Inlägg i kategori 'Barn'

Kjærlighet som aldri dør

thumbs_laitman_527_03 (1)Spørsmål: Sier du at kjærlighet mellom et ektepar ikke er nok, at de må nå kjærlighet mellom skaperen og skapningen.

Svar: Det finnes ikke noe kjærlighet mellom ektepar i dag. Våre familieforhold er i en tilstand av sørgmodighetens dag i den niende av Av.

Ødeleggelsene  føles i hele vårt liv og i forholdet mellom foreldre og barn, sjefen og arbeiderene, også mellom regjeringsmedlemmer. Det finnes ingen forståelse noen steder.

Spørsmål: Det finnes mange typer kjærlighet, for barn, foreldre, nære slektninger osv.. Men hvorfor finnes det en spesiell romantikk i kjærligheten mellom mann og kvinne?

Svar: Kjærlighet er når jeg oppfyller ønsket til en annen person før min egen lyst. Jeg må vite å føle hva den andre ønsker, slik at hans ønske blir viktigere enn mitt eget.

Dette er den mest generelle definisjonen av kjærlighet, men passer for alle tilfeller. Forpliktelsen i et ekteskap er mer omfattende enn andre, da denne forbindelsen inkluderer gjensidige forpliktelser, opplevelsen av å bo sammen, å kjenne partneren, felles barn i et felles hjem og felles økonomi. Også følelsen av trygghet og en garanti for støtte i vanskelige tider. Et ekteskap er en forening i denne verden, med alle de konsekvenser som følger.

I den spirituelle verden er du i stand til å kjenne din partner på en ny måte hvert øyeblikk. Det står skrevet at Malchut blir jomfru igjen hver dag, dermed starter et nytt forhold som om du ikke kjenner henne.

Det virker som om vi mangler dette aspektet i våre vanlige liv og familie. Hvis et ektepar befant seg på det spirituelle plan, kan de fornye sitt kroppslige forhold hver dag.

En gang for over tre og et halvt tusen år siden levde nasjonen Israel på denne måten. La oss håpe at vi snart kommer tilbake dit og vil lære å avdekke nye kvaliteter i hverandre hver dag. Da vil det bli en riktig og ekte kjærlighet, som fornyes hele tiden.

For å live opp i forholdet i dag, for å føle en sammenkobling blir vi tvunget til å kjempe. Ved å gjøre opp etter kampen, vil smaken av kjærlighet som ble svekket, bli fornyet.

Det er umulig å bli vant til spirituell kjærlighet da den endres hele tiden. Nye vilkår blir avdekket konstant og dermed fornyes kjærligheten også hele tiden.
[164261]
Fra KabTV’s “A New Life” 7/30/15

Konkurranse som en motor for samfunnsutviklingen

thumbs_laitman_547_06Spørsmål: For en vanlig person betyr suksess familie, et vanlig liv, økonomisk trygghet og sikkerhet. Kort sagt, alt som som oppnåes gjennom konkurranse. Men han har allerede blitt lei av denne jakten. Hvordan kan han nå et enkelt, normalt liv han kan vurdere vellykket?

Svar: Det begynner å bli veldig enkelt i vår verden. Hvis vi snakker om vår legemlig kropp må vi gi den helsetjenester, en pensjon og et godt miljø. Men en person kan ikke oppnå suksess på den måten. Dette oppnåes gjennom samfunnet, ved alle sine medlemmer tilsammen. Dette er årsaken til at en person må skape et miljø som vil gi ham helsetjenester og et stabilt liv, gi han alt han trenger.

Spørsmål: Men i samfunnet vårt er suksess oppnådd gjennom konkurranse. Kan det oppnåes på noen annen måte?

Svar: Suksess i vårt samfunn oppnåes gjennom konkurranse fordi egoet vårt har to retninger. En er å dominere andre og være over dem, noe som setter en person under stor belastning, og fører til store menger energitap og konstant trykk. den andre retningen er tiltrekning av den legemlige kroppen (samme egoisme) til komplett hvile. Disse to motsetninger eksistere i oss og gjør konkurranse til en nødvendighet. Det vekker oss å tvinger oss til å jobbe hardt.

Dessuten kan konkurransevilkårene være svært forskjellige: konkurrenten kan være min rival eller min kollega. Jeg er i utgangspunktet for konkurransen når det kommer til gode gjerninger, når en person sliter med å gjøre noe av hensyn til samfunnet.

Å leve blant ulver…

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: La oss si at noen entrepenører, etter å ha støttet hverandre, kommer fram til konklusjonen om nødvendigheten av gjensidig integrerende samarbeid og bestemmer seg for å endre retning. Hvilke strategiske endringer kan de foreta hvis de kjenner til dette?

Svar: Problemet er at entrepenører eksisterer i et egoistisk samfunn som er som en kreftsvulst og de er en del av den. Derfor er det vanskelig å forestille seg at de ville begynne å forandre den handelskulturen de befinner seg i. Det er bare mulig hvis de er et stort antall som gradvis bevisstgjøres om de nødvendige endringene som må forekomme hos dem og i kontakten dem imellom.

En slik reform er mulig å gjennomføre i et land, i et lukket system, men bare hvis dette landet kan komme bevisst til en integrerende form ved å bygge riktige forbindelser mellom alle befolkningsgruppene, mellom overklassem, middelklassen og de lavere klassene. Men om vi bare forklarer en liten businessmann hvordan han kan omorganisere virksomheten sin i forhold til de aktuelle trendene i en verden i endring, er det tvilsomt at det lar seg gjøre.

Det er fordi han er lukket i et system av konkurranse og korrupsjon, hvor alle ligger og lurer på hverandre, et rigid system. For at han skal kunne finne en ny retning for den lille virksomheten sin, å produsere de mest nødvendige produktene og å selge dem til en pris som er tilstrekkelig for sin egen eksistens og ikke mer, ville han ha blitt som en liten fisk blant haier som øyeblikkelig ville sluke ham med hud og hår. Han ville aldri kunne overleve i en så fiendtlig omgivelse.

(125403)

Fra KabTV`s Through Time, 16/8/13

Altruismens hjelper

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvilke av de egoistiske behovene våre blir mindre verdsatt og hvilke er bedre i den integrerte tilstanden? Er vi nødt til å forandre dem alle?

Svar: Det trenger vi ikke. Hvis egoismen begynner å arbeide i riktig partnerskap med altruismen, vil bare gagn komme fra det.

Tenk over hva som skjer i kroppen vår: et enormt antall av alle mulige former for reaksjoner, tilkoblinger, frakoblinger, gjensidige ødeleggelser, fødsler, osv. En kropp som angripes av flere fiendtlige elementer vil enten ødelegge dem eller korrigerer dem. Det er en stor kamp, med konstant analyse og syntese av tilgjengelig informasjon og vedtak om hva som må gjøres med dem.

Kroppen er med andre ord ikke istand til å fungere uten positive og negative krefter; begge to må være i aksjon.

Så når en altruistisk kraft dukker opp mot egoisme, trer egoismen inn i balanse med den og blir umiddelbart like viktig som den. Det er et system som opprettholder seg selv i homeostase, i balanse, i harmoni.

(124015)

Fra KabTV`s «An Integral World», 24/10/13

Hvorfor har det blitt så vanskelig å oppdra barn?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Jeg studerer hele foredragserien din «Et nytt liv». Tusen takk. Hvor ser du at årsaken for vanskelighetene med oppdragelsen av moderne barn kommer fra?

Svar: For første gang i historien går vi inn i en helt ny verden, uten å vite eller føle det, fordi sansene våre er egoistiske og vi kan ikke føle fremtidens verden før vi har korrigert dem. Tidligere hadde vi forventninger og var istand til å forestille oss en fremtidig verden, en «morgendag» som venter oss.

Dette fører til spesielle utfordringer for overgangen til et nytt liv. Ingen kjenner det, bortsett fra kabbalistene. Det er dette jeg underviser studentene mine i. Læren om den nye virkeligheten og å trenge inn i den, å korrigere den menneskelige natur, som er en utstrakt og vanskelig prosess.

Problemet ligger i undervisning av den nye generasjonen, både de unge og de voksne. Tidligere forberedte foreldrene barna til å gå inn i en verden de hadde god kjennskap til. De stod klar til å formidle sine barn påkrevde levevaner. Dagens foreldre kan ikke forberede sine barn på et fremtidig liv, fordi de selv ikke forstår det. Konklusjon: de trenger begge å gå gjennom systemet for integrerende undervisning og oppdragelse.

Å leve med hverandres ønsker

onskerleveSpørsmål: Jeg likte veldig godt å lese romantiske noveller i min barndom, resultatet var at jeg skapte et slags konsept av et ideelt romantisk forhold. Da jeg vokste opp virket det som om jeg prøvde å leve opp til dette idealet, noe som stadig feilet. Det viser seg at denne ideelle formen ikke har noe med hva jeg virkelig trenger.

Svar: Selvfølgelig, nettopp fordi disse romansene er helt imaginære og ikke beskriver en ekte indre forbindelse. Alt ditt arbeide må være for å bli frigjort fra disse falske former og bilder. Naturen forplikter oss med hensikt til å være opptatt av dem, så vi kan komme til skuffelse og bli frigjort fra denne løgnen og i forhold til det vil vi oppdage hvordan å finne ekte kjærlighet. Ellers ville vi ikke hatt denne muligheten.

I mellomtiden er vi fortsatt fengslet i denne løgnen, fanget av våre imaginære og kunstige bilder. Etter at vi renser oss fra denne eksterne Klipa og gradvis oppdager vårt ”nett” selvet, våre ønsker og egenskaper, oppnår vi en sann indre forbindelse. Det vil ikke lenger finnes noen forelskelser, snarere vil det være ekte kjærlighet fordi vi ønsker å koble sjel til sjel, i henhold til den spirituelle egenskapen i hver og en av oss.

Vi vil forstå hvordan det er mulig å sjenke og gi til hverandre gjensidig. All min lykke og følelser støttes av dette, jeg vil føle hvordan å oppfylle min kone og hun vil oppfylle meg, hver av oss vil leve innenfor den andre.

Fra samtale om Integral Upbringing 6/20/13

 

 

Lær å gjøre hverandre lykkelig

Det andre prinsippet ang. relasjoner mellom ektepar sier: “Hver og en må prøve å heve humøret til partneren hele tiden.» Hver person må åpne opp for en anledning til å bedre partneren sitt humør. I en situasjon som dette må du se deg selv som mer enn en partner, som en mor som bryr seg om velferden til barnet sitt.

Det er å strebe etter å behage andre, for å bedre deres humør, være opptatt av at ting skal være bra. Prøve å bringe det de elsker, forberede og arrangere ting. Jeg må vise at jeg gjør dette spesielt av hensyn til min kone, at jeg ønsker å gi henne nytelse. Jeg gir henne et eksempel på oppførsel jeg ønsker å se fra henne i forhold til meg.

Dette snakker om gifte par som lærer å bygge riktige forhold til hverandre. Vi forstår at vi er to egoister som må korrigere tilstanden til vår familie. Derfor viser de forskjellige eksempler og har privilegiet til å minne hverandre om hvordan man oppfører seg.

I tillegg til dette er det veldig viktig å løfte hverandres humør, da vi ønsker å bygge en forbindelse mellom oss! Godt humør bidrar til å åpne en person, mens dårlig humør får ham til å trekke seg inn i seg selv. Derfor er man ikke forberedt på å få kontakt med andre når man er i dårlig humør.

Hvis partneren befinner seg i en deprimert tilstand som dette, er det ikke mulig å gjøre ham glad. Da er det nødvendig å stige ned til hans dårlige humør og dele hans bekymringer, å prøve å se alt gjennom hans øyne, være enig i hans vurderinger og rettferdiggjøre han 100%. Når du føler at du befinner deg i samme humør, i delt sinne kan du prøve å få han ut derifra. Uten forbindelse er det umulig å bringe personen ut av en nedstigning, det er først viktig å forstå ham på en eller annen måte.

Hvis du prøver å gjøre partneren glad i denne tilstanden, er dette egnet til å skape motsatt effekt og optimisme vil bringe frem enda mer sinne, fordi dere står overfor hverandre. Først må vi oppnå en forbindelse, solidaritet og føle hverandre. Bare etter dette kan vi gradvis begynne å løfte hans humør, dette er den riktige psykologiske tilnærmelsen.

Hver stat bør utnyttes for arbeidet med å annullere seg selv. Du kommer f.eks. hjem og ser at dine tøfler ikke befinner seg på sin plass, så er du glad for at du har mulighet til å heve deg over ditt sinne og at du mottar materiale du kan jobbe med. Du vet at du vil dra nytte av dette ved at du vil tømme et område i deg selv for en dypere forbindelse.

En person trenger å få erstatning for sin konsesjon så han vil føle det er verdt for ham å gjøre denne konsesjonen. For i en form som dette, får han kjærlighet, en god forbindelse og selv noe høyere! Innenfor disse følelsene dukker plutselig en form for unik elevasjon der han hever seg opp fra nivået av «dyr,» til nivået av et humant forhold, og han forstår det var verdt det.

Spørsmål: Hva om jeg kommer hjem og ser at hun er i et kjempedårlig humør? Kona er i dårlig humør og jeg er sinna. Jeg er infisert med dårlig humør. Hva kan gjøres i en slik situasjon?

Svar: Gå og let etter god stemming på samme måte du leter etter tøflene dine! Let etter måter å forbedre hennes og ditt eget humør. Du må nå bli psykolog i forhold til din kone, å søke etter en vitenskapelig tilnærming til henne. Konstruktivt og gjennomtenkt for å bygge en forbindelse med henne som vil bringe henne ut av fortvilelse og sinne, og heve henne til et annet nivå av forhold til livet. Nå arbeider du som en ekte psykoterapeut!

Du har til og med sterkere verktøy for innflytelse enn en ekstern psykolog fordi du kan nærme deg din kone, gi henne en klem, og i et tillitsforhold spørre henne hva som skjedde. Først av alt må du gi en klem, dette vil mykne henne umiddelbart. Dette er som alt annet i livet som bringer en person glede og følelse av støtte.

Hele metoden for familiære relasjoner er støttet av konsesjoner og den sammenhengen som er oppnådd med dem ved å overvinne egoet slik at «kjærlighet dekker over alle synder» ved å hjelpe andre, ved å gi et eksempel på hvordan nå forbindelse tilbake mot deg. Alt nødvendig finnes allerede i disse ordene, jeg har ikke noe mer å tilføye.

Fra en samtale om Integral Upbringing 8/1/12

 

 

To bak ett hjul

Spørsmål: La oss si jeg investerer all den innsatsen jeg kan for å komme nærmere min kone, men likevel finner jeg ikke gjensidighet fra henne. Finnes det noen grenser her som jeg kan si at i henhold til hvordan min partner reagerer, er det verdt for meg å stoppe og vente?

Svar: Jeg må hjelpe partneren min, ikke bare stoppe mine forsøk fordi jeg føler at jeg har prøvd nok og kan slappe av. Jeg skjønner at i et bedre forhold ville jeg skjemt henne bort for mye og dermed svekket henne, hun kunne ikke takle et slik forhold fra meg og samtidig forbli i balanse.

Selv når jeg stopper meg selv fra å vise for mye godhet og kjærlighet, gjør jeg dette av kjærlighet. Som med barn, er det umulig å være for god mot dem uten å ødelegge dem gjennom fråtseri.

