Det finnes ikke pauser i spiritualitet

Når et menneske oppnår kontakt med skaperen for aller første gang, på et eller annet nivå; det vil si at man avdekker to motsetninger på samme tid, trenger han øyeblikkelig hjelp fra oven. «Omskjærelsens pakt» er kun den første handlingen den øvre utfører for den nedre.

Det er lyset som avdekker den øvre kraften – den som gir og elsker – og som står i motsetning til skapelsens egoistiske vilje som ønsker å bruke det. Men samtidig må vi oppdage et nytt nivå av samhørighet oss imellom, som oppnås gjennom filteret og det gjenspeilende lyset.

Vi har mye arbeid igjen før vi oppnår samhold. Alt dette skjer ved at skapningen fremkaller lysets kraft til å arbeide over seg og skaper mangfoldige korreksjoner av ulike egenskaper, trinn for trinn. Vi er nødt til å ha en grundig forståelse for hva det er vi ønsker at den øvre kraften skal gjøre med oss. Hele meningen med vårt arbeid er tross alt å avdekke skapelsesplanen. Prosessen vi gjennomgår hjelper oss med å bli kjent med den faktiske øvre kraften, slik det står skrevet: «Gjennom dine handlinger skal vi gjenkjenne deg».

Når vi går gjennom alle handlingene han har forberedt for oss, avdekker vi tanken og intensjonen hans – og dermed planen bak skapelsen. Derfor blir hver eneste handling etterfulgt av en ny og mer komplisert handling. Ingen handlinger i den spirituelle virkeligheten lar deg sitte i fred og ro for å hvile og nyte fruktene av arbeidet som er unnagjort, slik vi lar våre egoistiske ønsker hvile litt etter å ha oppnådd tilfredsstillelse i denne verden. Det finnes ikke pauser i den spirituelle virkeligheten.

Der finnes ingen følelse av tid der, siden vi hele tiden befinner oss under press fra den stadig voksende giverkraften. Noen ganger kan vi oppleve svakhet og forvirring, men det er umulig å falle bort fra denne stien og ikke gjøre det som trengs.

Derfor finnes ikke tid. Tid blir til av vekslende svingninger fram og tilbake, som en klokkependel som teller forstyrrelser. Den stanser og venter litt – for så å svinge tilbake. Slike pauser finnes ikke i den spirituelle virkeligheten. Hele den spirituelle prosessen består av at vi knytter lys og mørke sammen. Der er ingen nedturer, siden alle «nedturene» bare skjer for at vi skal rykke framover!

Selv når vi føler svakhet, er det ikke vår feil, men en obligatorisk tilstand for å kunne avdekke et dypere ønske. Bare se hvor mye følelser, gråt, frykt og bønnfall det er i Kong Davids salmebok! Alt dette, og  i tillegg avdekkingen av et nytt ønske som han fornemmer med glede! Var det ikke slik, ville det ikke være spiritualitet.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 31/08/2011, Shamati #95

Kommentarer / Spørsmål