Inlägg i kategori 'Nyheter'

Samhold på tvers av raser

thumbs_laitman_423_03I nyhetene (gazeta.ru): “Amerikanske myndigheter anholdt feilaktig en svart idrettsutøver, de forvekslet ham med den virkelige skyldige. Hvorfor syntes mennesker av en annen rase at “alle de andre ser like ut”..”

Imidlertid er det også en videnskaplig begrunnelse for dette fenomenet som ikke handler om rasistiske fordommer, som man skulle tro. Til dette fenomenet er det til og med et spesielt begrep – effekten av “kryssede raser” (kryssede-rase effekten). Med dette utrykket forstod forskere kognitive fenomener, som består av det faktum at medlemmer av en rase har større vanskeligheter med å skille og identifisere medlemmer av andre raser…”

Gjennom XX århundre har verden, i det minste deler av den, blitt mer tolerant. Allikevel har ikke “kryssede-raser” effekten stoppet opp. Den kan ikke lenger fastholdes og forskes på. For eksempel, en Kanadisk-Tysk forskningsgruppe var i 1995 i stand til å fastslå eksperimentelt, at det er veldig vanskelig for medlemmer av en rase å forstå hvilke følelser som blir uttrykt hos medlemmer av andre raser. Videre forskning bekreftet bare de antagelsene som ble funnet før….”

“Ifølge psykologer kommer “kryssede-raser” effekten for det meste av det faktum at mennesker ofte ikke kommer i kontakt med andre raser i barndommen…”

Dessuten har myndighetene i Texas utviklet et spesielt kurs for politibetjenter. Hovedoppgaven var å lære lovens lange arm “ikke arrester den første svarte eller latineren du finner” og å skille og identifisere dem. Eksperimentet misslykkes: den eneste effektive måten var å bruke politimenn av samme rase som de angivelige kriminelle…..”

“Derimot er det en måte å hjelpe barn med problemer med å skille andre raser. For å gjøre dette må du aktivt vise dem mennesker av andre raser før de er ni måneder. Hvis du går glipp av denne muligheten, vil barnet føye seg inn i rekken av de som sier “de ser alle like ut.””

Svar: I framtiden, når man man jobber for samhold mellom alle raser og mennesker, må vi oppdra barn av forskjellige raser sammen “fra krybben”, slik at de vil ha en bedre gjensidig forståelse. Dette kan også løses i en blandet gruppe med voksene, som jobber for å komme nærmere hverandre og åpenbarer egenskapen av gjensidig forbindelse, for å kunne avdekke Skaperen i en gruppe.

“10% av verdens befolkning lider av depresjon”

thumbs_laitman_532I nyhetene (cursorinfo.co.il): “Den 12. april ga verdens helseorganisasjon (WHO) ut en rapport om hvor mange mennesker som lider av depresjon i verden. I følge rapporten er en av ti depressiv på en eller annen måte..”

“Selv i dag er depresjon den nest største årsak til innleggelse på Amerikanske sykehus, i Sverige er det den største.”

“Det er anslått at innen 2020 vil depresjon være den største dødsårsaken. WHO merker seg at i dag utføres 45 til 60% av alle selvmord i verden, av depressive pasienter..”

Min kommentar: Vi har et begjær for glede. Men dette begjæret, kalt egoisme, vokser i oss hele tiden. Det tvinger oss framover og presser oss mot misnøye. I vår tid blir det vanskeligere og vanskeligere å finne glede. Derfor fortsetter depresjon og misnøye å vokse.

I framtiden vil gledene forsvinne og vi vil være ute av stand til å ha noen tilfredsstillelse. Så vil det komme en erkjennelse at vi må forandre vår natur: glede oss over å gi, isteden for å motta. Kabbalas visdom er utformet nettopp for dette.

Den Europeiske Unionen vil “reddes” fra flyktingene

thumbs_laitman_430Kommentar:  Brussel fortsetter å finne opp nye måter å løse flyktigkrisen på. EU er klar til å betale Afrika 62 milliarder Euro for at innbyggerne ikke skal krysse Afrikas grenser.

For bare et halvt år siden ble Europa enig om å tilby Afrika 1,8 milliarder. Det har bare gått et halvt år og i dag snakker de om 62 milliarder Euro. Summen stiger i et svimlende tempo.

Svar: Afrika har begynt å finne sin styrke. Dette er lik den situasjonen vi hadde for mange år siden, da nomadiske horder beseiret byer, ved å undergrave og skyte brannpiler over bymurene. Selv om byen kunne forsvare seg selv, var de fortsatt dømt.

I dag er Europa dømt. Selv om Europeerne bygde en mur som den store Kinesiske muren, vil det ikke hjelpe, for hvis vi sjekker de historiske fakta, var ikke muren brukelig i tidligere tid heller. Muren ble brukt til å styrke ånden til det kinesiske folk, ikke som et forsvar mot fiender.

Derfor kan ikke Europa redde seg selv med penger, men har ingen annen løsning enn å betale. Afrika vil ta i mot pengene og fortsette å angripe, og Europa vil gå under på engen hånd. Europa har en svekket ånd, den perioden da de hadde stor styrke er over.

Europeerne er allerede i en forferdelig tilstand; på den ene siden skryter de av seg selv: “Vi er Europa!”. Men på den andre siden, føler de en tilstand av depresjon og underlegenhet.  Mens de skryter av hvem som er mest Europeisk, blir de gradvis erobret av flyktingene. I dag er det er en truende ånd som svever over Europa “Vi er erobrerne!”

Det eneste Europa kan gjøre nå er å bruke den virkelige samarbeidmetoden ifølge kabbalas visdom, og ikke det nåværende europeiske systemet. Bare da vil de høyere krefter, det øvre lyset, vises i Europa som vil på den ene siden skremme de ubedte immigrantene, og vil tvinge dem til å forandre hverandre. Bare lyset kan forandre alt!

“Den demokratiske festen er over”

thumbs_laitman_546_03I nyhetenen (svd.se): “Ikke en gang Europa eller USA er immune mot den den anti-demokratiske pesten som sprer seg rundt i verden. Menneskerettighetene svekkes når mange land holder valg for å dekke over missbruk, maktkonsentrasjon og korrupsjon. Troen på et europeisk samarbeid og fredsbygging gjennom økonomisk integrering blir byttet ut med aggressiv nasjonalisme i land etter land…..”

“Drømmen der den demokratiske historien ender som en fest, er over”

“Det globale demokratiet har blitt svekket gjennom de siste tiår… Den tredje bølgen med demokratisering som begynte med Portugals demokratiske revolusjon i 1974, har nå falt gjennom de ti påfølgende år, og ingen forbedring kan sees i horisonten.”

“Milliarder av mennesker lever fastbundet i sine land som er styrt av korrupte leder som bare bryr seg om å fylle sin sult etter makt…. Lover som begrenser menneskerettsorganisasjoner sprer seg over hele verden med den hensikt å ødelegge sine rivaler. Et anti-demokratisk kartell i FNs menneskerettighettråd prøver å blokkere besluttinger som tas med tanke på ytringsfrihet. “

“Flere og flere land slutter å respektere internasjonale lover og bilaterale avtaler. Journalister blir ofrete drept. Valg har blitt en form for kunst som mestres av flere ulovlige ledere. Diktatorer elsker valg…”

“Vi må innse at de tvinger Europa til å velge nasjonalisme i stedet for internasjonalisme, sjåvinisme i stedet for humanisme.”

“Vi må innse at det eksisterer krefter som er interessert i en Europeisk kollaps og som setter et kollektivt nasjonalistisk press på den fire presse!”

“Tro på et ikke liberalt demokrati i Europa må stoppes. Det kaster lange historiske skygger og stimulerer til korrupsjon. Det er veldig skadelig for økonomien og trigger vold og konflikter. Troen på et ikke liberalt demokrati undertrykker Europas samarbeid og gagner våre fienders interesser.”

Min kommentar: Da den tiden som kabbala forutså har kommet, der vi realiserer vår onde natur, må vi innse at vi ikke kan bygge noe bedre, hvis vi ikke forandrer vår natur, vil vi ødelegge oss selv. Så vi har ikke annet valg enn å begynne og utdanne menneskeheten. Isteden for å klage over at onde mennesker, prøver å styre gode mennesker..

Japan: Roboter erstatter bønder

Laitman_405Spørsmål: Verden nærmer seg mer og mer robotisering (mennesker blir erstattet av roboter). I Japan, for eksempel, har roboter begynt å erstatte bønder, og mot slutten av 2016 planlegger de å bygge en robotfram. Det er interessant å se at en nylig holdt japansk litteraturkonkurranse avsluttet med en novelle som var skrevet av en robot. Slik at roboter gradvis erstatter mennesket.

Svar: Det er mulig og erstatte mennesker i alt, bortsett fra spirituelt arbeide.   

Et punkt i hjerte finnes i hver og en av oss. Dette er et spirituelt punkt, en kobling med Skaperen, eller vår likhet med Ham. Dette punktet i hjertet kan ikke skapes kunstig fordi denne egenskapen blir gitt en levende person, en biologisk skapning og vi kan ikke overføre og implantere dette i en robot. Så, vi bør ikke bekymre oss for det arbeidet vi mister til roboter.

Vi må gjøre det mennesker må gjøre: utvikle dette evige punktet inne i oss, til det punkt av total likhet med Skaperen. Likheten som utvikles i oss er det som kalles Adam (Menneske). Alt annet er en kropp i dyreriket, ikke på nivå med Adam. Roboter ble skapt for å presse oss mot dette arbeidet.

Spørsmål: Hva betyr “å bli lik Skaperen”?

Svar: Å bli lik Skaperen er å utvikle det interne og skjulte begjæret i oss som trekker oss mot enhet, vennskap, gjensidig hjelp og kobling til den gjensidige sammenslåingen av alle, til et enkelt bilde kalt Adam, fra ordet “Domeh” (lik Skaperen). Det er opp til enhver person, hele menneskeheten, å nå denne tilstanden.

Vi kan gjøre dette. Til dette finnes det unike krefter i naturen. Kabbalas visdom snakker som dette og hjelper å oppdage og bruke det, slik at vi vil bli lik Skaperen.

Framtiden for menneskeheten er et samfunn der alt fysisk arbeide vil utføres av roboter og maskiner, mens mennesker vil være involvert med spirituelt arbeide. Dette er det menneskelige nivå.

Er løsningen på krisen omdisponering av velstand?

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (inosmi.ru): “Verden var ikke forberedt på den økonomiske krisen, der mange mennesker mistet jobbene sine. Under disse forhold, bryter flyktnings krisen ut….”

“Den pågående krisen – dette er ikke en konfrontasjon mellom stater. Den pågående krisen – hvor det internasjonale samfunnet ikke kan holde sammen mot faren som kommer fra trusler som terrorisme og klimaforandringer. Som et resultat av kapitalismen, når en person i dag ikke har kontroll over pengene, øker avstanden mellom rik og fattig. Jeg tror at politikere ikke burde strebe etter å sikre vekst, men i omfordeling av velstand.”

Min kommentar: Omdisponering av velstanden alene, løser ikke krisen. I følge behovpyramiden, er det viktigste for en person: “mat, sex og familie.” Men det er umulig å sørge for at mennesker kun får det som vil gi dem vestland, fortjeneste og tilfredsstillelse av sine behov.

Terror er ideologisk og derfor er ikke penger ødelagt. En tvunget omfordeling av velstanden betyr en revolusjon, borgerkrig. Politikerne er opptatt med å omfordele velstanden, mens det i motsatte retning viser seg at 1% av befolkningen sitter på nesten all velstanden i verden

Så det gjenstår ingen løsning, bortsett fra å utdanne personen på nytt.. Selv så paradoksalt det virker, er det nødvendig å endre mennesket. Det finnes ingen annen måte! Bare i denne modusen er det mulig å løse alle problemer i verden.

Det framtidige supermarkedet

thumbs_Laitman_506_1Kommentar: I Danmark kaster man hvert årover 700 tonn med mat. Nå, for første gangen i historien, har det åpnet en ny type supermarked i København som selger matavfall: Mat utgått på dato, eller ødelagte innpakninger til en pris som er 30% – 50% lavere enn vanlig pris. Folk sier at dette er verdens framtid.

Svar: I hovedsak er alt vi forbruker i dag så syntetisk, lagd av plastikk, papir og tre, det er derfor uklart hvordan de kan ha en best før dato.

Du kan legge til noe i et produkt og ikke sette på en best før dato i det hele tatt, åpne en eske eller hermetikkboks noen år senere, og det holder seg like godt. Det vil ikke engang være bakterier eller virus i der fordi produktet er uspiselig for dem. Det er spiselig for mennesker, men ikke for dem. Jeg er sikker på at hvis vi ga dyr den maten vi spiser, vil de ikke røre halvparten.

Spørsmål: Tror du at disse supermarkedene vil vare lenge? Om ikke så lenge vil ikke disse produktene ha noen utløpsdato.

Svar: Jeg tror ikke disse supermarkedene har en framtid. Vi vil sannsynligvis “seire over” det menneskelige sinn og lagre alt uten noen best før dato. Hvis vi tar tomater, som engang ble dyrket under normale forhold, og tomater under dagens forhold, ville ikke fortidens tomater engang nådd supermarkedet, mens dagens tomater ligger i hylla i en måned og ingen ting skjer med dem. Så denne idéen er ikke lenger relevant i dag.

