Å lære seg å leve under det varme sollyset

Spørsmål: Hvilket svar vil du gi et menneske som er en nøytral observatør? Vil ikke alt bare fremstå som filosofi for han?

Svar: Kabbala omtaler en kraft som finnes i naturen, og vi kan ta imot den positive innflytelsen den har på oss om vi ønsker å bli som den. Vi kan ikke endre denne kraften, men vi må gjøre en ryddejobb i oss selv. Det er akkurat som med sollys. Jeg kan velge å stå i skyggen, eller jeg kan klatre opp på taket og bade meg i sollys. Solen endrer seg ikke; Det er jeg som endrer meg, og som ønsker å ta imot mer lys.

Nøyaktig den samme kraften finnes i naturen, og læren om kabbala kan lære oss å ta imot den. Kabbala er en vitenskap. Om du er lur, lærer du deg å bruke lysets kraft, slik at det kan få påvirke deg på en god og positiv måte.

Vi snakker ikke om kunstige ting eller fantasier, kun om hvordan vi må organisere oss selv og forholdene mellom oss, et felles ”nettverk” for å ”fange opp” kraften som finnes i naturen og dra nytte av den. I stedet for å snu ryggen eller siden til ”sollyset”, vend heller ansiktet mot det. Med andre ord: oppnå likhet i form med det.

Det er dette læren kabbala dreier seg om. Den har følgende anbefaling til mennesket: Du er tvunget til å utvikle deg enten du vil eller ikke. Om du ønsker å utvikle deg på en god og behagelig måte, lær deg hvordan kraften som påvirker og utvikler deg fungerer. Dersom du snur ryggen til den, vil den utvikle deg gjennom lidelser og du vil føle dens effekt som presser deg bakfra. Om du står ”ved siden av” den vil det variere, noen ganger til det bedre og noen ganger til det verre. Om du snur ansiktet ditt mot det, vil du utvikle deg på en mild og fornøyelig måte.

Dette er alt vi gjør. Vi ønsker bare å oppdage den positive innflytelsen som denne kraften har på oss. Den påvirker og utvikler oss uansett, selv nå. Det er et udiskutabelt faktum at våre tilstander endrer seg. Kan vi få livet til å stå stille? Nei, hvert eneste øyeblikk står vi ovenfor en ny situasjon, og den prosessen er ikke avhengig av oss.

Det er en vitenskap som sier: ”Se på den nåværende trenden. Du trenger ikke å ”oppdage hjulet på nytt”. Du ser at vi alle er knyttet sammen med hverandre, men vår samhørighet er ikke god. Vi ødelegger naturen mer og mer. Så la oss oppnå samhold på den riktige måten, og snu trenden”.

Om alle våre problemer er forårsaket av det ødelagte samholdet oss imellom, la oss tenke over hvordan vi kan knytte oss sammen på den rette måten. Kabbala legger kun fram naturloven om likhet i egenskap på en lettfattelig måte. ”Skaper” betyr natur.

Fra del fire av Morgenleksjonen 29/12/10, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål