Inlägg i kategori 'Krise'

“Den demokratiske festen er over”

thumbs_laitman_546_03I nyhetenen (svd.se): “Ikke en gang Europa eller USA er immune mot den den anti-demokratiske pesten som sprer seg rundt i verden. Menneskerettighetene svekkes når mange land holder valg for å dekke over missbruk, maktkonsentrasjon og korrupsjon. Troen på et europeisk samarbeid og fredsbygging gjennom økonomisk integrering blir byttet ut med aggressiv nasjonalisme i land etter land…..”

“Drømmen der den demokratiske historien ender som en fest, er over”

“Det globale demokratiet har blitt svekket gjennom de siste tiår… Den tredje bølgen med demokratisering som begynte med Portugals demokratiske revolusjon i 1974, har nå falt gjennom de ti påfølgende år, og ingen forbedring kan sees i horisonten.”

“Milliarder av mennesker lever fastbundet i sine land som er styrt av korrupte leder som bare bryr seg om å fylle sin sult etter makt…. Lover som begrenser menneskerettsorganisasjoner sprer seg over hele verden med den hensikt å ødelegge sine rivaler. Et anti-demokratisk kartell i FNs menneskerettighettråd prøver å blokkere besluttinger som tas med tanke på ytringsfrihet. “

“Flere og flere land slutter å respektere internasjonale lover og bilaterale avtaler. Journalister blir ofrete drept. Valg har blitt en form for kunst som mestres av flere ulovlige ledere. Diktatorer elsker valg…”

“Vi må innse at de tvinger Europa til å velge nasjonalisme i stedet for internasjonalisme, sjåvinisme i stedet for humanisme.”

“Vi må innse at det eksisterer krefter som er interessert i en Europeisk kollaps og som setter et kollektivt nasjonalistisk press på den fire presse!”

“Tro på et ikke liberalt demokrati i Europa må stoppes. Det kaster lange historiske skygger og stimulerer til korrupsjon. Det er veldig skadelig for økonomien og trigger vold og konflikter. Troen på et ikke liberalt demokrati undertrykker Europas samarbeid og gagner våre fienders interesser.”

Min kommentar: Da den tiden som kabbala forutså har kommet, der vi realiserer vår onde natur, må vi innse at vi ikke kan bygge noe bedre, hvis vi ikke forandrer vår natur, vil vi ødelegge oss selv. Så vi har ikke annet valg enn å begynne og utdanne menneskeheten. Isteden for å klage over at onde mennesker, prøver å styre gode mennesker..

Japan: Roboter erstatter bønder

Laitman_405Spørsmål: Verden nærmer seg mer og mer robotisering (mennesker blir erstattet av roboter). I Japan, for eksempel, har roboter begynt å erstatte bønder, og mot slutten av 2016 planlegger de å bygge en robotfram. Det er interessant å se at en nylig holdt japansk litteraturkonkurranse avsluttet med en novelle som var skrevet av en robot. Slik at roboter gradvis erstatter mennesket.

Svar: Det er mulig og erstatte mennesker i alt, bortsett fra spirituelt arbeide.   

Et punkt i hjerte finnes i hver og en av oss. Dette er et spirituelt punkt, en kobling med Skaperen, eller vår likhet med Ham. Dette punktet i hjertet kan ikke skapes kunstig fordi denne egenskapen blir gitt en levende person, en biologisk skapning og vi kan ikke overføre og implantere dette i en robot. Så, vi bør ikke bekymre oss for det arbeidet vi mister til roboter.

Vi må gjøre det mennesker må gjøre: utvikle dette evige punktet inne i oss, til det punkt av total likhet med Skaperen. Likheten som utvikles i oss er det som kalles Adam (Menneske). Alt annet er en kropp i dyreriket, ikke på nivå med Adam. Roboter ble skapt for å presse oss mot dette arbeidet.

Spørsmål: Hva betyr “å bli lik Skaperen”?

Svar: Å bli lik Skaperen er å utvikle det interne og skjulte begjæret i oss som trekker oss mot enhet, vennskap, gjensidig hjelp og kobling til den gjensidige sammenslåingen av alle, til et enkelt bilde kalt Adam, fra ordet “Domeh” (lik Skaperen). Det er opp til enhver person, hele menneskeheten, å nå denne tilstanden.

Vi kan gjøre dette. Til dette finnes det unike krefter i naturen. Kabbalas visdom snakker som dette og hjelper å oppdage og bruke det, slik at vi vil bli lik Skaperen.

Framtiden for menneskeheten er et samfunn der alt fysisk arbeide vil utføres av roboter og maskiner, mens mennesker vil være involvert med spirituelt arbeide. Dette er det menneskelige nivå.

«Panama Papers» skandalen

thumbs_laitman_263Spørsmål: Over elleve millioner konfidensielle finansdokumenter ble lekket fra et advokatbyrå i Panama . Det viser seg at gjennom dette firmaet har forretningsmenn, politikere og milliardærer unngått skatt. Blant dem var 72 forhenværende og nåværende regjeringsledere. Rundt seks hundre israelske firmaer og 850 israelere var involvert i disse intrigene. Tror du de vil bli tiltalt?

Svar: Jeg kan ikke forestille meg hvem som skal tiltale dem? Uansett hva som skjer, de menneskene som leder denne verden, banksjefer og regjeringsjefer, har stengt hovedkontorer som er offentlig registret på navnet på sine barn og barnebarn, og ingen ting kan gjøres med det. Det  er umulig å undergrave dem. De vil sette noen få mindre offisielle i sitt sted, som plutselig vil bli skjøvet til side og fjernet fra sine stillinger, og de stikke av med pengene.

Kommentar: Vi har fortsatt en president og en forhenværende minister i Israel som blir anklaget .

Svar: Enda har det ikke vært en full fusjon mellom oligarker og regjering i Israel, hvor man dekker hverandre. Og selv om du er min politiske eller økonomiske rådgiver, har vi fortsatt en privat avtale at i disse områdene, vil jeg ikke blande meg og det vil ikke du heller. Dette er ikke innarbeidet i Israel enda, så innenfor dette landet med mange skandaler vil dette gradvis passere.

Når jeg kom til Israel for 40 år siden, var det ikke mulig å tenke på å bestikke noen. Men i de siste 40 årene har vi blitt som resten av verden. Som et resultat, vil det blant annet få verden til å innse at vi må kvitte oss med egoismen, heve oss over den. 60% eller 70% av de vi tjener går inn i en svart boks og forsvinner ned et hull, som ikke gir noen fordeler!

Hvis vi bare viste: hvor mye menneskeheten tjener, hvor mye som blir brukt fordelaktig og hvor mye som gjør skade, vil vi finne ut at 90% er skadelig!

Spørsmål: Har penger en spirituell rot?

Svar: Penger dekker begjær. Hvis jeg kan jobbe med mine begjær på rett måte, det vil si at jeg bruker de til gode handlinger, da vil dette begjæret dekkes av en skjerm kalt “penger” (Kesef), lengten (Kisuf). “Grenen” av denne karakteristiske verden er penger. Gull er et skadelig metall, som symboliserer grådighet, en søken etter overskudd, ren egoisme. Gull er Malchut, (sløv) penger er Bina.

Spørsmål: Vil denne grådigheten ødelegge menneskeheten?

Svar: Til slutt vil det føre til gjenkjennelsen av det onde og menneskeheten må kvitte seg med det.

Spørsmål: Betyr dette at de som styrer verden ikke kan straffes? Er den noen form for straff for dem?

Svar: Det kan ikke være noen straff. Vi jobber i et enkelt egoistisk system og de høyt oppe i systemet, kan gjøre hva de vil. Selv om noen andre skulle ta over den plassen, vil det fortsatt forbli det samme.

Spørsmål: Betyr dette at det ikke er noen vei ut av denne situasjonen?

Svar: Den eneste veien ut er gjennom utdanning, obligatorisk utdanning for alle ledere.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 4/4/16

Er løsningen på krisen omdisponering av velstand?

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (inosmi.ru): “Verden var ikke forberedt på den økonomiske krisen, der mange mennesker mistet jobbene sine. Under disse forhold, bryter flyktnings krisen ut….”

“Den pågående krisen – dette er ikke en konfrontasjon mellom stater. Den pågående krisen – hvor det internasjonale samfunnet ikke kan holde sammen mot faren som kommer fra trusler som terrorisme og klimaforandringer. Som et resultat av kapitalismen, når en person i dag ikke har kontroll over pengene, øker avstanden mellom rik og fattig. Jeg tror at politikere ikke burde strebe etter å sikre vekst, men i omfordeling av velstand.”

Min kommentar: Omdisponering av velstanden alene, løser ikke krisen. I følge behovpyramiden, er det viktigste for en person: “mat, sex og familie.” Men det er umulig å sørge for at mennesker kun får det som vil gi dem vestland, fortjeneste og tilfredsstillelse av sine behov.

Terror er ideologisk og derfor er ikke penger ødelagt. En tvunget omfordeling av velstanden betyr en revolusjon, borgerkrig. Politikerne er opptatt med å omfordele velstanden, mens det i motsatte retning viser seg at 1% av befolkningen sitter på nesten all velstanden i verden

Så det gjenstår ingen løsning, bortsett fra å utdanne personen på nytt.. Selv så paradoksalt det virker, er det nødvendig å endre mennesket. Det finnes ingen annen måte! Bare i denne modusen er det mulig å løse alle problemer i verden.

Det framtidige supermarkedet

thumbs_Laitman_506_1Kommentar: I Danmark kaster man hvert årover 700 tonn med mat. Nå, for første gangen i historien, har det åpnet en ny type supermarked i København som selger matavfall: Mat utgått på dato, eller ødelagte innpakninger til en pris som er 30% – 50% lavere enn vanlig pris. Folk sier at dette er verdens framtid.

Svar: I hovedsak er alt vi forbruker i dag så syntetisk, lagd av plastikk, papir og tre, det er derfor uklart hvordan de kan ha en best før dato.

Du kan legge til noe i et produkt og ikke sette på en best før dato i det hele tatt, åpne en eske eller hermetikkboks noen år senere, og det holder seg like godt. Det vil ikke engang være bakterier eller virus i der fordi produktet er uspiselig for dem. Det er spiselig for mennesker, men ikke for dem. Jeg er sikker på at hvis vi ga dyr den maten vi spiser, vil de ikke røre halvparten.

Spørsmål: Tror du at disse supermarkedene vil vare lenge? Om ikke så lenge vil ikke disse produktene ha noen utløpsdato.

Svar: Jeg tror ikke disse supermarkedene har en framtid. Vi vil sannsynligvis “seire over” det menneskelige sinn og lagre alt uten noen best før dato. Hvis vi tar tomater, som engang ble dyrket under normale forhold, og tomater under dagens forhold, ville ikke fortidens tomater engang nådd supermarkedet, mens dagens tomater ligger i hylla i en måned og ingen ting skjer med dem. Så denne idéen er ikke lenger relevant i dag.

Spørsmål: Er systemet for å ta i bruk dette overskuddet relevant?

Svar: Selvfølgelig, for selv om det ikke finnes noen naturlige elementer i maten vår mer og det er konserveringsmidler og andre forskjellige tilsetningsstoffer, er vi fortsatt i live. Så hva betyr det egentlig hva maten vår inneholder eller ikke. Vi ser at mennesker lever av det og det er nok. I fortiden levde folk til de var 40 år og i dag lever de til de er 80.

Spørsmål: Hvordan ser du det fra et kabbalistisk perspektiv?

Svar: Jeg snakker fra det perspektivet, fordi hvis kroppen vår kan fordøye alt dette i dag og eksistere, finnes det ikke noe grunn til å klage og forlange det vi hadde for 40 år siden. 40 år siden hadde vi ikke de medisiner vi har i dag, og mennesker levde til de var 40. Mens i dag svelger de piller og lever til de er 80.

Det er det samme med maten vår. Før hentet vi friske tomater direkte fra hagen til tallerken fordi den ville allerede begynt å råtne den neste dagen. Mens i dag ser tomatene vakre ut selv etter en måned, de blir transportert med fly til land over hele verden. Det er ikke noe vi kan gjøre her, dette er vår utvikling.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2/28/16

Den Europeiske Unionens framtid

thumbs_laitman_426Spørsmål: I Storbritannia har det pågått en heftig debatt om det er verdt å forlate den Europeiske Unionen. Den kjente fysikeren Stephen Hawking og 150 andre vitenskapsmenn har uttrykt sterk motstand mot å forlate den. De tror at takket være sitt medlemskap i EU, vokste støtten til videnskap i Storbritannia og antallet eksperter økte. Tror du England må forlate EU?

Svar: Det har ikke lenger noen betyding om man forlater EU, fordi Unionen vil falle sammen i nær framtid allikevel.

Dette er kunstige internasjonale samlinger som ikke bestemmer noe. Det er ingen gjensidig forbindelse mellom dem, grensene blir stengt og konflikter, splittelse og beskyldninger øker. Bevegelsen mot forenlighet som burde finnes i Europa har forsvunnet, selv om det også før, bare var det Europeiske fellesmarkedet, eller mer korrekt, “markedet” som forenet dem.

Så, jeg tenker at uansett hva de gjør, må allikevel denne strukturen bryte sammen. Den er ikke basert på intern forenlighet og en innledende utdannelse av folket for å komme nærmere hverandre, men heller bare på det ønsket til de som vil bli rike av det, og hva mer; gjøre det på bekostning av andre.

Så hva slags forening er det? Hvilken type felles marked er det hvis fem land aksepterer, la oss si, 25 andre land for å kunne skape mer kapital for seg selv på bekosting av de andre? Dette er ganske enkelt utnyttelse av andre på en skamløs måte.

Et system som dette er dømt til å feile. Naturen har bevisst dyttet dem mot denne situasjonen slik at de kan innse at en slik union ikke lenger kan eksistere i vår verden, til forskjell fra de tidligere genrasjoner der det var mulig å erobre mennesker. Selv i Sovjet Unionen kunne man ikke holde sammen en tilsvarende union av sosialistiske republikker på samme måte som EU prøver på. Så alt vil falle sammen, da dette er eksakt det samme systemet som har grunnlag i egoet.

En union kan bare ha suksess når mennesker søker etter det selv. Uten forening på grasrotnivå, vil alle andre strukturer falle sammen. En følelse av nødvendighet, en følelse av at foreningen lønner seg må komme nedenfra. Da vil et større nivå erverves, et spirituelt nivå og vår union vil bringe mer lys til verden.

De skulle ha utdannet folket! Men for å gjøre det er det nødvendig å oppdage Kabbalas visdom, for på en eller annen måte lære og utdanne folket på grasrotnivå, om så bare litt, fordi ellers er alt dømt til å feile. Så England kan i det stille fortsette å være i EU, fordi alt vil snart ta slutt.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 3/11/16

Turisme til katastrofeområder

thumbs_Laitman_720

Spørsmål: Det kommer oppsiktsvekkende nyheter om en utvikling der man har startet turisme i kjernefysiske katastrofeområder.

Turister har begynt å besøke kjernekraftstasjonen i Tsjernobyl. Dette initiativet oppmuntrer Japanerene som tror at i 2036 vil hovedfokus bli på å besøke Fukushima kjernekraftverk hvor det skjedde en ulykke i 2011. De har allerede begynt planleggingen av turer i det området.

Hvorfor vil en person dra til et sted der en katastrofe har skjedd?

Svar: En person ønsker å se sin framtid, vite hva som skjer etter en kjernefysisk katastrofe som har funnet sted på jordens overflate. Turisme til slike steder er ikke et eventyr, men en klar og underbevist frykt om hva som kan skje, når som helst.

Faktisk viser de steder i stråling sonen som virker vanlig; frigjort fra menneskelig påvirkning er nå elvene full av fisk, fantastiske skoger fulle av bær og sopp, dyr som en gang var utryddet av mennesket har gjenoppstått. Alt eksisterer på en strålende måte.

Hvis det var mulig å frigjøre jordkloden fra menneskelig påvirkning, uten en kjernekrafteksplosjon, ville jorden vært en herlig planet, blå, vakker og ren. Alt ville eksistere i balanse, og alt ville være bra. Menneskeheten kom og ødela alt!

Spørsmål: Turister som besøker kjernekraftverket i Tsjernobyl forteller en historie om fem innbyggere i området som som ikke forlot området. De nærer seg av det som finnes der, og lever i mellomtiden et bra liv.

Svar: Dette er en veldig interessant observasjon av naturen, selv om naturen befinner seg i en situasjon som virker å være motsatt av livet til proteinkroppen, hvis proteinkroppen opprettholder et forhold mellom dem som ikke er egoistisk, kan de leve i fred i disse områdene, og strålingen vil ikke påvirker dem! Det kan hende at strålingen i hovedsak påvirker mennesker og det som omgir dem, kun fordi egoet motsetter seg det!

Derimot, hvis en person forholder seg til alt likeverdig, er rolig og i balanse med hele naturen i alle situasjoner, kan han gå på glødene kull, gå inn i et brennende hus, leve i et område med stråling, og ingen ting vil påvirke ham. Dette betyr at alt er avhengig av vår balanse med naturen som omgir oss, og først og fremst vår indre balanse!

Jeg tror at hvis vi ikke hater naturen og er redd for den, men begynner å akseptere og ønsker å oppnå balanse og harmoni, vil vi ikke lenger lide av negative påvirkninger. Den veldig sterke indre tilstand av balanse med naturen blir kalt skaperen, en tilstand hvor personen fester seg helt og holdent der.

Da vil alt som avledes fra skaperen i forhold til personen, ha en påvirkning i en kraft som er vital og god.

Dette blir ikke forstått på det fysiske nivået, men det er mulig å forestille seg at det finnnes et høyere nivå hvor alle naturens krefter avledes fra en god kilde, skaperen, hvis en person stiger internt til dette nivået, er det slik han oppfatter dem alle.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/9/16

Hvordan redde verdensøkonomien?

thumbs_laitman_202_0Mening (socialeurope.eu): “Vi lever i et finanssystem som opprettholder rammeverket for en stabil amerikansk dollar. Dette kan være fordelaktig hvis verdens finanssystemer ikke bryter med USAs finanssystemer og økonomiske interesser.”

“Men den Amerikanske delen av verdensøkonomien sank fra 50 % til under 20%. Under de forhold der mangler inntekter fra utsendt verdipapirer, tapte verdens finassystemer seg og den økonomiske veksten har stoppet opp. Krisen er så stor at en seier for en av disse kreftene vil nødvendigvis utslette den andre. Det kan ikke eksistere fred her, for konflikten kan bare stoppes gjennom kolaps av den ene siden, for det er ikke resurser til å gi levebrød til begge. Derfor vil kampen bare bli sterkere og dypere.”

“Spørsmålet er om den amerikanske økonomien vil reddes til fordel for verdens finassystemer, eller vil verdensøkonomien bli reddet til fordel til USA.”

Min kommentar: For å redde menneskeheten bør det gjøres gjennom forenlighet. Løsningen finnes ikke på det finansielle nivået, men gjennom å etterligne hele det naturlige systemet, som menneskeheten er i opposisjon.

En ny global katastrofe

thumbs_Laitman_703_03I nyhetene (washingtonpost.com): “Verdens største grunnvanns kilde – en vannkilde til millioner av mennesker – går tom i en alarmerende fart, i følge NASAs satellittdata som påviser det mest detaljerte bildet til nå, av vitale vannreserver skjult under jordens overflate.

“Tjueen av verdens 37 største grunnvanns kilder – som befinner seg fra India og Kina til USA og Frankrike – har oversteget det kritiske punktet for bærekraftig drift, som betyr at det ble tappet mer vann enn det rant til under en tiårig studieperiode, annonserte forskere på tirsdag. Tretten grunnvanns kilder sank så mye at de ble kategorisert under den mest bekymringsverdige kategorien. Forskerene sa at dette indikerte et langvarig problem om sannsynligvis vil forverre seg når avhengigheten til grunnvannet stiger.”

Min kommentar: Gjennom de egoistiske forholdene vi har på det menneskelige nivået (Adam), forårsaker mennesker en ubalanse på de lavere nivåer i naturen: mineralrike, planteriket og dyreriket. Og fører seg selv mot en trussel om selvutsettelse. Løsningen kan ikke finnes i mineral-, plante- og dyreriket, men på det menneskelige nivået spesielt, gjennom å balansere forhold mellom mennesker og bringe menneskeheten til gode gjensidige forbindelser. Derfor er vi nødt til å innføre global utdanning.

Blodige nyheter

thumbs_Laitman_182_02Kommentar: En kjent blogger skrev at det blir mer og mer vanskelig å imponere mennesker med nyheter som skjer i verden. Folk fordøyer de gjentakende blodige nyhetene om terror, en ungdom som kan stikke en man med kniv, og ingen sørger over ofrene lenger, fordi de må gjøre det hver dag.

Svar: Vi har tørstet etter silke attraksjoner siden gamle dager, da de pleide å drepe og lemleste folk, isenesette slag, osv. Menneskehen kan ikke klare seg uten. Dette er ikke bare et behov for den moderne mann, men et menneskelig behov for blod.

Vi går gjennom en seriøs bevisthet krise og det blir klart at vi er ulykkelige fraværende. Og på en eller annen måte må dette brytes. Derfor presser internett, forskjellige problemer, ISIS, og radikale Islamske organisasjoner verden fort framover. Dette er vitale krefter i vår evolusjon. Forandringer skjer veldig intensivt og vi begynner å oppfatte og realisere alt veldig fort. Hvis mennesket satt fast i et tidspunkt i fortiden, for evigheter, går de i dag gjennom en hel del i løpet av en generasjon.

Spørsmål: Hva vil denne følelsen føre til?

Svar: Det vil føre til et enormt skrik som stammer fra at man innser hvor meningsløs vår eksistens er. Vi vil ikke engang være i stand til å velge livet eller døden, om vi skal forlate dette livet eller ikke, derfor er vi kontrollert av vår egoistiske natur. I tilegg til det faktum at vi eksisterer, ble vi gitt en hjerne for å forstå at vi er ulykkelige og verdiløse og at vi eksisterer uten grunn og mening i livet.

Dette utydelige skriket vil vise seg i menneskeheten, og så vil vi kabbalister være i stand til å si “Vi vet hva man skal gjøre i denne situasjonen. Vi har faktisk ventet på dette i nesten 6000 år og i dag kan vi fortelle deg hvordan man kan forandrer disse dype, forferdelige håpløse skrik til en gledens sang, en glede som ikke har noen grenser. Det er mulig. Vi er veldig glade for å kunne dele denne muligheten med deg.”

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/26/16