Den givende kraften gjennom betalingsutsettelse

Spørsmål: Hvordan skal mennesket klare å velge den givende kraften i stedet for å ta imot?

Svar: For det første krever dette forberedelse fra hans side. Han må ha et ønske om at dette skal skje. Selv om han mister retningen fordi skaperen prøver å øke hans egoistiske ønske og sender han fremmede tanker, vil forberedelsen han gjorde på forhånd fremdeles gjøre jobben sin.

For det andre må man sette av tid til å studere og utføre handlinger som er relatert til det å gi. Dette vil også gi han krefter til å komme seg tilbake på den rette veien.

For det tredje må mennesket motivere sine omgivelser til å gi og oppnå gjensidig garanti slik at ikke en eneste av vennene skal slutte å tenke på det, men alltid strebe mot å løfte seg over fornuft og egoisme. Den konstante, felles tanken i gruppen er den sikreste garantien man kan ha.

Det står skrevet: ”Gjør alt som står i din kraft”. Til slutt vil våre felles krefter vekke lyset som endrer. Mennesket må forstå at det er nødvendig å presse skaperen til å gi han lyset. Skaperen øker konstant hans egoistiske ønske, og av og til vekker han mennesket med det givende ønsket, lyset, for å kunne tenne hans indre gnist som han igjen må ta med tilbake til gruppen. Dette kan likevel kun skje noen ganger, og vi må ikke vente på at det skal skje siden denne type oppvekking er knyttet til en veldig ubehagelig kalkulasjon.

Det er fordi skaperen ikke kan gi deg et givende ønske ”gratis”. Så om du sitter og venter på det, vil du måtte gjennomgå lidelse og betale tilbake støtten med full styrke. På den andre siden kan du spørre om det på forhånd i henhold til prinsippet ”Snu deg mot meg, og jeg vil gi det til deg”. Du kan spørre skaperen om givende krefter og deretter betale for dem.

Fra første del av Morgenleksjonen 4/1/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål