Å fødes raskere

Spørsmål: Du sa at vi er i ferd med å fødes spirituelt. Hvordan kan vi fullføre denne fødselen – og når den er fullendt – hvordan kan vi holde fast ved denne tilstanden og og bidra til videre utvikling?

Svar: Fødselen omfatter to krefter; kraften til selve fosteret og morens kraft. Den ytre kraften presser for å føde og den indre kraften samler seg i ett ønske. Da er vi rede til å fødes.

Det vi føder er vårt ene, felles, hele ønske om å oppnå den virkeligheten som allerede eksisterer mellom oss, men er skjult av vår egoisme. Kabbala blir kallt den hemmelige læren, for den avdekker det som er skjult for oss.

Vi trenger ytre krefter for å presse oss til å avdekke det. Enten overlater vi det til naturen, eller vi skaper en omgivelse som skaper dette trykket. Det beste er at den kvinnelige delen av vår samling sørger for å gi oss det ytre presset, slik at vi, den mannlige delen, blir forpliktet til å knytte oss sammen. Alle våre personlige ønsker om å avdekke den øvre virkeligheten blir forvandlet til ett ønske.

Da vil vi avdekke den virkeligheten og fødes inn i en ny virkelighet, som likner måten vi fødes i denne virkeligheten. Spørsmålene, ønskene, tankene, den felles strømmen, ånden og sinnsstemningen gir meg fornemmelsen av at deltakerne på kongressen vår begynner å føle denne virkeligheten som viser seg for oss.

Fra leksjon 7, The World Arvut Convention, 8/12/11

Kommentarer / Spørsmål