Den eneste måten å studere på

Da jeg kom til Rabash for å studere, var jeg 33 år gammel. Jeg var sterk og suksessrik, jeg hadde familie, et hus og en veldrevet forretning. Jeg spurte han: ”Nå kommer jeg til å bruke hele mitt liv på deg. Jeg vil være ved din side helt til døden skiller oss, siden det ellers vil være umulig å lære noe som helst. Jeg er klar for dette, men hvordan kan jeg være sikker på at jeg er kommet til riktig plass?”

Rabash svarte at jeg gjorde helt rett i å stille meg dette spørsmålet. Jeg måtte likevel selv velge hvilken lærer jeg ville knytte meg til. Ingen kunne blande seg inn eller påvirke min beslutning. Han sa: ”Gå og prøv andre steder!”

Etter at du har bestemt deg, og foretatt valget om hvor du vil holde til, må du legge bort enhver tvil om det og ikke svinge fra side til side midt i prosessen. Du kan ikke være under noen annens innflytelse enn din lærers.

Om du blir min student, er du med andre ord forpliktet til kun å ta imot min ånd og ikke høre på noen andre. Du vil tross alt utvikle deg, og det er ikke lov for mennesket å høre på andres meninger mens han vokser.

Fra leksjon 2, Kongress i Aravaørkenen 31/12/10

Kommentarer / Spørsmål