Egoet lider under det gode lyset

Spørsmål: Tankene om spiritualitet gjør meg trist og gjør at jeg lider siden jeg ikke føler skaperen. Hva kan jeg gjøre?

Svar: Om mennesket virkelig føler lidelser i livet sitt, skjuler denne smerten skaperen for han. Dette gjøres med vilje slik at vi ikke skader vårt forhold til skaperen, mens vi samtidig forblir knyttet til han i stedet for at vi begynner å hate han og støte han fra oss.

Dette er ulike tilstander, men skaperen er skjult i den grad mennesket opplever negative følelser, og vi må oppnå gjensidig støtte og garanti fra omgivelsene. I dette tilfellet, selv i tider med enda større problemer enn nå, vil omgivelsene hjelpe oss til å løfte oss over en negativ følelse og opp til det som forårsaker den.

Da vil jeg forstå at følelsen av ondskap ikke kommer fra skaperen, ikke fra den øvre kraften, men fra kraften i min egen egoisme. Jeg vil begynne å dele følelsene mine inn i to deler: 1) mine ønsker som ikke er korrigerte og som gjør at jeg opplever disse følelsene som negative, 2) skaperen, det øvre lyset, som stråler godhet over meg.

Nettopp fordi skaperen gir meg godhet, mens jeg er motsatt av han, føler jeg godhet som ondskap. For meg endres hans godhet til det motsatte. Derfor kan ikke skaperen bli avdekket for meg siden jeg vil oppleve det så negativt at jeg ikke vil være i stand til å håndtere det.

Så lenge vi er ukorrigerte og føler skaperen i sin motsatte form siden vårt ego gjør lys om til mørke, avdekkes skaperen for oss i den grad vi kan håndtere dette. I den grad vi ikke har opparbeidet nok toleranse for det, skjuler han seg tilsvarende.

Han avdekker seg selv kun for å vise oss en liten bit av ondskap, slik at vi ikke kobler ut sinnet vårt og kan analysere følelsene våre. Da begynner jeg å undersøke hvor denne ondskapen kommer fra og hva som er årsaken til den. Som en konsekvens av dette oppsøker jeg gruppen, bøkene og læreren som forklarer meg at jeg vekker ondskap i meg selv på grunn av at jeg er motsatt av skaperen.

Fra første del av Morgenleksjonen 24/06/2011, Shamati #241

Kommentarer / Spørsmål