Inlägg i kategori 'Toraen'

Engelen Raziel

Dr. Michael LaitmanBoken Zohar, «VaYikra», artikkel 324: «Velsignet er de rettskafne som skaperen underviser i de dype hemmelighetene fra oven og under. Og alt er til ære for Torah, siden de som engasjerer seg i Torah smykkes med kroner av hans hellige navn.

Siden Torah er det hellige navnet og alle som engasjerer seg i den registreres og smykkes med det hellige navnet og kjenner da de vage dype hemmelighetene fra oven og under og kjenner aldri frykt.

Torah er forlengelsen til det øvre lyset som bare kan tiltrekkes av koblingen mellom oss. Vi må derfor skape en viss sirkel av mennesker som lengter etter å heve seg over egoismen og oppdage i forbindelsen mellom hverandre kraften av kjærlighet og giverglede som finnes i naturen men er skjult for oss.

Adam var den første til å oppnå denne hemmelige kraften som er i naturen, men vi ikke kan føle – og han beskrev den i boken The Angel Raziel (Engelen Raziel). Vi er nødt til å oppnå det samme.

Selv om det synes som om Adam var alene, handler det faktisk om en generell figur. Hvis vi når dette stadiet, der vi blir èn helhet, ett hjerte, Adam, vil vi oppdage kraften som kalles engelen Raziel.

(132257)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 24/10/13

Et internt søk

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok («Pekudei»), 39:1, 39:2, 39:22, 39:27: «Av det purpurblå, purpurrøde og karmosinrøde stoffet laget de prestedrakten til tjenesten i helligdommen. De laget de hellige klærne til Aron, slik som Herren hadde befalt Moses. Efod-drakten laget de av gull, purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff og fint, tvinnet lin. Kappen som hører til efod-drakten, var vevd i ensfarget purpurblått stoff. Til Aron og sønnene hans laget de også kjortler vevd av fint lin.»

Prestedrakten, Efod, Choshen (kappen) er alle sammen drakter til et menneske som er fullstendig korrigert og symboliserer forskjellige Masachim (skjermer).

Det er om nivåer vi bør heve ønskene våre opp til, nivåene til uorganisk, organisk og animal natur, så de kan skape rett Masach og gjøre oss istand til å arbeide på kommunikativt nivå, prestenes nivå.

Vi må korrigere 613 ønsker ifølge kjærlighet og giverglede, slik som kjennetegnet på det øvre lyset krever av oss.

Når vi leser beskrivelsen, som er en lignelse for spirituelle handlinger, må vi forstå hva som skjer innenfor disse handlingene: hvor purpur, karmosin, Choshen, Efod, og tabernaklet befinner seg hos oss, og lete etter alt internt.

(#131484)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 16/10/13

 

Skaperen blir avdekket inni meg

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2 Mosebok 37:10, 37:17, 37:25/38:8, 38:9 («VaYakhel»): Bordet laget han av akasietre… Han laget lysestaken av rent gull… Han laget røkelsesalteret av akasietre… Så laget han bronsefatet med understellet av bronse… Så laget han forgården…

Alt er såre enkelt. Den spirituelle korreksjonen utføres fra de innerste delene til de som er mer eksterne og ender opp med fullstendig enhet av mennesker i ett felles ønske der de kobler seg sammen for å avdekke skaperen mellom seg. Alt dette er arbeidet til Bezalal.

Torah beskriver ønskene våre som avdekkes i enheten til det kjennetegnet som må avdekke seg i oss som skaperen.

På hvert nivå ser vi skaperens kjennetegn, som er kjærlighet og giverglede, denne ikke-materielle kraften som ikke har noe bilde og som fyller all skapelse. Det viser seg først for oss i form av bilder vi forstår, til vi kommer til et stadie der vi er istand til å oppfatte det utover disse bildene som det ene helhetlige lyset. Det vil skje ved korreksjonens avslutning.

I mellomtiden oppdager vi det ved ulike kjennetegn, i visse handlinger inni oss, som om en induksjon er rettet mot oss og vi utfører giverhandlinger som vi kaller delvis avdekkelse av skaperen.

(131140)

Fra Kab TV`S «Secrets of the Eternal Book«, 10/7/14

Å sette sammen de korrigerte ønskene

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok («VaYakhel») 36:24, 36:33: «Til de tjue plankene laget de førti sokler av sølv, to sokler under hver planke til å feste de to tappene i. Den midterste stangen satte de slik at den gikk tvers over, fra den ene enden til den andre, midt på plankene.

Sokkel er et kjennetegn på Bina som må være grunnlaget for dannelse av giverglede. Søylene, stangen, nøklene, dørene, inngangene, utgangene, korridorene osv refererer til sammensetningen av ønskene og hvordan de må kobles sammen (permanent eller midlertidig), hvilke av ønskene man bør bruke for å danne Masachim (skjermer) osv.

Ønsker kan være interne eller eksterne. F.eks. ti stigende Sefirot kan være runde, som vil si at de omgir hele strukturen til sjelen akkurat som kroppen har interne og eksterne organer om er omgitt av hud – og rundt oss er der enda en verden, som er vårt indre – men den synes som om den befinner seg utenfor.

Dette er metoden for komponering av de korrigerte ønskene. Det viktigste er nøyaktig hvordan de bør innlemmes i hverandre, i hvilken tilkobling.

(131060)

Fra KabTV`s «Secrets of The Eternal Book«, 10/7/13

 

 

En offergave til skaperen

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok 35:20-35:21 («VaYakhel»): Så gikk hele Israels forsamling bort fra Moses. Og alle som kjente de var villige til det og hadde en villig ånd, kom fram med offergaver til Herren. Gavene skulle brukes til arbeidet på telthelligdommen og all tjenesten der, og til de hellige klærne.

Vi har ikke noe annet enn egoismen vår! Vi er nødt til å rive noe av den og legge det i det vi kaller «felles-potten.» Det tilhører felles-beholderen (Kli), som vi kaller tempelet, eller tabernaklet. Det er ikke snakk om materielle figurer, men om det vi skaper mellom oss. Vi skaper gruppens sentrum der vi legger all vår lengsel, innsats og alle ønsker som er over egoet. Alt som vi samler sammen er våre hjerters vilje, som er hva vi bør gjøre.

(130904)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book«, 10/10/13

Mot en verden av kjærlighet

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2. Mosebok («Ki Tissa»), 34:1-34:3: «Og Herren sa til Moses: Hogg deg ut to steintavler slik som de første! Så vil jeg skrive på dem de samme ordene som stod på de første tavlene, de du slo i stykker. Hold deg klar til i morgen tidlig! Da skal du stige opp til Sinai-fjellet. Der skal du stille deg fram for meg på toppen av fjellet. Ingen må gå opp sammen med deg, og ingen må vise seg på hele fjellet. Verken småfe eller storfe må beite foran fjellet.»

Alle våre egenskaper, bortsett fra egenskapen som kalles Moses klarer ikke å nærme seg kjennetegnet for absolutt kjærlighet og giverglede som kalles skaperen. Det er kun disse kjennetegnene i et menneske som kan ta imot Torah.

Steintavlene er overlevering av kjennetegnene fra et høyere nivå til et som er lavere. Overleveringen skal symbolisere en tilstand av strømmende lys, informasjon, kraft, informasjonen mellom de to Partzufim. En steintavle er, med andre ord, en ladning av høyere energi, høyere informasjon og kunnskap, og i all hovedsak en ladning av spirituelle kjennetegn. Så Moses gjør klar steintavlene og skaperen gir dem liv.

De første tavlene knustes den 9. Av, og nå snakker vi om de andre tavlene som viste seg på dommedagen (Yom Kippur). Alle begivenhetene finner sted på Sinai-fjellet, som vil si i en tilstand av oppstigning over egoismen, over hatet. Følelsen av frastøting, følelsen av at andre er motsatte oss er tross alt det som kjennetegner oss. Vi trenger selvfølgelig ikke å kalle det hat, for det er delt og forandrer seg, men hatet vedblir. Alt kommer fra dette kjennetegnet.

Vår verden er totalt hat og den spirituelle verden er kjærlighet, og ingenting annet finnes! Når vi hever oss over hatet, finner vi kjærlighet.

(129083)

 

 

Et gavmildt hjerte

Dr. Michael Laitman

Bibelen, 2.Mosebok (VaYakhel), 35:4-35:6: Og Moses sa videre til hele forsamlingen av Israels barn: Dette er hva Herren har befalt: Samle inn en gave til Herren av det dere eier. La alle som har hjertelag blandt dere komme med et bidrag til Herren, gull, sølv og kobber og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår…

Hjertet er egoet vårt. Men når en viss tilbøyelighet mot giverglede, tilkobling og kjærlighet dukker opp i hjertet og det innser at det ikke lengre er mulig å fortsette det egoistiske livet, da er det et gavmildt hjerte.

I dag har vi gjennom lidelse allerede forståelse av at vi på et eller annet vis er nødt til å forandre menneskeheten; vår natur, samfunnet, kontakten mellom oss, for verden er allerede utviklet og har lidt nok til å føle skuffelse over sin egen egoistiske evolusjon. Derfor betyr «gavmild» i spirituell betydning «å gi.» Et gavmildt hjerte er gjenkjennelse av vår egoistiske natur og arbeidet over den.

(130804)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book«, 10/10/13

Å appellere til lyset fra mørket

sporskaperen Torah, 2 Mosebok (Ki Tissa), 33:9-33:10: Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og stod i døren til teltet og Han talte med Moses.

Og alt folket så skystøtten stå i døren til teltet. og alt folket bøyde seg hver i døren til sitt telt.

Med en gang skaperen nærmer seg et menneske, faller det egoistiske ønsket, det vil si at det bøyer seg for givergledens egenskap. For at skaperen skal stige ned til oss, er vi avhengige av riktig forberedelse. Alt kommer an på drivkraften og handlingene våre som er utløser for at skaperen gradvis stiger ned til oss. Da endres ønskene våre.

Spørsmål: Betyr bekymringer og angst vi opplever i arbeidet at vi nærmer oss spirituelle egenskaper?

Svar: Generelt sett er dette dårlige egenskaper, siden en korrekt tilstand i virkeligheten er en gledelig tilstand. Gleden må være tilstedeværende når vi opplever nedturer. Akkurat slik er det vi kan sjekke oss selv: om vi møter «nettene» (mørke som gir deg sjanse til å stige) med glede. Er vi istand til å appelere til lyset fra mørket?

Vi må vende alle problemene våre til nytelse. Vi har ikke noe alternativ, for alt kommer fra skaperen med ett formål: å fremme oss til fremskritt. For å lykkes, trenger vi støtte fra omgivelsen, en gruppe. Dersom du har en gruppe, blir det ikke noe problem. Hovedsaken er at man ikke dveler ved disse periodene i livet.

(128610)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 16/9/13

Synet av en engel

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Vi lærer at engler er krefter. Når begynner man tydelig å føle dem inni seg?

Svar: I den fysiske virkeligheten fornemmer vi ulike krefter relatert til uorganisk, organisk, animal og kommunikativ natur. De er relatert til tyngdekraften, klimatiske fenomen og hele verden omkring oss.

De tar del i det menneskelige livet ved enten den positive eller negative påvirkningen de har. Disse kreftene kalles engler. Når vi leser om tre «menn» som kom til Abraham, englene Rafael, Mikael og Gabriel, betyr det at han skjelnet disse kreftene inni seg. Engler er kreftene til sjelen vår, de er ikke noe utenfor oss. Noen av disse kreftene dukker opp, andre forsvinner og deres påvirkning er i konstant endring.

Det finnes faktisk ingenting annet enn engler på ulike nivå av ønsker. Personen oppfatter dem og klassifiserer dem etter hvilke av dem han kan bruke for å avansere eller ei. Vi observerer det samme i vår verden. Men her kjenner vi igjen eksterne former former for disse kreftene; vind, regn, lyd, mennesker, dyr, interne fornemmelser, alt dette er engler.

En kabbalist i vår verden ser ikke på fenomenene fra utsiden. Han ser gjennom dem hva skaperen ønsker å vise ham og påvirke ham med. Han fokuserer derfor på begivenhetens indre essens og hva den betyr. Tross alt, gjennom disse effektene så snakker skaperen med oss. Hva er det han ønsker å si?

Han ønsker å forene påvirkningen på alle nivå, de uorganiske, de organiske, de animale og de kommunikative og føre dem inn i hjertet vårt, slik at vi kun føler ham bak dem. Da vil de ikke lenger være en hindring som skjuler skaperen for oss.

(24635)

From the «Weekly Torah Portion», 22/10/10

Mellom to skapninger

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hva er «praktiske» bud?

Svar: Praktiske bud er korreksjoner vi er istand til å foreta i dag. Torah i sin helhet og budene er korrigerende handlinger som utføres med hjelp av lyset.

Som skrevet står, «Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, jeg skapte Torah som krydder.» Den onde tilbøyeligheten er «materiet», det egoistiske ønsket. «Torah» er dets korrigerende kraft. Et menneske, jeg, må stå mellom dem.

Det er jeg som er kontaktpersonen mellom Torah og den onde tilbøyeligheten. Som skrevet står, «Den som tilegner seg lyset skjult i Torah, kan med det se fra verdens ene ende til den andre.» Det er jeg som definerer egoismen som ond og Tora som krydderet. Min hovedoppgave er å innlede krydderets innflytelse for å korrigere den onde tilbøyeligheten, så jeg bygger opp hele systemet – og med det – forvandling av en ond tilbøyelighet til en som er god – som vil si at jeg følger budene.

Between Two Creations

Der er praktiske bud som er mulige å følge umiddelbart og der er bud som ennå ikke er tilgjengelige for oss. Det dreier seg generelt sett om metodologien for oppfyllelse av budene (korrigerende handlinger) med hjelp av Torah (lyset).

«Bud» er forvandling fra ondt til godt, fra å ta imot til å gi, fra egoistisk intensjon til altruistisk, i hvert gitt ønske. Det gjøres av lyset. I samsvar med dette, før alt annet, må jeg identifisere ondskap med hjelp av lyset fra Torah. Da blir jeg istand til å komme med en forespørsel som vil lede meg til god tilbøyelighet.

Jeg takler alle fasene på veien takket være lyset. «Elsk din neste som deg selv» er det generelle store budet i Torah, den korrigerte formen. Den korrupte formen (den onde tilbøyeligheten) uttrykkes ved hat mot våre medmennesker. Torah er derfor ikke en skriftrull som holdes i et spesielt skap, men lyset som endrer.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/7/13, The Zohar