Bli kjent med alle skaperens former, og tilpass deg

Ønsket utvikler seg ikke før det under lysets påvirkning har gått gjennom de fire utviklingsnivåene og oppnådd tilstanden der man er bevisst, føler seg selv, er i stand til å gjøre selvstendige avgjørelser og besvare lyset til en viss grad. Det betyr at i hvert eneste skapelsespunkt, der man finner ”rot” (null) -fasen, er dette et tegn på skaperens giverkraft som ønsker å forårsake en viss reaksjon i skapningen, gjennom ”eksistens uten å leve” (Yesh Mi Ain).

Med utgangspunkt i fase null, fra den såkalte ”toppen av bokstaven Yod”, er det nødvendig å gå gjennom de fire fasene til HaVaYaH (Yod, Key, Vav, Key), eller de første, andre, tredje og fjerde fasene til det direkte lyset. Først på det fjerde nivået (Behina Dalet) svarer ønsket.

Overalt innenfor skapelsen, uansett hvilket punkt vi finner i hele universet, vil vi oppdage et nullnivå i det: Skaperens tilknytning til et punkt ”uten å leve” (Yesh Mi Ain). Gjennom påvirkning fra lyset vil et ønske om å ta imot begynne å utvikle seg videre, og det må gå gjennom alle de fire nivåene for å kunne forme seg til en skapning, begynne å føle og besvare effekten fra lyset.

Alt begynner derfor fra ”toppen av bokstaven Yod”, ”eksistens uten å leve”, ”skapelsestanken”, hans tanke. Deretter begynner det å jobbe, og nivåene en, to, tre og fire blir belyst eller Yod-Key-Vav-Key, helt til vi når den fjerde fasen, Dalet, der man nå opplever at man eksisterer.

Know All Forms Of The Upper One And Conform

Det er to krefter her, den som leder og den som blir ledet. Hver og en av dem er aktive og potensielle til samme tid. De første tre fasene, null, en og to (Keter, Hochma, Bina) tilhører fremdeles skaperen. Nivå tre og fire (Zeir Anpin og Malchut) refererer til skapningen.

En lignende oppdeling kan observeres senere i alle de spirituelle objektene, Partzufim, virkelighetene. De første tre nivåene (GAR) tilhører tanken eller programmet til den øvre. ZAT (Zeir Anpin og Malchut) refererer til den lavere, skapningen, der ZA tjener som et adapter mellom den øvre og den lavere.

Den øvre er Keter. Dens givende egenskap er Hochma (visdom). Formen som han ønsker å gi gjennom er Bina. Formen som han forholder seg til den lavere gjennom er Zeir Anpin. Dette er et flerdimensjonalt forhold: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut. Når det gjelder Malchut, er dette en materie som tar opp i seg alle de tidligere formene siden den ønsker å kjenne og konstruere dem inni seg for å kunne oppnå formen til de foregående fasene.

Malchut implementerer derfor denne handlingen inni seg. Derfor har den behov for å oppleve alle de tidligere fasene, ta imot inntrykk fra dem, tilpasse seg og utvikle ønsket om å bli som dem. Som et tilsvar til dette skaper den et identisk samhold til roten gjennom å bli roten selv.

Skapningen kan ikke utvikle seg før alle de fire fasene er gjennomgått. Det bare i den siste utviklingsfasen, Dalet, når jeg har både ønsket og intensjonen (det vil si at alt kommer fra meg), og videre at vi kan snakke om en skapning. Før det er det kun skaperens egenskaper som han bygger skapningen med.

Fra del tre av Morgenleksjonen 26/05/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål