Inlägg i kategori 'Økonomi'

Systemkrise

thumbs_laitman_272Mening (Rotislave Ishchenko, politisk analytiker): “I dag er det liten tvil om den langvarige og systematiske naturen til den globale krisen. Men hva betyr egentlig “systemkrise”?

Uttrykt på en annen måte – systemkrise. Ikke økonomisk, ikke finans, ikke politisk, ikke regional men en global krise i hele systemet av relasjoner (politiske, økonomiske, finansielle, sosiale), som oppsto etter kollapsen av Sovjetunionen og framveksten av ensidig Amerikansk overmakt. Dette er en form for organisasjon som det internasjonale samfunnet ikke lenger behøver for å møte utviklingen.”

“Det vanlige utfallet av en slik situasjon, som gjentatte ganger har blitt testet under det tjuende århundre – verdenskrig. Faktisk var hele det tjuende århundre en fortsettelse av den andre verdenskrig. To ganger ( I 1914 -1918 og 1939 – 1945), ble det utformet modeller av åpene militære sammenstøt som involverte blokker og forenet de ledende krefter i verden. Det siste steget (konfrontasjonen mellom to supermakter og sine kontrollsystemer) ble avholdt i form av den kalde krigen og karakteriseres ved at man hele tiden kjemper økonomisk, informasjonsmessig og ideologisk. Dette hendte mot et bakteppe av perifere kriger og revolusjoner, hvor hovedmotstanderne med militære styrker er involvert på informasjonssiden eller ikke involvert i det hele tatt. Atomkapasiteter har inntil denne dag gjort det nesten umulig for en militær konflikt mellom supermaktene. (Hvis man ikke tar hensyn til muligheten for feil)……”

“Derfor, i en systemkrise ( det vil si, utmattelse av bærekraftige utviklingsmuligheter i det eksisterende globale systemet) satser USA på å være i forkant av en massiv ødeleggelse. Derimot jobber de ut fra det faktum at ressursene de kontrollerer vil være nok til å overleve den unngåelige periode med generelt kaos til lavest pris, og begynner å skape et nytt system som er ledende i verdens sammenheng….”

“Med Washington i posisjon, må hele den gamle verden ødelegges, for utenom USA. I denne situasjonen vil de svakeste dø først, og bare ha en mulighet til å overleve hvis de sterkeste og svakeste kan ha en sterk allianse.”

Min kommentar: Utad er alt sannhet, bortsett fra en ting – det finnes en plan i skaperverket, og en person som anser seg selv som historiens mester og dets oppnåelse, tar feil. Det er nødvendig å være klar over det utviklingsprogrammet som har sine røtter i naturen. Selv for USA venter fortsatt en stor overraskelse.

Hjelpeløshet under kollapsen av den gamle verden

thumbs_Laitman_089Mening (The Guardian): “Det har alltid vært en spenning i hjertet av kapitalismen. Selv om det er den beste verdiskapende mekanisme vi har skapt, kan den ikke overlates til seg selv. Dens selvregulerende egenskaper, i strid med den innsatsen som er lagt ned av økonomer gjennom genrasjoner som prøver å bevise det motsatte, er svak.”

“Det er behov for en innebygd motsettende kraft – effektive handelsunioner, lover og offentlig handling – for å opprettholde ærligheten og etterspørselen som driver den. Det er behov for et overordnet internasjonalt rammeverk av lover, finans og handel der en kan gjøre avtaler og forretninger. Den kan definitivt ikke skape noe selv. Kaoset i finansmarkedet i løpet av de siste fjorten dagene er et resultat av konfrontasjon med denne spenningen. Kollapsen i oljeprisen bør være gode nyheter. Det gjør alt billigere. Det øker kjøpekraften i markedet og forbrukere over hele verden har en større mulighet til forbruk, enn de fleste oljeproduserende land. En lav oljepris vil historisk sett forutsi en god økonomisk tid. Istedenfor har markedet panikk.”

“De har panikk fordi det som skaper den lave oljeprisen er global uorden, noe som kapitalismen ikke har evne til å rette opp. Faktisk er det nettopp det at kapitalismen går amok, som er årsaken til uorden. Fortjenesten som en del av den nasjonale inntekten i Storbritannia og USA nådde nye høyder; lønningene nådde et nytt bunnnivå idet styrken til de organiserte arbeiderene svekkes og prestasjons økonomien med kortsiktige kontrakter tar av. Overfloden til de rike der de graver underjordiske kjellere for å ha svømmebasseng, kinoer og overdådige treningsstudioer, henger sammen med de lidelsene som den nye, fattige middelklassen opplever. De er ikke lenger istand til å sikre seg selv anstendige pensjoner, og barna av prestasjons økonomien nekter å etablere familie på grunn av det økonomiske trykket.”

“Det er klart hva som må skje. Det må komme en helomvending i økonomisk tenking. Krefter i verdens handelsmarked – nye forum for det 20. århundres handelsforening – behøver å styrkes. Kraften i finansmarkedet må begrenses. Vekst i kreditt må styres med direkte kontroll over veksten i bankenes balanse, og bankene må vennes av med det finansielle kasinoet de har bygd. Store selskaper må gis lov til å fokusere på å skape verdi, isteden for å danse etter frittstående aksjonærers interesser.”

Min kommentar: Kapitalismen kan ikke stoppe seg selv – vi ser det gjennom måten den ødelegger middelklassen, som holder den oppe. Menneskelig grådighet har ingen grenser og dette er instinktivt nedarvet i naturen, en person ønsker å utnytte andre til det ytterste. Han kan kun stoppe når alle har blitt hans slaver; antallet vil reduseres til et minimum og han vil utrydde resten. Tross alt, med dagens teknologi er det ikke behov for eksistensen til 6 – 7 milliarder mennesker. Det er dette kapitalisten vil arbeide for.

Redningen vil bare kunne komme gjennom å utdanne menneskeheten på en slik måte at en ikke vekker motsetninger og forbud, men vekker en høyere positiv kraft som vil påvirke det menneskelige sinn og vil forandre det til å inkludere to krefter, den “gamle” negative egoistiske kraften og en “ny” positiv altruistisk kraft, kraften av giverglede og kjærlighet. Ellers kan vi vente oss det første scenario.

Det er lov å lese ansattes personlige post

thumbs_Laitman_161Spørsmål: Den europeiske menneskerettsdomstolen bestemte at en arbeidsgiver kan lese en ansats personlige post, hvis den ble skrevet i arbeidstiden.

Avgjørelsen ble tatt mens man etterforsket saken til den rumenske ingenøren Bogdan Barbulescu, da det ble klart at han utførte personlig korrespondanse på jobbens datamaskin i arbeidstiden.

Svar: Dette er som om jeg jobbet på en spesiell maskin og tok ting fra arbeidsgiverens materiale og solgte det videre. Dette blir akkurat det samme. Jeg må bare bruke min jobbmaskin til å utføre de oppgaver min arbeidsgiver gir, ikke til mine personlige oppgaver.

Derimot er dette i noen tilfeller nødvendig, for eksempel ved familieproblemer eller hvis noen av mine slektninger er virkelig syke eller lignende situasjoner, så er det en annen ting. Til tross for det, hvis dette gjentar seg med jevne mellomrom og ikke omhandler noe viktig, hvorfor skulle jeg gjøre slike ting på jobben?

Dette kalles tyveri. Jeg stjeler tiden og resursene til min arbeidsgiver ved å sende personlig korrespondanse. Slik må det ikke være. Den rumenske ingenøren ble rettmessig sagt opp. En arbeidsgiver har rett til å lese og vite alt som skjer på arbeidsplassen. Datamaskinene er hans eiendom og det er også arbeidstiden til de ansatte.

De åtte timene en person er på arbeidsplassen tilhører arbeidsgiveren, bortsett fra de avtalte pausene som han kan gå ut å ta en kaffe, eller også skrive personlige brev. Men det er bare under denne tiden og bare hvis arbeidsgiveren tillater det. Da blir det ikke ansett som tyveri, men som inkludert i en avtale med arbeidsgiveren.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 1/14/16

Fare for økonomisk kollaps – Det finnes ikke handelsskip i Atlanterhavet

thumbs_laitman_222I nyhetene (YourNewsWire): “Russiske marinestyrker har rapportert at hele Atlanterhavet ser ut til å være helt tom for store lasteskip, for første gang i historien siden man har kartlagt det.”

“Kremel sier at Panmax og New Panmax skip, pluss alle typer bulktankere (olje/flytende naturgass) skip inkludert VLCC og ULCC supertankere ikke kan sees noe sted.”

“Russland påstår at evakueringen av Atlanterhavet er et klart tegn på en kommende vestlig økonomisk/bank kollaps, med verdens stupende aksjemarked i løpet av den første delen av året, som et annet tydelig tegn.”

Fra (Superstation95.com): “Handel mellom Europa og Nord Amerika har bokstavelig talt stoppet opp. For første gang i den til nå kjente historien, er ikke et eneste skip i transitt på Nordatlanteren mellom Europa og Nord Amerika. Alle sammen (hundretalls) er enten oppankret eller i havn. INGENTING flytter seg.”

“Dette har aldri skjedd før. Det er et forferdelig økonomisk tegn; et bevis på at handelen bokstavelig talt har stoppet.”

“Grunnen til at handelen har stoppet er enkel: Folk kjøper ikke ting. Når folk ikke kjøper ting, selger ikke forhandlere noe, derfor bestiller de ikke mer varer til lageret.”

“Når forhandlere ikke bestiller varer, lager ikke produsentene noe fordi det ikke er en ordrebok å fylle. Når produsentene ikke lager varer, bestiller de ikke råmateriale for sin produksjon.”

“Når det ikke finnes noen ordre etter råmateriale, selger ikke råvaremeglere råvarer lenger. Når man ikke selger råmateriale, er det ingenting å frakte for de store lasteskipa, (eller jernbaner eller lastebiler) til å flytte noe.”

“Enkelt sagt, den globale økonomien er BOKSTAVELIG TALT stoppet, akkurat nå, i dag.”

Min kommentar: Det er slik at jeg allerede har omtalt dette i bloggen min for mange år siden. Og hva er det neste som skjer? Se hva jeg allerede har skrevet om det før. Og det er ikke snakk om å triumfere; det er heller slik at vi kan reddes fra det forestående kaos!”

De rike tapte milliarder

thumbs_Laitman_004Spørsmål: I løpet av den første handels uken i 2016 ble den kombinerte rikdommen til de 400 rikeste menneskene i verden redusert med 200 milliarder dollar. Ifølge Bloomberg-indeksen er den viktigste årsaken til dette økonomiske tap, nedgangen i Kina og fallende oljepriser.

Svar: Vi vil ikke forstå at vår verden har en begynnelse og en slutt, som alt annet i denne verden.

“Denne verden” refererer til det egoistiske systemet av gjensidig samarbeid mellom oss, som vi har bygget. Det kan ikke lenger eksistere fordi akkurat som en hydra, begynner den å spise seg selv.

Problemet er at i det paradigmet som denne verden ble skapt, er alt målt i penger. Men penger er det samme som egoisme, som vi i dag ikke lenger kan måle verden med.

Spørsmål: Så hva ville være det samme paradigmet?

Svar: Det vil være et paradigme som ikke er materielt, siden fra et materielt perspektiv vil alle bli sørget for. Man kan se hvordan innvandrere oversvømmer Europa, og Europeerne gir dem alt de behøver. En kan slutte å jobbe og enkelte organisasjoner og staten vil ta vare på deg.

Spørsmål: Betyr dette at frykten for å være uten penger vil forsvinne?

Svar: Uten tvil! I dag jobber ikke en person for å møte sine grunnleggende behov. Selv om han jobber for å tjene mer penger, er syklusen av penger – varer – penger, der den menneskelige innsatsen som tilsvarer lønn, i ferd med å forsvinne. Det er nødvendig å gi en person det han trenger for å leve, uavhengig om han jobber eller ikke.

Derfor vil verdien som tilsvarer penger i fremtiden, være gode gjensidige relasjoner mellom mennesker, da menneskeheten gradvis oppdager at det er kraften i å være god. Denne kraften formidles av de som studerer kabbala som skaper den fantastiske egenskapen av overflod i naturen. Fortjenesten til en person vil bli bestemt av hvor mange gode følelser og intensjoner som kommer fra han, mot andre.

Verdien skal ikke fastsettes i henhold til inntekt, men hvor mye han kan gi, formidle, gjøre noe som bringer folk sammen. Det er tross alt enheten mellom mennesker som vil gjøre at de absorberes med den høyere natur, og alle kan motta i overflod fra den høyere kraft, som god helse, blomstrende natur, balansert vær osv.. Dette vil tilsvare en persons lønn.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/10/16

Flyktninger: Hva vil skje med Europa? Del 2

thumbs_Laitman_420_06

Remodelerende individualister

Det er ikke nok å føle en forbindelse med andre, ei heller er det nok å holde hverandre i hendene som snille barn. I tillegg trenger jeg å føle at vi er ett, ett hjerte, en følelse, og ett sinn, en eneste tanke. Vi er alle en.

Fra dette er det ingen steder å rømme, og i denne enheten forsvinner jeg, jeg oppløses. Vi blir en samlet «masse», og jeg bekymrer meg ikke lenger for personlige ting. Klær, sko, bolig, seng, mat – ingenting av dette er mitt. Ingenting er mitt eget. Og bare da, etter en radikal indre omveltning, vil jeg føle meg bra, og bli fri.

Med andre ord, jeg trenger å bearbeide og reformatere min egoisme.

Dette betyr ikke at vi faktisk er nødt til å leve i et angsambel i en ultra-kommunistiske kommune. Men naturen presser oss gjennom våre urealiserte korrigeringer, gjennom våre uåpnede hjerter, og den «runde verden» som vi ennå har igjen å oppleve gjennom våre sanser.

Og presset er spesielt stort på europeerne, som er individualister til beinet. For der er det «huset mitt – min borg» som gjelder. Og likevel, er det ingen steder å gjemme seg,  ikke bare i Europa, men på en global skala. Hver person og hver nasjon vil få sin avmålte anndel og form, for å ønske og bli kvitt sin egoisme.

Det vil bli klart at vi ellers rett og slett ikke vil overleve. Og så vil vi begynne å søke og prøve å finne ut: Hvordan kan vi finne løsningen på dette problemet? Hvordan kan vi forandre oss selv, bryte oss ned? Hvordan kan vi slippe ned vår natur til en pytt?

Hvis ikke, så er situasjonen uutholdelig. Bedre å være død, enn å leve slik, siden alle de rundt deg «bryter ryggraden» til min egoisme; de legger press på min individualistisk følelse av bevissthet, og det er uutholdelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger: kvitte meg med dem, eller gjøre unna med meg selv.

Men naturen tillater oss ikke det. Tross alt, er dets mål, og dets program il for at vi skal ta vare på oss selv og å korrigere oss selv. Og her hjelper ingenting annet: ikke marihuana, ikke beroligende midler, eller antidepressiva. Hver og en, vil måtte gjennomgå store endringer, og vi vil likevel være nødt til å «remodelere» oss, fra egoister til altruister. På en slik måte, vil vi føle oss alle som i en familie, i en familie der jeg kan sove i sengen med babyen min, eller gi hele sengen til mine barn, å legge meg ned et sted i nærheten.

Dette bør være den grunnleggende tilnærming. Og vi vil være på jakt etter en løsning: Hvordan kan vi endre vår natur, slik at vi kan se et elsket barn i hver person.

Det er ingen annen måte. Og folk vil innse dette

Fortsettelse følger …

165855

Fra KabTV er «Et nytt liv» 8/27/15

Globaliseringens gullalder er forbi

thumbs_laitman_202_0I nyhetene (profile.ru/economics): Treghet i økonomisk vekst i land med en overgangsøkonomi, kan føre til globale økonomiske problemer. For ikke lenge siden, kunne ingen forestille seg noe sånt som dette.

«Kinesisk eksport krympet,  den russiske økonomien er i resesjon, Tyrkia taper økonomisk stabilitet, den malaysiske valutaen og den thailandske Baht har falt, den brasilianske rating har falt i søpla, Indonesia og Sør-Afrika er glipper.

«Få kunne spådd en slik prosess. Nasjoner med en overgangsøkonomi ble garantert at industrilandene kunne finne kjøpere til utstyr, maskiner og biler. Dette gjorde det mulig for den unge befolkningen i Europa å arbeide for å bli en del av middelklassen, med en bil, sin egen leilighet og sparing til alderdommen.

«Og motsatt, eksplosjonen av varer, fungerte som en garanti for vekst i land med en overgangsøkonomi: Volumet av den brasilianske eksporten økte, samt olje og gass fra Russland. Når nasjoner enes om en jevn strøm av inntekter fra eksport av varer, og derfor ikke tar hensyn til selvutvikling, kaller økonomer dette for en «ressursforbannelse». Strukturellt underskudd, gjør nasjonene med en overgangsøkonomi sårbar. Det er ingen grunn til at de ville være i stand til å provosere en ny eksplosjon: Globaliserinegens gullalder, er nå forbi.

Min kommentar: Det er ikke globaliseringen, men bare utilitaristisk individualisme. Dette “lukter” ikke engang globalisering. Globalisering er gjensidig avhengighet, og det vil bli mer og mer klart, dette vil ikke komme fra  finansfyrster og industrialister, men fra naturen selv, som vil koble oss til et strammere og strammere, og gjensidig avhengige nettverk. Og vi vil være forpliktet til å forstå vår egoistiske og individualistiske motstand mot global og integrert natur. Vi vil være forpliktet til å endre vår egoistiske natur; dette er neste trinn i vår utvikling.

EU – Gjennom elendighet til glede

thumbs_laitman_220I Nyhetene (rg-rb.de): “Programmet der den franske finansministeren Emmanuel Macrom snakket, sjokkerte politikerene i den Europeiske Unionen: Økonomiske systemer må reformeres i retning av finansiell solidaritet; de rike nasjoner må finansiere de fattige; dette er den eneste måten å redde den Europeiske Unionen.”

“Hvis medlemsland ikke er klare til å finansielle overføringer inn i  pengesystemet, kan vi glemme Euroen og den Europeiske Unionen. Overføringer må realiseres og implementeres i rammeverket til et enkelt budsjett over hele den Europeiske Unionen, hvor innføringen vil bli koordinert fra Brussel. Han er sterkt imot de “ortodokse” finanspolitikere i Berlin”

Min kommentar: Det er stemmer som roper etter mer solidaritet og likhet, men dette vil ikke hjelpe lenger, naturen aktiviserer et system for å lære mennesker sin lov gjennom problemer (lidelsens vei). Tiden vi har igjen for en myk innlæring av naturlovene (Torah metoden), gjennom å lære Kabbalas viskom renner ut.

Ved å forsøke å forstå natruens tanke, lærer vi hvordan vi kan gjøre ting på rett måte, uten feil, gjennom gode instruksjonen fra kabbalister. Dette fordi vi ikke kan forstå hvordan naturen er konstruert på en integrert måte på egnhånd.

Grunnen til at vi er “samlet” sammen i et menneskelig samfunn gjennom et motsettende egoistisk prinsipp, slik at vi ikke kan forstå den altruistiske unionen (samlingen). I mellomtiden, blir vårt verdenssamfunn gradvis mer integrert og mer forenet under påvirkning av skjulte krefter i naturen. På denne måten blir vi lik de som ikke forstår verden vi befinner oss i, akkurat som de som ikke vet hvordan man orienterer seg.

Den kommende storm

thumbs_laitman_250_0Synspunkt (livejournal): “En rekke tiltak blir iverksatt i verden for å returnere dollar som “svever rundt” i verden, tilbake til USA. Kollapsen av den kinesiske aksjeindeksen er måten å løsrive seg fra overskuddet av dollar i seg selv, og dette gjelder også i Europa”

“Etter at de amerikanske indekser begynner å falle. I det øyeblikket forsvinner det spekulative pengemarkedet (dvs, at det har evnen til å bevege på seg), vil det være mulig å nærme seg slutten på gjeldsmarkedet i USA.”

“Og derfor har vi ordnet noen korte oppsummeringer:

1. Begynnelsen på fallet av det globale finanssystemet basert på dollar, har startet

2. Alle penger returnerer til sitt utgangspunkt.

3, Penger som returnerer til USA vil bli borte sammen med gjeldsmarkedet

4. Penger som returnerer til Japan vil dekke lånene.

5. Penger som returnerer til Europa vil forsvinne med bankene.

6. Gjeldsmarkedet i Europa vil kollapse.

Stormen starter når man følger aksjeindeksene og aksjemarkedet vil kollapse, da vil verdien på gull og sølv stige”

Min kommentar:  I prinsippet er det ikke viktig hvilket scenario som vil påse omorganisasjonen av verden. Vi må bringe klarhet i vår kunnskap slik at folk vil begynne å forstå naturens program (Skaperen), og på hvilken måte vi må følge den. Det er ikke som i fortiden hvor vi fokuserte på markeds og finansielle forhold, vi må heller spesielt gjøre oss klar for nye sosiale forhold og koblinger som i et forenet samfunn. Etterpå, og derfra må vi bygge nye koblinger på alle våre andre områder vi har aktiviteter. Som er: først må det være en endring i personen, og bare etter det, kan vi bygge et nytt samfunn. Og vi kan ikke gjenta de feilene bolsjevikene, som med tvang, kommanderte mennesker inn i kommunale leiligheter og kollektiver.

En global økonomisk krise “banker på døra”

thumbs_laitman_258I nyhetene (gazeta.ru): “Kolapsen på aksjeindeksen og fallet i råvarepriser har ført til hysteri og sjokk. Eksport og import faller, luften går ut av aksjebobla, det neste er eiendomsmarkedet.

Forbrukerøkonomiens æra er over i Europa og USA. Etterspørselen som har akselerert ved å gi ut lån har sluttet å vokse. I verdensøkonomien er det ikke lenger behov for metaller eller nåværende antall energiselskaper. Nasjonene i Midt Østen gir oljemarkedet unødvendig problemer ved å forårsake inflasjon, for å kunne ødelegge for de konkurrerende amerikanske skiferoljeprodusentene. I USA er det en nedgang i petroleums og gassindustrien, og trusselen for ikke å kunne nedbetale lån for skiferolje prosjektet øker.

Min kommentar: Det er ingen grunn til panikk. Dette er en gradvis overgang til en ny form for eksistens, fra en som er egoistisk, dyrisk, og privat, til en som er altruistisk, human og sosial. Alt avhenger av bevisthet, og vår form for deltakelse i overgangen, enhver person og alle oss sammen.

Et integrert globalt system forener og tvinger oss, både personen og samfunnet, til å være lik det.  Naturen avskyr, ikke bare et vakuum, men også mangelen på innhold der. Til den grad det er mangel på innhold, påvirkes den, og jobber med innkompatible gjenstander gjennom krefter som sender de til innkvartering, sammensetning, og i balanse med det generelle systemet i naturen. Vi kaller disse kreftene som korrigerer en person og et samfunn en krise.

I Hellas: “κρίσις” kommer fra verbet “κρίων” som betyr “å etablere, å definere, å velge.” Betydningen av ordet “krise” er en løsning, et vendepunkt, det vil si et punkt for korreksjoner, ikke ødeleggelser.

På kinesisk, betyr “Krise” (危机 wei ji)—“wei” fare, “ji” er et aktiviserings mekanisme, en intensiv, en kreativ kraft (fra naturen). På Hebraisk “Rashi” – Stedet hvor jordmoren befinner seg på fødsels steinen, som også kalles “Mashber” (krise) isteden for “steiner”.