Det finnes ikke kjærlighet uten hat

Når vi snakker om spirituelle konsepter, er det slik at om det ikke fantes hat fra begynnelsen av, ville det heller ikke blitt kjærlighet senere. Det står skrevet: «Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, og jeg skapte Toraen som et krydder fordi lyset i det får en til å vende tilbake til kilden».

Den gode kilden er kjærlighet. Den kan ikke avdekkes uten at ondskap, hat og avvisning først har funnet sted. Vi må bli vant til at kjærlighet og hat alltid avdekkes og jobber sammen.

Det er derfor vi både oppdager hat og kjærlighet i vårt samfunn, og vi må forstå at det ene er umulig uten det andre. Vi er ikke perfekte engler, bevart på det uorganiske nivået, men mennesker med hele vår onde egoisme.

I den grad du lengter etter å føle kjærlighet, vil du bare oppdage et enda større hat. Det er den eneste måten du vil bli verdig til å «flykte fra Egypt» og komme til «Sinaifjellet». Hatets fjell, «Sinaifjellet», er resultatet av vårt tidligere arbeid.

Babels tårn er bare begynnelsen: ingenting ble avdekket der. Derfor blir 20 generasjoner fra Adam HaRishon til Abraham, de første generasjonene av kabbalister, kalt forfedrene. Dette er bare den første forberedelsen siden et sterkt nok ønske ikke ble avdekket på den tiden.

Den første gangen ønsket ble avdekket var i Babylon, som er der vitenskapen om kabbala stammer fra. Det var bare et lite fjell av hat der – «Babels tårn», og det var mulig å løfte seg over dette. Vitenskapen om kabbala, vitenskapen om samhørighet, ble født der, og mennesker som var i stand til å knytte seg sammen oppstod her. Den ble likevel alltid avdekket over hatet.

Derfor er det ingen grunn til å være redd for at verden i dag avdekker hat. Vi må bare la det bli avdekket på en naturlig måte og kommer i forkant av slagene med en løsning slik at hatet kan avdekkes med forståelse og på en bevisst måte. Vi må ha tillit til at vi har de nøyaktige instruksjonene om hvordan man kan bruke det på riktig måte.

Fra leksjon 15/0872011, Utvalgte utdrag fra Kjærlighetsdagen

Kommentarer / Spørsmål