En direkte lyskanal

Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Del 1: «Table of Answers for the Meaning of the Words», Spørsmål 47: Hva er Kav (linje)? Kav indikerer en forståelse av opp og ned som tidligere ikke fantes. Den fastsetter også en mye svakere He’arah (utstråling) enn tidligere.

«En linje» er en følelse av innskrenking. Jeg føler meg mindre enn noen som er over meg. En linje er dessuten begrensningen av min mottakelse, i henhold til «størrelse» og «vekt». Det betyr at jeg er begrenset av to tilstander: den kvalitative høyden av nivået jeg befinner meg på og den kvantitative verdien jeg kan avdekke og akseptere.

Det er en følelse av at det over meg finnes en helt annen stige, høyere nivåer og mer opphøyde egenskaper. På den annen side føler jeg at jeg ikke mottar grenseløst på hver side, men at jeg er begrenset og bare kan kommunisere med skaperen i form av en direkte kanal, et rør som strekker seg ovenfra og ned, som kalles «en linje».

Vi bør med andre ord helst se for oss begrensningene som ønsket om å motta erfarer, og ikke en geometrisk linje. Alle tankene må omformes til følelser. Men det er ingen sinnsbevegelse i form av en linje. En linje er et bestemt signal på hvilken følelse jeg trenger å fremkalle i meg selv.

Si at jeg arbeider i en fabrikk eller i en organisasjon, og at min stilling i hierarkiet er underlagt ledere som er viktigere enn meg. Da føler jeg meg underdanig i mine egenskaper i forhold til dem. I tillegg er det forskjell på deres mulighet til å handle og å oppnå alle mulige bonuser og lønn (tilfredsstillelse) i arbeidet, slik at i forhold til dem er jeg begrenset i kvantitativ mening. Derfor føler jeg en vertikal begrensning, avhengig av høyden (ovenfra og ned), samtidig med en kvantitativ begrensning på samme sted (horisontalt).

En linje indikerer en forståelse av opp og ned som ikke fantes tidligere. Det vil si at jeg føler hva det vil si å være «over», fordi jeg har «minner» om det, informasjonsdata – Reshimot. Da kan jeg sammenligne det med mitt nåværende nivå. Jeg forstår forskjellen mellom linjen over og den tilstanden jeg føler nå. Det frembringer en innskrenkning i høyden, det vil si med respekt til skaperen og i forhold til hans egenskaper.

Det viser også en mye svakere utstråling enn før. Tross alt mottok han tidligere grenseløst på toppen (hodet) av linjen, mens han nå er begrenset i mottakelse ved enden eller på midten.

Dette er to helt forskjellige erfaringer. Følelsen av å være på bunnen av linjen har sin årsak i mangelen på hengivenhet til skaperen. En følelse av å ha så liten mulighet til å ta imot, er begrunnet i min manglende giveregenskap. Det betyr at den ene begrensningen er kvalitativ og den andre kvantitativ.

Fra tredje del av Den daglige kabbalaleksjonen 7/7/11, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål