Inlägg i kategori 'Israel i dag'

På randen av en ny Intifada – Del 12 “Hvorfor er det ikke noe som stopper terrorisme?“

thumbs_Laitman_049_01Spørsmål: Hvorfor fungerer ingen tiltak fra ledelsen (I Israel) til å stoppe terrorisme, men bare forverrer situasjonen?

Svar: Fordi det avhenger ikke av lederskap. Selv om alle Islamittiske ledere og alle ledere med mye makt plutselig ønsket å gjøre noe godt for folket i Israel, og selv om våre Arabiske naboer ønsket å leve i fred med oss, vil det ikke løse konflikten.

Til slutt avhenger det ikke av folket, men på den mislykkede innføringen av naturlovene. Israels folk må få alle deler av naturen til forenlighet, slik at gjennom dem vil de spre dette til alle nasjoner.

Spørsmål: Hvorfor finnes det et slikt paradoks, jo mer terrorisme som rettes mot Jødene i Israel, jo mer fordømmer media Israel?

Svar: Fordi begge er utspringer fra den samme kilden: Israels folk har ikke ervervet forenlighet til den grad de var nødt til fram til i dag. Vi skulle allerede ha forenet hele verden til et enkelt system.

Så lenge vi ikke gjør det, får vi en negativ reaksjon fra våre interne og eksterne krefter. Vi behøver bare å se hvilken fiendtlighet som viser seg i Israel blant Jødene selv, på samme måte som blant Jødene og Araberene, og holdningen til alle nasjoner mot Israel.

Spørsmål: Hvordan er det mulig å bekrefte at “kjærlighet til andre” vil hjelpe oss å løse alle problemer?

Svar: Kjærlighet til andre er den generelle loven som forener alle deler i naturen. Akkurat som de fysiske lovene, kan de ikke forandres. Alt kom ut fra “Big Bang”, og senere begynte alt å strekke seg ut fra dette ene punktet, fra en enkel energignist som fylte hele universet.

Det viser seg at enhver av oss er koblet sammen med hverandre, for vi er koblet til den lille energignisten som forsterker eksistensen til hele universet, alle stjerner og systemer rundt mineral-, plante-,dyreriket og menneskeheten på overflaten av vår lille planet i det store verdensrommet.

Alt dette er ett enkelt system. La oss åpne øyne våre litt, og vi vil forstå at vi eksisterer i et enormt naturlig system og kan påvirke det i en positiv retning.

Fra israelsk radio program 103FM, 11/10/15

 

Related Material:

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 11 “Do We Only Need To Wait For Everything To Calm Down?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 10 “How To Awaken The Stiff-Necked People?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 9 “A Fortified Wall“

En kamp mot intern terrorisme

thumbs_laitman_253Spørsmål: Når situasjonen i Israel ble forverret og militære handlinger startet, ville folket alltid komme sammen. Men med denne økene bølge av terrorisme, føles det blant alle på gata at enhver er mer bekymret og redd for seg selv. Hvorfor forener ikke denne redselen oss?

Svar: Truselen om terror tar oss ikke nærmere hverandre fordi, vi føler at det ikke kommer utenfor Israels grenser, men virkelig er i hjertet av nasjonen. Så, det viser seg at det river oss fra hverandre fra innsiden. Det tvinger alle og enhver å gjemme seg i sitt hjørne.

Dette er ikke en krig hvor vi vet hvor fienden er, der vi kan nedkjempe den med alle middler. Militær styrke vil ikke hjelpe mot terrorisme – det er problemet.

Vi trenger å forstå hva som skjer. Vi begynner å motta mer interne og kvalitative slag som har en mer betydningsfull påvirkning på oss. Når rakettene faller, forstår vi at det er fare for å bli skadet, men det er noe endelig.

Terrorisme sår frykt i oss, og viktigst av alt, en følelse av hjelpeløshet. Vi vet at vi har Iron Dome anti missil forsvarsystem, fly, og militære. Hvis de skyter på oss, vil vi slå tilbake med en kraftigere respons.

Men med terrorisme kan du ikke gjøre noe fordi den gjemmer seg på innsiden. Men hvis vi, folket av Israel, befrir oss fra vår “interne terrorist”, fra hatet mellom oss, fra begjæret til å terrorisere andre, vil det ikke være igjen noen Arabiske terrorister på gatene heller.

