen, samfunnet, de andre, og begynner å elske de andre på samme måte som jeg elsker meg selv. Kjærlighet betyr tross alt enhet mellom oss, når mine egne og andres ønsker er én og samme ting. Da har vi oppnådd samhold.

Det står skrevet at om du har en pute, må du oppnå den tilstanden der du gir puten til den andre. Hvorfor? Det er fordi hans ønske er blitt mer viktig for deg enn ditt eget ønske. Hvorfor blir dette sett på som å elske andre som du elsker deg selv? Siden du tidligere elsket deg selv mer enn han, og du nå må elske han slik du brukte å elske deg selv, er dette mer enn deg selv. Det er dette vi kaller den givende egenskapen som ligger i mennesket.

Det virker urealistisk, skrekkelig og lite ønskelig. Jeg har ikke peiling på hvorfor vi studerer. Slik tenker alle. Vi har likevel ikke noe valg. Gradvis vil viktigheten av den givende egenskapen synke dypere og dypere inn i oss. Vi begynner å se den mest opphøyde og unike verdien i det, og gradvis går vi med på å leve etter dette. Det er slik lyset påvirker oss, spesielt når vi leser Zohar. Det kommer ned til oss, og snur vår holdning om til giverkraft.

Fra del to av Morgenleksjonen 13/05/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål