Avstand er ingen hindring

Det er ikke tilfeldig at vi er spredt over hele jordkloden og at store avstander skiller oss. Vi ble skapt slik med vilje. Dette kommer fra da Babels tårns falt.

Vi må bruke disse separasjonselementene på riktig måte slik at vi uavhengig av dem øker samhørigheten mellom oss. Derfor skal ikke de som befinner seg langt borte føle at de er langt unna oss.

Samhold er over rammene som gjelder for vår virkelighet. Mennesker som befinner seg et sted langt, langt unna kan oppleve samhold med alle andre sterkere enn noen som er her fysisk. Hans ønske, hans bitterhet over det faktum at han er langt unna alle andre, hans sterke ønske om å føle alt vi gjør, intensiverer hans følelse i så stor grad at han er fullstendig med oss.

Han kan ta opp i seg absolutt alt som skjer under kongressen. Det viktigste er å stille hjertene våre inn på samme frekvens: samhold.

Fra serien av virtuelle søndagsleksjoner 20/11/2011

Kommentarer / Spørsmål