Den eneste måten å ødelegge terrorisme – er en intern korreksjon av alle i forhold til hans nabo. Tross alt, hvis vi ikke forandrer oss, vil det neste slaget bli enda mer tydelig. Vi føler at et utviklet, effektivt, velorganisert terrorsystem operere mellom oss. Dette systemet begynner å bestemme over oss, innsette frykt i oss, den redselen, følelsen av at terrorister skjuler seg overalt, og bare ligger å venter på oss rundt hvert hjørne.

Minner denne beskrivelsen deg om det egoistiske relasjonsnettverk mellom oss? Dette er eksakt det samme systemet- det eksterne uttrykk. Så langt har vi ikke sett slik terror i gatene, men vi kan komme dit hvis vi ikke begynner å ta tak i den interne “terroristen”, med vår egoisme nå.

Den fysiske terroren kan nøyaktig reflektere en indre, spirituell terrorisme, så grusomme tider vil komme. Vi håper at Skaperen ikke vil la dette skje og at vi vil ta vare på oss selv.

 

 

Hvordan kan vi forandre situasjonen i Israel: Hvem har nøkkelen til verdens lykke?

thumbs_laitman_259_01Spørsmål: Hva er jødenes oppgave?

Svar: Kabbala, vitenskapen til den øvre styring, lærer oss at vi er under kontroll av det øvre systemet av krefter som opererer oss, og påvirker oss til å komme til en integrert tilstand, jo nærmere disse kreftene kommer, jo tettere blir vi knyttet sammen.

På tilsvande måte utvikler menneskeheten seg ikke bare utover og oppover, men også i koblingene mellom hverandre. Derfor, er det ikke bare vitenskap og kultur i vår verden, men også internett. Økonomisk handel og politiske systemer er utviklet i vår veden for å knytte oss sammen, men denne koblingen må være god og felles, og til alles fordel.

I loven om det integrerte system finnes det bare en mulighet som hele systemet bør søke – dets maksimale altomfattende helse, akkurat som en sunn kropp, der alle systemer operer i samarbeid med hverandre.

Selv om disse systemene er motsatt hverandre av natur, som for eksempel, lymfesystemet er forskjellig fra sirkulasjonssystemet eller nervesystemet, operer de i full koordinasjon, komplimenterer hverandre, og derfor avgjør kroppens helse. I vår verden kan vi ikke balansere disse to systemene. Mineralrike, planterike og dyreriket eksisterer automatisk i en sånn symbiose.

Men menneskes natur har hevet mennesket over dette systemet. Vi må forstå, for å oppfatte det, for å innbefatte i det, og bruke det korrekt. Naturens krefter tvinger oss til å lære og kontrollere dette systemet, men vi ønsker det ikke.

Fordi Israels folk ikke ønsker å forenes for det felles gode, er vi grunnen til alle problemer i verden. Menneskeheten føler dette instinktivt og derfor beskylder oss. Derfor, mens disse lidelsene øker, vil også presset veden legger på oss øke.

Spørsmål: Men hvorfor skjer det i dag?

Svar: Du må studere de systemene som styrer verden for å kunne forstå det. Det er som å gå til legen, som finner ut at jeg har en mengde problemer. I prinsippet eksisterer de.

Men for å forstå dem må du virkelig forstå systemet. Det er ikke sikkert du er i stand til å forklare, selv til en pasient, hva han lider av. Han blir ganske enkelt foreskrevet piller og sendt hjem. Her, derimot, kan pillen vi gir til verdens syke samfunn, ha en annen karakter, en ideologisk karakter.

Problemet er at vi bør bruke denne pillen konstant, fordi hver av oss må stige til det menneskelige nivå og ikke forbli på det dyriske nivå av eksistens, selv om vi virkelig ikke ønsker å forlate det. Men naturen presser oss mot en fornuftig oppfattelse av dets opphav, og derfor har vi ikke annet valg enn å oppdage det generelle systemet som styrer oss.

Det forteller oss veldig enkle ting: Hvis du ønsker å erverve den rette forenlighet mellom dere ifølge prinsippet “elsk din venn som deg selv”, vil du balansere hele systemet

Så vil de høyre og venstre krefter i naturen, den positive og negative, komplimentere hverandre og bli balansert. Vi må nå dette. Du vil forandre det menneskelige samfunn og alle de andre deler av naturen vil roe seg ned, og vi vil nå et harmonert forhold mellom natur og menneske.

Men for å gjennomføre dette, må mennesket forandres. Han må utdannes og læres alt. Inntil vi gjør det, inntil vi etablerer et integrert utdanningssystem, slik at mennesker vil komplimentere og nærme seg hverandre, vil ingenting skje!

Du spør kanskje hvordan det er mulig å forandre åtte milliarder mennesker. Kabbalas visdom forklarer oss hvordan dette kan gjøres. Det sies at hele menneskeheten er bygd som en pyramide, hvor Israels folk er toppen.

Hvis du begynner å involvere deg i en integrert konvergens mellom dem, vil det nødvendigvis påvirke hele verden, som betyr at nasjonen Israel vil bli “et lys for nasjonene i verden”

Når alle føler seg bra; vil de antisemittiske angrep opphøre og hatet folk føler mot jøder vil forsvinne. De vil se hvordan hele verden, inkludert våre nærmeste naboer, plutselig vil begynne å behandle oss bra fordi de vil se at nasjonen Israel gir verden godhet istedenfor ondt.

Dette er det eneste verden forventer av oss! Dette er grunnen til at vi alltid blir beskyldt for noe. Hele verden engasjerer seg om en liten nasjon, en enkel liten stat, Israel.

Vi fortsetter å klage: “Hvordan er det mulig! Hva gjør FN?” Dette er det eneste FN gjør. Hva gjør UNESCO? UNESCO fortsetter å angripe oss. Alle aviser i verden er fylt med artikler mot Israel. Finnes det noen til vår fordel? Hvis vi spør, kan kanskje noen si noe fordelaktig. men han tenker virkelig ikke sånn.

Dette vil si at enhver nasjon og enhver person i verden, med tanke på hvor utviklet han er, begynner å føle at Israel har nøkkelen til verdens glede. Dette er det alle kabbalistiske kilder forklarer oss.

Fortsetter…

Fra KabTV’s “Den nåværende kritiske situasjonen i Israel” 10/14/15

Relatert materiale:
How Can We Change The Situation In Israel: A Universal Problem
How Can We Change The Situation In Israel: Clarifying And Understanding The Laws Of Nature
How Can We Change The Situation In Israel: Guerrilla Warfare

Livets program, del 6

thumbs_Laitman_001_02Framtidens mann oppfunnet i Israel

Spørsmål: Israel er et ledende land på ny teknologi. Hva er dets rolle i skapelsen av fremtidens menneske? Vil denne personen bli “oppfunnet” i Israel?

Svar: Det er ingen ting å finne opp, denne type mennesker har allerede vært blant oss i tusener av år. Israel er det eneste landet som har “patentert” denne type menneskeart. Alle vil lære av oss og ta opp vår metode for korreksjon. Vi vil dele den med verden helt gratis!

Spørsmål: Hvis en altruistisk person kommer til Israel, vil han umiddelbart bli “oppslukt” siden alle rundt ham er egoistiske?

Svar: Disse menneskene gjemmer seg, men er blant oss.

Spørsmål: Dagens Israel ser helt motsatt ut: det er mye isolasjon og felles hat blant sine innbyggere. Hva kommer det av at fremtidens menneske som har et åpent hjerte skal vokse fram akkurat her?

Svar: Israelere er de mest selvopptatte mennesker i verden. Det er derfor de først må forstå og anerkjenne for alle andre nasjoner hvor en forferdelig tilstand av selvopptatthet de er i, og innse at dette må endres .

Dette forklarer hvorfor resten av verden presser Israel. Presset fra Arabiske land, Europa, Amerika, Russland…vil tilta. Nye kraftige bøler av anti-semitisme er for fortsatt foran oss. Vi vil erfare mer problemer inntil vi bestemmer oss for at vi har lidd nok, da vil vi implementer et nytt “program” å sende det rundt til hele verden.

Fra KabTV’s “A New Life” 9/8/15

Related Material:
Program of Life, Part 5
Program of Life, Part 4
Program of Life, Part 3

En atom eksplosjon av enhet

thumbs_laitman_936Spørsmål: Hvorfor sier du at det er nødvendig å investere all vår energi i forbindelse og samhold mellom mennesker? Jeg har fortsatt ikke sett en person i verden som har gjort dette, og lyktes.

Svar: Å motta god energi og mulighet til å heve seg over følelsen av tid og rom, fremfor all den negative motstand, som om vi svever i luften, er kun mulig på betingelse av at vi begynner å koble oss sammen og forenes.

I en forbindelse mellom to eller flere mennesker vil en plutselig og positiv energi begynne å avdekkes, som er forberedt på å heve de til svært høye nivåer, over materie, da hele vårt problem er at vi kaster bort vår energi på konflikt, konfrontasjon og konkurranse. Hvis vi kan oppnå enhet og kompromiss i denne forbindelsen, vil vi oppdage en enorm energi, som en atombombe.

Hvor stammer en kjernefysisk eksplosjon i prinsipper fra? Det er ganske enkelt tilkobling til en kritisk masse. Du kan se hvilke krefter som frigjøres fra denne forbindelsen, og gjennom forbindelse mellom mennesker, vil denne kraften være mange ganger større. Alle spirituelle krefter i den øvre verden, som er klar til å heve oss over rom og over vår substans, er kun hentet fra forbindelse og enhet.

Hvis vi var forbundet med hverandre, deretter i maskene som kobler oss, vil vi oppdage den øvre verden. Det vil si at alt arbeidet er oppsummert av vår forbindelse og samhold, det er nettopp dette Toraen snakker om.

På plassen for vår forbindelse er muligheten til å bryte ut til det neste nivå, til en høyere dimensjon, den øvre verden, åpenbart for oss. Der vil vi leve uten lidelse eller problemer. Dette er fordi alle våre vanskeligheter og problemer skyldes vår adskilthet.

Fra Israeli Radio Program 103FM 9/20/15

Verdens redning – Nasjonen Israel

thumbs_laitman_935Spørsmål: Hvordan bør vi forholde oss til alle de problemer vi møter?

Svar: Vi må forstå at årsaken til at problemene eksisterer, er fordi vi ikke er istand til å forandre de til noe godt. Alle problemer vokser og manifesterer seg i vår verden, i våre sanser, kun fordi vi mangler korreksjon, vår emne til å forandre verden til noe godt.

Det er ikke nok mennesker i denne verden som tiltrekker Lyset som reformerer, ved sammenkobling og forenlighet mellom seg, og dermed forandrer ondt til godt. Dette er årsaken til at vi er nedsenket i vår natur for øyeblikket, i vår egoistiske oppfattelse.

Som det står skrevet “Jeg har skapt den onde inkarnasjonen”.  Vår verden er i utgangspunktet ond. Vi er alle onde, alle egoister. Enhver tenker bare på seg selv, og dette er det motsatte av slik det skal være. Hvis vi ønsker å føle oss bra, må vi stige over vår natur å begynne å forenes og kobles sammen. Det er faktisk kabbalas visdom som utfører denne forandringen i oss. En person som studerer kabbalas visdom blir påvirket av Lyset, den øvre kraften, som forbedrer ham og kobler ham til andre.

Han begynner å forstå hvem han er og hvorfor han ble skapt, hvordan han kan forandre seg for å føle den øvre kraften og de øvre verdener. Det er skrevet, “Du kan få se din verden i din levetid”

En person utvikler sin sjel og begynner å leve i to verdener samtidig: i vår verden, og i den spirituelle verden. Nå vet han hva han skal gjøre, slik at det vil hjelpe ham og alle andre.

Bare Jødene, nasjonen Israel, ble gitt denne muligheten. Det er fordi denne nasjonen er den gruppen Abraham samlet i det gamle Babylon, som involverte seg i å korrigere verden gjennom historien inntil ødeleggelsen av Tempelet.

Nå også, må nasjonen Israel utføre denne jobben og våre utsettelser, vår mangel på kunnskap, og mangel på begjær til å kjenne til vår rolle i verden, fører til det hat som alle andre nasjoner føler mot oss.

Fra “Det Israelske radio programmet” 103FM, 8/16/15

Måten jeg er, slik ser jeg andre

thumbs_laitman_423_02Spørsmål: Samfunnet i Israel er i dag veldig delt og full av hat. Det er delt inn i mange lokalsamfunn og fraksjoner i henhold til tusen forskjellige faktorer, og hver og en hater de andre. Du sier at helligdagen Lag BaOmer er vendepunktet fra hat til samhold mellom mennesker?

Svar: Kjærlighet er uatskillelig fra forening. Det er umulig å forene uten kjærlighet, og det er umulig å elske uten å forene. Enhet er et uttrykk for kjærlighet.

Telling av dager av Omer er korreksjonen fra hat til kjærlighet. Vi kom ut av Egypt, avdekket den type egoisme som bor i oss, og vi er i ferd med å rette dette opp. Denne korreksjonen består av 49 etapper – de 49 dagene vi teller Omer mens vi fikser våre relasjoner med alle andre, starter med den enkleste og videre til mer og mer komplekse.

Den 33 dagen av Omer er den såkalte “Lag BaOmer” som er en milepæl, når vi når dit kan vi være sikre på at vil vil korrigere alt vårt hat, uavhengig av sin makt. Når vi når denne dagen, mottar vi en styrke som tillater oss å rette opp alt annet.

Hat blir kun korrigert med kraften av lys. Hver dag i Omer kommer en ny del lys, totalt 49 deler, som en infusjon. Lyset er den kraften som er skjult i naturen. Nå føler vi bare kraften av ondskap, egoisme. I hele verden som omgir oss: stille, vegetativ, dyr, mennesker og i oss selv, ser vi kun kraften av mottak, fortærende og egenkjærlighet.

Faktum er at jeg er en egoist og derfor kan jeg kun avdekke den egoistiske del i hver person, dyr og skapninger, i henhold til prinsippet “en dømmer i henhold til sine egne feil.” Måten jeg er, slik ser jeg andre.

Derfor føler vi at alt vi ser i naturen er en kraft av ondskap, egoisme som tvinger oss til å tenke kun på oss selv, og motta nytelse fra andres lidelser. Det finnes midlertidig en annen kraft i naturen, i tillegg til minus er det også en fordel, en positiv kraft. Midlertidig er denne kraften skjult og vi kan ikke føle den.

Vi må hente denne positive kraften fra naturen, slik at den kan korrigere oss og balansere den onde kraft i oss.
[158899]
Fra KabTV’s “A New Life” 4/30/15

På skuldrene til store kabbalister

thumbs_laitman_940Spørsmål: Finnes det noe igjen fra arbeidet av kabbalister gjennom historien?

Svar: Selvfølgelig! Vi står på deres skuldre og derfor ser det ut til at vi er så sterke å flinke. Men vi har ingenting som er vårt! Alt vi har fått er fra kabbalister fra fortiden, og nå kan vi legge til, til det fundamentet de har laget.

Dette vil bli gjort på to måter: først og fremst bør det være bred spredning av metoden for enhet blant folk som bor i Israel og blant Jødene i hele verden.

På den andre siden vil det yttre presset fra Europa, Amerika, Russland og alle andre land i form av ulike typer boikotter øke.

Til slutt vil det ytre presset og intern formidling forklare hvorfor dette skjer og hvordan vi kan endre ting som vil påvirke folket og de vil forstå at den enste måten å oppnå noe er ved å korrigere oss selv.

Den eneste måten vi kan beskytte oss selv er ved å utvikle oss selv og bringe egenskapen forbindelse, kjærlighet og å gi til verden. Vi må oppdage alt dette på oss selv og blant oss. Deretter vil bølger av samhold og kjærlighet spre seg fra oss til alle nasjoner i verden.

Med vår korreksjon – vi korrigerer verden

thumbs_laitman_749_02Kommentar: De første sionister håpet av hvis vi kom tilbake til landet Israel ville alle gode ting i vår nasjon gjenopplives.

Svar: Hva baserte sionistene deres håp på, troen på den gode tilbøyelighet til menneskeheten? Dette er en myte som aldri virkelig var sant. Herlz sa at overalt hvor vi har levd prøvde vi på ærlig vis å integrere og bli en del av de andre nasjonene, men de ville ikke ha oss. Hvis verdens nasjoner ikke hadde protestert, ville vi helt sikkert ha assimilert blant dem fordi vi ikke ville ha fokusert på hva vi er.

Vi ba om sjansen til å bygge en stat akkurat som alle andre stater, men vår egen. “Bare gi oss en sjanse og vi vil ikke være til bry, alt vil være stille og fredelig.”

Spørsmål: Hva må en Jøde gjøre når han ser dyrets hat i øynene til en Anti-semitt? Forklarer han til fienden at hans folk har gitt verden mange Nobel priser?

Svar: Vi kan si hva vi vil, men anti-semitten forstår at det egentlig ikke er slik. Han føler det inn til benet at Jødene er kilden til det onde i verden. Vi må gi andre mennesker metoden for enhet. Dette er hva de krever av oss. Verden har befunnet seg i en tilstand av endeløse kriger i årevis fordi Jødene ikke gir dem metoden som kan erstatte krigene.

