Å følge kabbalistenes vei, del 4

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Derfor, hver gang en utjevner sin form med ens lærer, oppnår en hengivenhet for ham i en periode.  Da tilegner en seg lærerens tanker og kunnskap…

Slik kan studenten anvende lærerens oppnåelse av skaperens storhet, som vender giveregenskap til mottakeregenskap og nok drivstoff til å skjenke ens hjerte og sjel. På samme tid blir også studenten i stand til å ta del i sin korreksjon med intensjon om å gi med sitt hjerte og sin sjel, som er botemiddelet som gir evig hengivenhet til skaperen.

Baal HaSulam, » A Speach for the Completion of The Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål