Avstand eksisterer ikke for de som er nære i ånden

Spørsmål: Hvordan kan grupper som blir igjen hjemme støtte kongressen på riktig måte?

Svar: Gruppene som blir hjemme må forstå at de blir ikke hjemme, de er ikke på utsiden. I den spirituelle virkeligheten finnes ingen avstand, tid, eller fysiske gjenstander som skiller oss. Den spirituelle virkeligheten er et felt der nærhet i spirituelle egenskaper avgjør hvor nær du står et annet menneske. Vi må hige etter å stå hverandre så nære som mulig!

Derfor, når vi gjør de samme tingene, når vi føler oss forbundet, når vi studerer under ledelsen til èn lærer og utfører de samme instruksjonene og higer etter å fornemme vår gjensidige forbindelse over hele verden – da vil vi, takket være de spirituelle og fysiske ulikhetene mellom oss og som resultat av kontakten vår over disse ulikhetene, bygge en sterk spirituell beholder, eller Kli.

Den spirituelle beholderens styrke avgjøres nøyaktig av ulikheten mellom de egoistiske ønskene inni den – og av styrken til forbindelsen over dem.

Fra Samholdsdagen over hele verden, 22/4/12, Forberedelse til kongressen

Kommentarer / Spørsmål