Inlägg i kategori 'Helse'

Alle har en mikrobiell sky

thumbs_laitman_550 (1)I nyhetene (BBC): Alle er omgitt av en unik sky med millioner av sine egne bakterier, ifølge forskere ved universitetet i Oregon, USA. “Gå gjennom andres sky og det vil regne bakterier på huden din, og du vil også puste det inn.”

Studiet utført på 11 mennesker ble publisert i tidsskriftet PeerJ, viste at det var mulig å identifisere folk ut fra deres mikrobielle miasma.

“En mikrobiolog sier funnene var ganske enkelt ekkelt.”

“Studiet har allerede vist at våre mikrobiomer, en kolleksjon av bakterier, virus og sopp som lever på huden og i våre kropper, overgår våre egne celler med 10 til en.

“Disse kan spres gjennom direkte kontakt, gjennom luft og felte hudceller i støv…”

“Dr. James Meadow sa: “Vi forventet at vi ville være i stand til å oppdage menneskelig mikrobiomer i luften rundt en person, men vi ble overrasket over å finne ut at vi kan identifisere de fleste av beboerne bare ved en prøvetakning av deres mikrobielle sky.”

Dr Ben Neuman, en mikrobiolog fra universitetet i Reading så at det ekle funnet er fornuftig i lys av den økende forståelsen av mikrobiomer, og viste at ved å utveksle bakterier, endrer vi hele verden, hele tiden”…

Min kommentar: Vi er alle totalt forbundet, ikke bare mellom oss, men med all kontinuerlig rom. Denne forbindelsen gjør oss i stand til å forestille oss kontinuerlige og uendelige strenger som forbinder alle elementer i skapelsen til en helhet. Bakterier er kun en mindre ytre form av vår komplette enhet.

 

 

Ebola er et virus av ubalanse

thumbs_laitman_740_02Spørsmål: Ebola-epidemien truer verden ved å sette menneskeheten i grenselandet mellom liv og død. Hvor kommer viruset fra og hva kan vi gjøre for å stanse det?

Svar: Ebola-epidemien tiltrekker hele verdens oppmerksomhet, men faktum er at vi har mange problemer å forholde oss til som er like alvorlige.

Alle problemene stammer fra ubalansen i medmenneskelige forhold. Det er vanskelig å utmerke hvilke av de problemene vi forårsaker vil føre til krig, sykdommer, tsunamier, eller vulkanutbrudd.

Det finnes mange naturlige faktorer som kan være mer truende for menneskeheten enn Ebola. Eksperter forventer, feks, et stort vulkanutbrudd i California. Vulkanaktiviteten er stadig økende der, og et utbrudd kan være nært forestående.

Hvis det skjer, kan asken dekke himmelen i en slik grad at vi ikke kommer til å se solen. Temperaturen vil synke til minus 50 grader celsius. Det er uklart hvordan vi vil klare å overleve under slike forhold.

Vi eksisterer innenfor ett samlet system, og ubalansen i dette systemet har nådd den kritiske røde linjen, som fremkaller de negative kreftene i naturen. Alt avhenger av nivået og typen av ubalanse vi forårsaker. Det er ingen som straffer oss med hensikt på denne måten, det er snarere systemets naturlige reaksjon. Når systemet er ute av balanse, slår det tilbake på oss.

Vi kan kanskje se på det som en straff, siden vi på tidligere nivåer ble utviklet av slag som presset oss fremover. Istiden er et slikt eksempel. Baal HaSulam sier at da planeten jorden ble dannet, gjennomgikk den flere faser av oppvarming og nedkjøling, og hver periode varte i ca tretti millioner år før jordskorpen hvorpå liv kan eksistere ble opprettet på toppen av denne gigantiske vulkanen.

Det har alltid forekommet ekstreme prosesser på jordens overflate, men de roet seg ned og brakte jorden i en balansetilstand som gjorde forekomsten av livsformer mulig. Temperaturforskjellen mellom vinter og sommer er for det meste ca 20 grader, noe som er en ubetydelig forskjell sammenlignet med hva som var tilfellet på denne planeten før den oppnådde balanse, da temperaturen steg til 2000 grader og sank til minus 50 eller 200.

Balanse ble oppnådd, der visse betingelser sørger for at vi kan eksistere. Levende protein eksisterer takket være jordens temperaturbalanse, i hav og på land.

Ettersom mennesket utviklet seg, hevet det seg over hele dette systemet. Alle naturens komponenter er koblet til ett og samme system; atmosfæren, havet og kontinentene. Jorden eksisterer ikke i henhold til lovverket i stater og nasjoner som er atskilt av grenser, men som en planet med èn økologi og generelle, kollektive, naturlige prosesser. Det er menneskene som bor på denne planeten som forstyrrer balansen.

Dette systemet har ingen intensjon om å straffe oss – det reagerer i forhold til våre handlinger. Derfor får vi det vi fortjener. Det slår tilbake på oss når vi på menneskelig nivå forstyrrer denne balansen. Lik en negativ faktor som forårsaker ubalanse, får menneskeheten et tilbakeslag.

(145769)

Fra KabTV’s «A New Life», 19/10/14

 

Det er ikke lett å elske Skaperen

 

thumbs_laitman_532Spørsmål: Jeg vet at mange av våre venner har store problemer med helsen, men jeg vil spørre om min mor. Hun er en venn av gruppen vår, og har gitt mye av seg selv der. De siste to årene har hun vært meget syk, og lidd til den grad at man ikke orker å se på det.

Ingenting hjelper, uansett hva vi gjør. Dette skaper aggresjon mot Skaperen, og når man ønsker å gå ut for å formidle Hans kjærlighet til mennesker, virker dette forstyrrende inn. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette.

Svar: Jeg forstår at det er vanskelig å snakke om kjærlighet til Skaperen når vi tenker at alt kommer fra Ham. Vi er som regel ikke i stand til å forsvare ham, dersom skjebnen gir oss mye motgang.

Dette er fordi disse er to gjensidige følelser som utelukker hverandre: urettferdighet og ulykke, på samme tid som umiddelbar rettferdiggjørelse. Den første slukker den andre, fordi vi ikke forstår hvordan det plutselig kan ha seg, at alle menneskelige problemer og lidelser som dukker opp, kommer fra en god og velgjørende kraft.

Vi har ennå ikke nådd et nivå hvor vi kan se sannheten. Vi er ikke i en dimensjon der motsetningene gir mening og er koblet sammen, der Skaperens allmektige fullkommenhet,  og lidelsene til en person, ikke står i motsetning til hverandre.

Dette ligner litt på paradokset: er et elektron en partikkel eller en bølge? Det synes å være både det ene og det andre. Det avhenger av iakttakeren, hvordan han ser på det. Slik er det også her. Hvordan har en person det på innsiden, hva er selvet til denne personen? Dette kan vi ikke vite som utenforstående.

Det er uansett viktig å handle: Gå til legen, og følg de anbefalinger som gis. Mitt råd er,  at du på tross av alle motsetningene, henvender deg til Skaperen. På den ene siden, be om hjelp for din mor (dette er ditt høyeste ønske). På den annen side, spør Skaperen om han kan hjelpe deg å holde fast på ham, ikke be om at du skal forstå ham, men be om at han tar deg vekk fra det stedet i deg selv hvor du fordømmer ham.

Spørsmål: Det er et faktum at mange av våre venner over hele verden, har lignende vanskelige problemer som dette.

Svar: Ingen kan garantere at vi vil utvikle en eksepsjonell godhet. Jeg var en gang, for ti eller tolv år siden,  klar til å reise til Moskva for å holde foredrag,  og for å spre kabbala. Men dagen før turen, ble  jeg utsatt for en ulykke. Som resultat, ble halvparten av leveren min fjernet, jeg gjennomgikk en rekke operasjoner for lungene mine, i tillegg til at også beinet mitt ble ødelagt.

Fra et rasjonelt ståsted var det viktig for meg å fly til Moskva, for å kunne starte opp formidling av Kabbala der, men se hvordan jeg ble hindret. Så hva gjør man så, skal man stoppe opp alt? Vi vet ikke hvor vi skal. Men motgangen gjør det den gjør.

Spørsmål: For våre venner i slike situasjoner, hvor mye hjelper støtten fra verdensgruppen.

Svar:  «La oss be, la oss tenke” er en setning vi bruker ofte i slike sammenhenger.  Men disse ordene er egentlig ingenting verdt. Innsats som gjøres i samhørighet med hverandre, er det eneste som teller og gir resultater, ikke ord og utrop.

[138402]

Fra Sotsji konvensjonen 10/6/14, Leksjon 3

Sykdommer er et resultat av vårt ego

eutoppSpørsmål: Hvorfor trenger vi sykdommer og psykiske lidelser?

Svar:  Det er et resultat av det generelle ukorrigerte egoet. Så lenge dette eksiterer i vår sjel  vil til og med den korrigerte delen av sjelen føle lidelse, fordi den er i komplett  kontakt med den ukorrigerte delen av sjelen.

Spørsmål: Det går an å forstå at kabbalister trenger lidelse for å lære å heve seg over det dyriske, hva med vanlige mennesker?

Svar: Som en enhet er vi alle  kollektivt avhengige, sjelen, et behov om å motta. Hvis det er ”for ens egen skyld” så lider man,  hvis det er ”for Skaperens skyld” dvs. i likhet i form med lyset,  så nyter man.

Spørsmål: Er ikke dette grusomt , å fylle skapningen med lidelse?

Svar: Skaperen tar vår endelige tilstand med i betraktning; Hans oppførsel stammer fra et behov om å bringe oss til avslutningen av den komplette korreksjon,  altså perfeksjon.

(138262)

Helheten er større enn summen av alle delene

Dr. Michael LaitmanI nyhetene (fra Wired):
«Nå, takket være ny observasjonsteknologi, sterk programvare og statistiske metoder, blir kollektive mekanismer avdekket. Ja, nok fysikere, biologer og ingeniører har involvert seg til selve forskningen synes å ha truffet en tetthets-avhengig forskyvning. Uten klare ledere eller en overgripende plan, finner dette kollektivet av kollektiv- besatte at reglene som produserer majestetiske samhold utav et lokalt sammenstøt, viser seg overalt, fra neuroner til mennesker. En atferd som kan synes utrolig sammensatt, kan ha et avvæpnende enkelt grunnlag. Og reglene kan forklare alt, fra hvordan kreft sprer seg – til hvordan hjernen arbeider – og hvordan robot-kjørte biler en dag kanskje kommer til å navigere på motorveiene. Måten individer arbeider sammen er kanskje viktigere enn måten de arbeider alene. Aristoteles var den første til å hevde at helheten kan være større enn summen av sine deler.»

Min kommentar: Konseptet av universalitet i en hvilken som helst enhet der hver del slutter å fornemme seg selv, men fornemmer den kollektive helheten, er ikke nytt. Det simpelthen glipper bort fra oss, når vi ser alt gjennom den snevre egoismen  vår. I dag viser naturen oss veien til integrering, fordi den manifesterer seg slik for oss.

Foreningen av biter til en sammenhengende helhet skaper en spesiell kraft og egenskap som ikke eksisterer i den enkle summen av dem, fordi de er forenet over og overkommer egoismen sin.

(126253)

Om Sunn Velsmakende Mat…

mat“Vi må tygge maten sakte, nyte den og takke skaperen: vi må spise i stillhet, sammen med venner eller familie, å føle takknemlighet.» (Rambam)

Dette postulatet er bekreftet av enhver moderne kostholdsekspert.

Men det er helt greit hvis jeg har en halvtimes lunsj, ti minutter for å løpe ut å hente maten, og ti minutter for å komme tilbake. Der vil jeg få en burger laget av hestekjøtt i brød med salatblader. Jeg må tygge alt dette mens jeg føler meg takknemlig og komfortabel, blant gode mennesker, mens jeg hører på musikk og lener meg på min venstre side.

Dette høres ikke praktisk ut i vår virkelighet: det er som å lese en bok om sunn velsmakende mat som har mange råd og forslag, men hvem kan følge å engasjere seg i dem?

Jeg håper at folk vil få en mer balansert diet i fremtiden, passende rasjonelle produkter med de nødvendige mineraler og vitaminer for kroppen vår, og at det vil være nok tid til å konsumere det riktig.

Min lærer Rabash gjorde det slik. Vi snakket aldri mens vi spiste, og et måltid kunne vare opp til 30-40 min. Han drakk heller ikke mens han spiste, og hvis han sa noe var det veldig kort.

Under måltidet var han alltid stille og fokusert og tygget maten sakte da han befant seg i en spesifikk mental prosess. Jeg er sikker på at han konstant prøvde å balansere sin spirituelle tilstand med sin fysiske tilstand.

Jeg kunne se det på han: Nå mottar han energi, mat som kobler han til kilden fra hvor han mottar energi, hvorfor mottar han den? Hva eksisterer han for? Hva opprettholder hele denne eksistensen? Dermed koblet han til et bestemt system. Med denne konstante holdningen  begynnte han å føle sin eksisterte i et gigantisk system, et spindelvev, fra hvor han mottar og til hvor han gir. Maten var et naturlig mellomledd mellom han og hele dette systemet. Dette tok han til veldig seriøst!

Fra KabTV’s “Medicine of the Future,” 4/7/2013

 

Balanse mellom mennesker

Spørsmål: Når du har problemer med helsen går du til legen og får utskrevet resept på et medikament, deretter et annet og så enda ett osv. Det helhetlige prinsippet er basert på det fakta at sykdom er kroppens kloke, naturlige respons på det vi gjør feil; hvis vi forandrer oss, vil vi ikke lengre være avhengige av medikamenter. Dette prinsippet ble brukt i gammel kinesisk medisin som ivaretok balansen i menneskets kropp, mellom mennesket og naturen, mellom mennesket og andre mennesker og mellom et menneske og seg selv. Hvordan kan vi finne balanse mellom mennesket og naturen?

Svar: Først må folk lære prinsippene for integrert undervisning. De bør kjenne til hva menneske, natur og balanse mellom menneske og natur er, hva samfunnet er, hva balansen mellom et menneske og dets sosiale omgivelse er og om balansen med samfunnet, med familien og med seg selv.

Alt dette er integrerende undervisning og det innbefatter mye kunnskap. Men det er tilstrekkelig å lære folk grunnlaget for å forstå disse katagoriene, så de vil skjønne hva de må gjøre.

Vi bør holde seminarer og kurs der folk kan lære hva balanse med miljøet virkelig er. Denne balansen bygges på det enkle prinsippet av kommuniserende beholdere (sammenkoblede beholdere) – der er innbyrdes penetrering i alle samfunn der folk forbinder seg – hvis et område har for høy temperatur, for høyt press, eller lignende, penetrerer de stedene hvor det er mangel på det, ifølge størrelse, volum, kraft og intensitet. Disse prosessene med innbyrdes penetrering foregår til absolutt balanse er oppnådd i alle samfunnets områder.

Det tar plass på alle nivå i naturen; mentalt, psykologisk, fysisk, intellektuelt og andre.

All vår trening er basert på konseptet av å la folk komme i kontakt med verden rundt seg, først – ikke med uorganisk materie, det organiske og det animale – men med andre mennesker.

Når et menneske kommer til riktig nivå av balanse mellom seg selv og sine likemenn, vil det naturlig og automatisk balanseres både individuelt og i forhold til sine omgivelser. Det er fordi et menneskes kommunikasjon med andre er den beste og mest effektive metoden for selvkorrigering, for å endre seg, for selvkontroll i forhold til andre osv.

Slik får vi det mest nøyaktige bildet og mulighet  for å kunne gi mest effektivt til andre. Så alle programmene våre i integrerende undervisning er basert på gjensidig samarbeid mellom mennesker og ikke på individets samarbeid med naturen eller med seg selv foran et speil, som en slags intern psykoanalyse. Det oppnås bare mellom mennesker.

Fra KabTV`s «Medicine of the Future», 7/4/13

 

Universets hovedlov

Spørsmål: Hvorfor er kabbalah en skjult vitenskap?

Svar: Kabbalah er ikke en skjult vitenskap. Den venter simpelthen til folk føler behov for den. Menneskeheten blir nødt til å innse at det ikke finnes noe annet i verden enn den allmenne loven om likevekt, den grunnleggende loven i naturen. For å kunne være lykkelige, friske (i ordets rette betydning) og kunne overgå dette livet, gå opp på neste nivå der man fornemmer uendelighet, perfeksjon og ubetinget god helse, må vi følge loven som sier «elsk din neste…» Det er universets hovedlov og det ultimative målet for metoden som kalles kabbalah.

Men for å oppnå det må menneskeheten først innse at naturlige egoistiske drivkrefter kun fører oss mot døden. Snart (muligens allerede i dag) vil folk begynne å høre at det finnes en metode som er istand til å føre dem til absolutt harmoni, som betyr absolutt helse, fred,velvilje og velvære.

Spørsmål: Kan man formulere denne loven annerledes? For eksempel, «gjør ikke mot andre det du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg.»

Svar: Ja, du kan godt ordlegge det slik. Du bør uansett forsøke å se deg selv i dine medmenneskers sko og handle utifra den forståelsen.

Dette kalles balanse som fordriver alle sykdommer fra oss. Men her har vi enda en skjult agenda. Hvordan kan balanse eliminere sykdom dersom vi konstant befinner oss under påvirkning fra en syk omgivelse, både menneskelig og økologisk? Uansett hvor hardt man prøver, vil sykdommen forbli intakt. En er ikke bare nødt til å korrigere seg selv, en må i tillegg korrigere seg selv i forhold til samfunnet og samfunnet selv.

Vi er avhengige av menneskeheten og hele sivilisasjonen er avhengig av alle og enhver av oss. Hvis du begynner å korrigere kun deg selv, blir du til en «løvetann» som beundrer alt og alle rundt deg. Du vil selvfølgelig komme til å føle deg mer komfortabel og balansert, men du vil aldri oppnå en tilstand med virkelig god helse fordi andre mennesker rundt deg simpelthen er deler av din egen organisme. Du må korrigere menneskeheten inni deg selv; resten skjer automatisk og vil instinktivt føre deg inn i en harmonisk tilstand.

Spørsmål: Hvis vi korrigerer oss selv i forhold til menneskeheten, betyr det at vi ikke behøver å reparere menneskeheten på fysisk nivå?

Svar: Vi er nødt til å oppsøke menneskeheten og forsøke å gi dem sannheten. Slik hjelper vi dem å korrigere seg selv. Verden blir ikke bedre så lenge det finnes mennesker som ikke forstår hva loven om likevekt betyr på et åndelig nivå.

Fra KabTV`s «Medicine of the Future», 7/4/13

 

Den mannlige hjernen forstår ikke kvinner

I nyhetene (fra DailyMail): “Dette er noe mange kvinner allerede vet – og mange menn har oppdaget dette på den harde måten”

«Menn finner det vanskelig å lese kvinners følelser.

«Forskere spurte mannlige frivillige til å se på bilder av folks øyner og gjette hva de føler.

«Kanskje ikke noen overraskelse at de fant det dobbelt så vanskelig å gjette kvinnens humør i forhold til en mann.

«Men dette kommer ikke bare av mangel på innsats, viser studier.

«Mennene undergikk hjerneskanning mens de så på bildene. Opplysningene antydet en uvanlig grunn for vanskeligheten til å lese en kvinnes følelser.

«Når de så på andre mannlige øyne, relaterte de hva de så til seg selv. De delene av hjernen knyttet til tidligere tanker og følelser lyste opp.

«De forsto hva andre menn følte ved å huske lignende øyeblikk fra sitt eget liv – å bruke dem til å vurdere bildene, sier forskerne.

«Men når de så på kvinnelige øyne, fant de det forvirrende.

«Deres hjerner søkte minner fra når de hadde sett en annen kvinne som lignet på bildet.

«Denne mindre personlige prosessen betyr at menn fant det vanskeligere å ha empati med kvinners følelser.

«Amygdala er den delen av hjernen som er forbundet med empati for andre.

«Forskerne fant ut at det vistes mer aktivitet der når en mann så en annen mann, enn når han så på kvinner.

«Det kan nok være en veldig viktig årsak til at menn forstår andre menn bedre.»

Min kommentar: Hvis det var den eneste forskjellen mellom oss! Det er fortsatt mange oppdagelser foran oss som vil vise hvor forskjellige vi er, fordi vi kommer fra forskjellige øvre røtter: ZeirAnpin and Malchut. Men istedenfor å utforske forskjeller, er det bedre å fokusere på mulighetene til å fullføre hverandre. Nemlig at denne kombinasjonen vil bringe verden til lykke!

 

Hva er lykke?

Spørsmål: Vi er født til å være glade, vi streber etter nettopp dette. Men det systemet vi befinner oss i er egoistisk. Den «Amerikanske drømmen» var overdreven i vårt samfunn. I hovedsak er den uoppnåelig da vi må tjene penger for å nå dette. For å tjene penger må vi jobbe, og ved roten er arbeid slaveri. Med andre ord ble vi omgjort til slaver for å bli «lykkelige». Men likevel er vi er ikke fornøyde.

Kan menneskeheten fjerne denne oppbygningen og være lykkelig uten? Hvordan beskriver du tilstanden lykke?

Svar: Jeg tror at lykke er kun mulig hvis vi er i balanse. Når mennesker vil bygge riktig gjensidig fusjon mellom hverandre, når de føler at de er i et riktig sosialt miljø, vil alle problemene forsvinne. Etter at vårt samfunn etablerer og fremmer homeostase, vil folk  føle det som om de flyter, å være i en tilstand av indre og ytre fred. Denne tilstanden vil sette i gang en tilstand av lykke i dem.

Med andre ord vil ikke en tilstand av lykke dukke opp fordi vi realiserer oss selv egoistisk, uten å tenke på hva som kommer etter, da det i tillegg til hver enkelt av oss, finnes mange egoister som ønsker å være lykkelige på andres bekostning.

Følelsen av lykke kommer som et resultat av samhold. Det stammer fra en følelse av likevekt, som kan sammenlignes med en sunn organisme som som er i livet når dens organer fungerer i balanse. Av samme symbolikk må samfunnet følge eksempler fra naturen og aspirere for å nå den samme tilstanden. Så vil vi innse hva målet med livet vårt er. Den følelsen vi har mens vi befinner oss i denne tilstanden er lykke!

Fra TV Programet “Medicine of the Future,” 4/7/2013