Å snu et «ondt øye» til en velsignelse

Forskjellen mellom et «godt øye» og et «ondt øye», mellom en velsignelse og en forbannelse, er at når det gjelder sistnevnte så skjer avdekkingen helt av seg selv – uten innledende innsats fra min side og jeg mangler en passende beholder. Alternativet er at jeg først forbereder beholderen, ønsket. Uansett hva som skjer etterpå blir det til en avdekking for meg. Det er imidlertid samme sak som avdekkes ved begge anledninger.

Når noe avdekkes uten at jeg har forberedt ønsket, beholderen, føler jeg mørke og at alt er skjult. Men når ønsket mitt først avdekkes, fornemmer jeg det motsatte: lyset, avdekkingen. Det er hele forskjellen på en forbannelse og en velsignelse.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen 30/8/11, Shamati #110

Kommentarer / Spørsmål