Babels finanstårn: Krisens røtter

Synspunkt: (Professor Robin Matthews, president for «League of Strategic Management and Accounting»): «I historien om Babels tårn, forsøkte babylonerne å skape et forbrukertårn som rakk helt inn i himmelen. Prosjektet mislyktes da tårnet raste sammen, og menneskene ikke lengre var i stand til å kommunisere….

«I Bibelen begynte menneskene å skape et tårn som skulle bli en materialistisk stige til himmelen. Tårnet raste sammen da kommunikasjonsmekanismen i økonomien gikk tapt. I løpet av de siste tyve årene har den globale økonomien vært i enormt stor vekst. Europa og Nord-Amerika skapte et forbruksbasert, materialistisk Babels tårn bestående av gjeld og overdreven makt. Dette tårnet raste sammen da tilliten til språket i finansverdenen (gjeld, gjeldssikring, makt og syndikater, likviditet og lån mellom bankene) raste sammen. Omfanget av etterskjelvet er ennå et åpent spørsmål…

«Selv om den siste krisen synes å ha sitt utspring i finanssektoren, ligger kilden mye dypere. Kapitalismen og den ubarmhjertige jakten på konkurransedyktighet har resultert i enorme mengder og variasjoner av varer og tjenester. Etterspørsel må tilsvare levering, noe handelsstanden synes å forstå, men økonomene har oversett. Bedrifters maniske jakt på konkurransedyktighet de siste tyve årene merkes mest i den spekulative mentaliteten i finanssektoren, som skapte gjeldstårn basert på spekulasjon….

«Det siste Babel’s tårn, selve erketypen, var bygget på illusoriske fundamenter av symboler eller byggestener av regnskap som bare hadde en verdi så lenge mennesker fortsatte å lure seg selv til å tro at de hadde en verdi. Det var dømt til å rase sammen til slutt. Det kritiske øyeblikket oppstod da språkets kommunikasjon raste sammen. Tårnets bygningsarbeidere, leverandører og ledere avbrøt kommunikasjonen fordi de ikke lengre hadde tro på sin handel, at gjeld og likviditet har noen verdi…

«Nylig rikdomsvekst er basert på det nødvendige skillet, på den tiden, i det sekstende århundret, mellom vitenskapens og åndens språk: mellom vitenskapens språk og mystikkens språk. Et utfall, i tillegg til selve rikdommen, har vært forvirringen av spiritualitet med mystikk og overtro… Kanskje forståelsen av sammenbruddet til det moderne Babels finanstårn kan signalisere et kritisk øyeblikk – åpne opp for en mulig ny avsløring av nye språk og ny forståelse av eksistensens dimensjoner…

«Positive effekter kan ligge latente inni mangfoldet av finansnettverket… De trer ut fra kompleksiteten og selvstendigheten. Kanskje vi har nådd et kritisk punkt der forandring på alle nivåer er mulig? Kanskje forandringen kan være innrømmelse av at samarbeid burde erstatte konkurranse, jakten på konkurransedyktighet og grådighet? Kanskje nye eksistensgrunnlag på jorden vil komme til syne: anerkjennelse av gjensidig avhengighet er et skritt mot å godkjenne behovet, på et praktisk så vel som et spirituelt nivå av omsorg.»

Kommentarer / Spørsmål