Det er nødvendig å i utgangspunktet tenke på at vi er alle «dyr»: vi må alle jobbe med oss selv for å bli mennesker. Dette er mulig kun gjennom gjensidig arbeide i familien, og deretter i hele samfunnet.

Spørsmål: Hva regnes som et bra resultat her?

Svar: Det er mulig å bli tilfreds med resultatet hvis vi begynner å føle hverandre. Jeg nærmer meg ikke lenger min kone som om jeg er på reise i en bil til et fjernt mål, vi er heller ved siden av hverandre og vrir rattet sammen. . Vi er nødt til å føle at vi har felles begjær, hennes og mine, at vi begge styrer dem. Våre to egoer, mine og hennes, forblir under oss, mens vårt felles ønske om å gi til hverandre, er funnet over oss. Vi er som to forskere, to mennesker som jobber sammen på våre «dyr».

Fra KabTV’s “A New Life #46” 8/01/12

 

Tiden flyr…

Spørsmål: Mennesker flest føler seg i dag overbevist om at tiden nå går mye fortere. Tidligere føltes det som om tiden nesten stod stille, mens ukene nå går så fort at man knapt enser det. Hva er det som skjer?

Svar: Den gjennomsnittlige levealderen for mennesker var for to-trehundre år siden kun 35-40 år.

Tiden passerte veldig sakte for dem, selv om de ikke levde like lenge som vi i dag gjør. Vi, derimot, har knapt nok tid til noe, tiden «flyr», plutselig er vi blitt gamle, plutselig dør vi.

Vår tidsfornemmelse er annerledes, fordi tidsbegrepet vårt er annerledes. Alle aktivitetene vi klarer å presse inn hele tiden har endret seg. Derfor er tiden også så fullstappet og konsentrert.

Det har ingenting med frykt, stress, eller forventninger å gjøre. Problemstillingen er mye mer sammensatt. Jo mer vi utvikler oss, dess mer fjerner vi oss fra livets virkelighet.

Dyr lever harmoniske liv uten å ha noe tidsbegrep. Når de har lyst å ligge ned og hvile, så legger de seg. Når de må jakte, så jakter de, osv. Hos dem foregår alt rytmisk, i henhold til årstidene, alt er gjennomtenkt. Naturen viser dem nøyaktig hva de må gjøre og de har ingen problemer hva tiden angår. Dyret har det ikke travelt med å komme tidsnok frem.

Og vi – jo mer vi blir til mennesker, i utviklingen vår, dess mer problemer har vi med tiden. For vi ønsker egentlig å slette begrepet «tidsfornemmelse».

Fra KabTV`s «Through Time», Samtale 2, 18/3/13

 

Syv milliarder lykkelige barn

Spørsmål: Når folk kommer opp til integrert nivå, har de fortsatt sine personlige synspunkter, eller «deler de øyne», bokstavelig talt?

Svar: En person som hever seg til integrert nivå vil fortsatt ha sin egen utvidede forståelse, men på en integrert måte. Det vil si at han begynner å se hvordan han kan være til nytte for samfunnet i sin helhet og for alle dets medlemmer individuelt.

I dag ser hver og en av oss etter hvordan vi kan få noe utav våre omgivelser, å ta mer for vår egen del osv. Det er en temmelig snever måte å arbeide på; hvordan kan jeg realisere meg selv på måter jeg ikke en gang trenger? Det er fordi jeg ikke vil det skal være noe igjen til de andre. Jeg tar ting fra dem uten at det er noe jeg selv har behov for.

Helhetlige forhold åpner oss, utvider oss, så vi blir ubegrensede. Med andre ord; hvis jeg har syv milliarder små barn og ønsker å tilfredsstille dem alle, har jeg noe å være opptatt med og all denne aktiviteten gir meg en følelse av glede. I et slikt tilfelle kommer vi virkelig til det neste eksistensnivået, som er et nivå med reell ubegrenset lykke.

Fra KabTV`s «Wisdom of Crowds», 14/5/13