Spørsmål: Er systemet for å ta i bruk dette overskuddet relevant?

Svar: Selvfølgelig, for selv om det ikke finnes noen naturlige elementer i maten vår mer og det er konserveringsmidler og andre forskjellige tilsetningsstoffer, er vi fortsatt i live. Så hva betyr det egentlig hva maten vår inneholder eller ikke. Vi ser at mennesker lever av det og det er nok. I fortiden levde folk til de var 40 år og i dag lever de til de er 80.

Spørsmål: Hvordan ser du det fra et kabbalistisk perspektiv?

Svar: Jeg snakker fra det perspektivet, fordi hvis kroppen vår kan fordøye alt dette i dag og eksistere, finnes det ikke noe grunn til å klage og forlange det vi hadde for 40 år siden. 40 år siden hadde vi ikke de medisiner vi har i dag, og mennesker levde til de var 40. Mens i dag svelger de piller og lever til de er 80.

Det er det samme med maten vår. Før hentet vi friske tomater direkte fra hagen til tallerken fordi den ville allerede begynt å råtne den neste dagen. Mens i dag ser tomatene vakre ut selv etter en måned, de blir transportert med fly til land over hele verden. Det er ikke noe vi kan gjøre her, dette er vår utvikling.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2/28/16

Sammenlign deg med tapere

thumbs_laitman_627_2Forskning (mignews): “For å gjøre det lettere og overvinne livets vanskeligheter, må du sammenligne deg med de som har det verre enn deg.”

“Hver og en av oss føler anger. Det kan være raske beslutninger som får fatale konsekvenser og uoppnådde drømmer. For å overleve skuffelser og misunnelse på de som har oppnådd det de ønsker, bør du sammenligne din suksess med dem som ikke er så heldige som deg. Ifølge videnskapsmenn fra Universitetet i Concordia, gjelder denne regelen både for unge og eldre.”

“’Vi lærer hvordan mennesker i forskjellige aldere hånterer anger. En av de mest vanlige mekanismer er sosial sammenligning, som enten kan være positiv eller negativ, avhengig av om folk tror at de er istand til å forandre noe. Generelt, når de sammenligner seg selv med de som er verre, føler de seg ikke så ille som når de sammenligner seg med mer suksessrike mennesker, hvilket gjør dem ulykkelig,” – forklarer forfatterene av studien.

“Følelsesmessig stress i sammenheng med anger kan forårsake hormonell lidelse og funksjonssvikt i immunsystemet. Dette gjør mennesker sårbar for forskjellige sykdommer. Vi tror at en sammenligning av hans situasjon med de mindre suksessrike, forbedrer følelsesmessig vellvære og forhindrer helse problemer, – konkluderer vitenskapsmenn”

Min kommentar: Dette er det rette rådet for å slippe ut av depresjon og bekymring, men etter å ha beveget seg fra en negativ tilstand (venstre linje) til en positiv tilstand (høyere linje), må vi stoppe oss selv i en tilfredsstillende tilstand (midtlinjen) for å faktisk overveie og reagere på situasjonen.

Den Europeiske Unionens framtid

thumbs_laitman_426Spørsmål: I Storbritannia har det pågått en heftig debatt om det er verdt å forlate den Europeiske Unionen. Den kjente fysikeren Stephen Hawking og 150 andre vitenskapsmenn har uttrykt sterk motstand mot å forlate den. De tror at takket være sitt medlemskap i EU, vokste støtten til videnskap i Storbritannia og antallet eksperter økte. Tror du England må forlate EU?

Svar: Det har ikke lenger noen betyding om man forlater EU, fordi Unionen vil falle sammen i nær framtid allikevel.

Dette er kunstige internasjonale samlinger som ikke bestemmer noe. Det er ingen gjensidig forbindelse mellom dem, grensene blir stengt og konflikter, splittelse og beskyldninger øker. Bevegelsen mot forenlighet som burde finnes i Europa har forsvunnet, selv om det også før, bare var det Europeiske fellesmarkedet, eller mer korrekt, “markedet” som forenet dem.

Så, jeg tenker at uansett hva de gjør, må allikevel denne strukturen bryte sammen. Den er ikke basert på intern forenlighet og en innledende utdannelse av folket for å komme nærmere hverandre, men heller bare på det ønsket til de som vil bli rike av det, og hva mer; gjøre det på bekostning av andre.

Så hva slags forening er det? Hvilken type felles marked er det hvis fem land aksepterer, la oss si, 25 andre land for å kunne skape mer kapital for seg selv på bekosting av de andre? Dette er ganske enkelt utnyttelse av andre på en skamløs måte.

Et system som dette er dømt til å feile. Naturen har bevisst dyttet dem mot denne situasjonen slik at de kan innse at en slik union ikke lenger kan eksistere i vår verden, til forskjell fra de tidligere genrasjoner der det var mulig å erobre mennesker. Selv i Sovjet Unionen kunne man ikke holde sammen en tilsvarende union av sosialistiske republikker på samme måte som EU prøver på. Så alt vil falle sammen, da dette er eksakt det samme systemet som har grunnlag i egoet.

En union kan bare ha suksess når mennesker søker etter det selv. Uten forening på grasrotnivå, vil alle andre strukturer falle sammen. En følelse av nødvendighet, en følelse av at foreningen lønner seg må komme nedenfra. Da vil et større nivå erverves, et spirituelt nivå og vår union vil bringe mer lys til verden.

De skulle ha utdannet folket! Men for å gjøre det er det nødvendig å oppdage Kabbalas visdom, for på en eller annen måte lære og utdanne folket på grasrotnivå, om så bare litt, fordi ellers er alt dømt til å feile. Så England kan i det stille fortsette å være i EU, fordi alt vil snart ta slutt.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 3/11/16

Turisme til katastrofeområder

thumbs_Laitman_720

Spørsmål: Det kommer oppsiktsvekkende nyheter om en utvikling der man har startet turisme i kjernefysiske katastrofeområder.

Turister har begynt å besøke kjernekraftstasjonen i Tsjernobyl. Dette initiativet oppmuntrer Japanerene som tror at i 2036 vil hovedfokus bli på å besøke Fukushima kjernekraftverk hvor det skjedde en ulykke i 2011. De har allerede begynt planleggingen av turer i det området.

Hvorfor vil en person dra til et sted der en katastrofe har skjedd?

Svar: En person ønsker å se sin framtid, vite hva som skjer etter en kjernefysisk katastrofe som har funnet sted på jordens overflate. Turisme til slike steder er ikke et eventyr, men en klar og underbevist frykt om hva som kan skje, når som helst.

Faktisk viser de steder i stråling sonen som virker vanlig; frigjort fra menneskelig påvirkning er nå elvene full av fisk, fantastiske skoger fulle av bær og sopp, dyr som en gang var utryddet av mennesket har gjenoppstått. Alt eksisterer på en strålende måte.

Hvis det var mulig å frigjøre jordkloden fra menneskelig påvirkning, uten en kjernekrafteksplosjon, ville jorden vært en herlig planet, blå, vakker og ren. Alt ville eksistere i balanse, og alt ville være bra. Menneskeheten kom og ødela alt!

Spørsmål: Turister som besøker kjernekraftverket i Tsjernobyl forteller en historie om fem innbyggere i området som som ikke forlot området. De nærer seg av det som finnes der, og lever i mellomtiden et bra liv.

Svar: Dette er en veldig interessant observasjon av naturen, selv om naturen befinner seg i en situasjon som virker å være motsatt av livet til proteinkroppen, hvis proteinkroppen opprettholder et forhold mellom dem som ikke er egoistisk, kan de leve i fred i disse områdene, og strålingen vil ikke påvirker dem! Det kan hende at strålingen i hovedsak påvirker mennesker og det som omgir dem, kun fordi egoet motsetter seg det!

Derimot, hvis en person forholder seg til alt likeverdig, er rolig og i balanse med hele naturen i alle situasjoner, kan han gå på glødene kull, gå inn i et brennende hus, leve i et område med stråling, og ingen ting vil påvirke ham. Dette betyr at alt er avhengig av vår balanse med naturen som omgir oss, og først og fremst vår indre balanse!

Jeg tror at hvis vi ikke hater naturen og er redd for den, men begynner å akseptere og ønsker å oppnå balanse og harmoni, vil vi ikke lenger lide av negative påvirkninger. Den veldig sterke indre tilstand av balanse med naturen blir kalt skaperen, en tilstand hvor personen fester seg helt og holdent der.

Da vil alt som avledes fra skaperen i forhold til personen, ha en påvirkning i en kraft som er vital og god.

Dette blir ikke forstått på det fysiske nivået, men det er mulig å forestille seg at det finnnes et høyere nivå hvor alle naturens krefter avledes fra en god kilde, skaperen, hvis en person stiger internt til dette nivået, er det slik han oppfatter dem alle.

Fra KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/9/16