Det er globaliseringsloven som gjelder

Krisen har vist hvor håpløse styresmaktene er, og hvor lite de er i stand til å styre på verdensbasis. Krisen har skapt et samfunn med en ny global og planetarisk måte å tenke på i verden. Vi må forstå at endringene som skjer er handlingene til den fundamentale utviklingsloven til den menneskelige sivilisasjonen: globaliseringsloven.

Akkurat som menneskehetens utviklingslov, viser også globaliseringen seg i samfunnet i våre dager, men i naturen er denne loven fundamental og konstant.

Vi må lære andre om globaliseringsloven siden vi alle vil være i stand til å løse alle våre problemer kun ved å følge denne loven på riktig måte. Vi kan ikke jobbe imot globaliseringen, men ved å studere den vil vi bygge oss selv opp igjen og få mest mulig utbytte av den.

Kommentarer / Spørsmål