Det finnes ingen bakvei til toppen

Det er studentens jobb å finne ut hvordan han skal klare å holde seg fast i læreren. Det handler absolutt ikke om å tilbe og ære han, men heller om å ta til seg hans synspunkter. Dette er helt annerledes, og henger sammen med det spirituelle.

Det er likevel litt farlig, for du kan tro at du føler læreren, mens du i virkeligheten hører på egoet ditt i stedet. Du må derfor gjøre en intern vurdering: Hva er din mening, og hva er lærerens mening? Hvordan verdsetter og evaluerer du det ene mot det andre?

Da gransker du hva du gjør, og sier deg uenig i det. Der du helt klart ikke er enig i lærerens mening, tar du gladelig imot denne uenigheten og begynner å implementere den i livet ditt. Dette er meningen bak uttrykket om å akseptere lærerens synspunkter.

Om det ikke fantes noe som var ulikt din mening og som du måtte undertrykke, ville ikke dette vært et virkelig valg. Du må være klar over hva du ikke er enig i, og hva du vil gjøre annerledes!

Om ikke disse to ulike versjonene eksisterte, når du ønsker å gjøre noe på én bestemt måte mens du blir tvunget til å gjøre det absolutt motsatte, finnes det ingen tro over fornuft. Kun når du er helt sikker på hvordan læreren vil at du skal handle, og du fremdeles ønsker å gjøre det motsatte, tar du imot en sjanse til å handle over din egen fornuft.

For å oppnå likhet i form må du tross alt kjenne til denne motsetningen. Først da vil du med sikkerhet vite hva denne likheten faktisk er. Likheten er motsatt av min form og går imot min egen oppfattelse. For meg er det som om jeg holder fast på min mening, mens jeg samtidig er over den. Jeg motstår meg selv, og dyrker et nytt, høyere sinn inni meg.

Det er ikke noe vi kan gjøre med dette: Dette er naturloven. Den øvre blir værende på sitt trinn og den lavere på sitt. For å kunne løfte seg til et høyere nivå, må du akseptere tanken om den øvre gjennom tro over fornuft. Selvsagt kan du tenke at han oppfører seg merkelig og ikke forstår noe i det hele tatt. Betyr det egentlig noe for din spirituelle prosess hvor mye du forstår av hva han gjør?

For å løfte deg til et nytt nivå, har du ikke andre muligheter enn å ta imot hjelp fra læreren, den øvre, som skaperen har plassert mot deg. Det er ikke rom for kompromisser eller bakveier her.

Fra første del av Morgenleksjonen 25/05/2011, Shamati #25

Kommentarer / Spørsmål