Spørsmål: Så hva sier jeg til en Anti-semitt?

Svar: “La oss oppdage sammen hvorfor det finnes et fenomen som den Jødiske nasjonen i verden, hvor den er, hva den skal gjøre, hvorfor du hater den og hvordan vi kan forklare til folket at alt stammer fra naturens øvre plan. “Men generelt sett behøver vi veldig enkelt å vise at når vi forbinder/kobler oss sammen blir vi en forent nasjon. og i det øyeblikket vi oppnår dette i henhold til prinsippene fastsatt av Abraham, vil alt rundt oss roe seg ned og alle stormer vil opphøre.

Alt vi trenger er å oppnå gjensidig forståelse blant oss, samhold, til å bli som en mann i ett hjerte, å stige til nivået; elsk din venn som deg selv. Først da vil vi umiddelbart se hvordan det sammen vilbli avdekket i verden. Alt dette vil skje uten å si et ord til noen!

Selv om vi var låst inne i en stor ghetto og verdens nasjoner ikke kunne se oss, så fort vi har nådd en tilstand av enhet vil verden umiddelbart roe seg ned.

Det viktigste for oss er å nå enhet av hjerter, som betyr å heve oss over vårt ego. Når vi korrigerer oss selv, kan vi korrigere alle folkeslag, hele verden.

Utstyr deg selv med naturens øvre kraft

gjensidiggarantiSpørsmål: Vanlige mennesker forestiller seg ikke en gang at det finnes en form for høyere makt som nærmer seg oss og fremkaller problemer i våre liv. I antikken var det profeter som fortalte menneskene om skaperens handlinger. Men hvem skal i dag forklare folk hva det er som skjer med dem?

Svar: Kabbalistenes oppgave er å fortelle hva det er som skjer med alle sammen, og det viktigste er å si at det finnes en remedie til å korrigere den ubehagelige situasjonen vi er havnet i. Vi har muligheten til å forvandle alle negative fenomen til positive, å forvandle mørke til lys.

Spørsmål: For å gjøre dette, hvilken endring må skje i oss?

Svar: Alle endrinegene er rettet mot forbindelse. Vi føler ingenting annet. Vi er nødt til å overvinne hatet, avvisningen av hverandre, vår likegyldighet, og å forstå at det bare er gjennom forbindelsen mellom oss vi bringer den øvre makten nærmere oss på en god måte. Denne kraften vil kle seg i oss og vi vil da oppleve å få et fantastisk herlig liv.

Alle vil ha behov for å lære tilkoblingsmetoden og forening, for å forstå hva som må gjøres og hvordan. På den måten gjør vi oss fortjent et fantastisk liv og eliminerer alle katastrofer, problemer, sykdommer, krig og antisemittisme.

Det er et kraftig våpen som dette vi har i våre hender, men vi har ingen anelse om det – og det er dette som er problemet. Folk må oppdage og vite hva den øvre kraften er og hvordan man bruker den gjennom vår forbindelse. Krigen gjennomføres ikke med en ekstern fiende, men snarere inni Israels folk.

I mellomtiden skremmer det folk når man nevner skaperen, en høyere makt, fordi de forbinder det med religiøse konsepter som de er vant til. Ingen vet nøyaktig meningen bak disse ordene, men alle har sitt konsept som de tilsynelatende forstår.

Men i all vesentlighet er skaperen den kollektive kraften i naturen. Vi lærer om mange krefter i fysikk, kjemi, biologi og zoologi. Men den kollektive kraften som inkluderer de andre systemene i seg – dette er det vi kalle «skaperen.» Det er det hele!

Skaperen er ikke et slags mystisk bilde, men den kollektive kraften som holder inni seg hele skaperverket som ble opprettet av den. Derfor kalles det slik.

Dessuten symboliserer skaperen (Boreh) «Bo Reh» (kom og se). Det betyr at vi kan komme, avansere med vår korreksjon og «se». Gjennom forbindelsen med hverandre nærmer vi oss den øvre kraften, og slik danner vi evnen til å føle skaperen i oss.

Loven om likhet i form eksisterer i henhold til hvordan vi bare kan føle et fenomen som vi har felles kjennetegn med. Så hvordan skaffer vi oss felles kjennetegn med skaperen, så vi kan føle ham? Disse egenskapene oppnår vi gjennom vår forbindelse med andre.

(142268)

Fra KabTV`s «Kabbalists Write – Preparing the People of Israel for Light», 20/8/14