Balansen mellom indre arbeid og spredning

Spørsmål: Hvordan finner man den rette balansen mellom indre arbeid og disseminasjon? Hvordan unngå for store avvik til den ene eller andre siden?

Svar: Ens personlige framgang avhenger av hvor mye en sørger for at alle nærmer seg samholdspunktet og forblir der, samlet, til enhver tid.

Hver og èn av oss trer ut av det – og kommer tilbake – gjentatte ganger. Til syvende og sist arbeider vi alle i forhold til det. Fra det punktet, vår felles «baby», danner vi sjelen vår og begynner å sanse og oppfatte oss selv inni den. Det er vår viktigste oppgave, vårt indre arbeide.

Vårt ytre arbeide rettes mot disseminasjon. Klarer vi ikke å tiltrekke store folkemengder til oss, opplever vi ingen framgang, men blir værende i vårt ego. Vår bevegelse oppover avhenger med andre ord av vår utvidelse.

Fra den virtuelle leksjonen, 11/12/11

Kommentarer / Spørsmål