En ubetalt regning

Selv fra et helt ordinært synspunkt uten å komme inn på avanserte materialer, ser vi at det er et problem med den Israelske nasjonen. Den er spesiell, smart og bringer mange innovasjoner til verden. Til en viss grad skylder verden denne nasjonen sin utvikling på mange områder. I lang tid har denne nasjonen gjort så mye for menneskeheten, men på samme tid er holdninger mot Israel helt motsatte. Istedenfor takk, får den skylden, blir straffet og undertrykket på ulike måter.

Den Israelske nasjonen har lagt grunnlaget for kultur, utdanning og religioner. De brakte menneskeheten moral selv i barbariske tider, men ingen ser ut til å huske det. Det er tydeligvis en grunn til dette, ubevisst blir ikke jøder behandlet som andre nasjoner. Selv om folk ser etter ulike reelle begrunnelser for det, stammer faktisk det hele fra indre krav. Folk føler noe mot jødene og særlig mot den Israelske nasjonen som en helhet, selv om den er så spredt at det er vanskelig å kalle det en ”nasjon”.

Hele verden prøver å løse dette mysteriet. Det finnes mange meninger om dette problemet, noen er sanne og andre minde nøyaktige. Men det er i kabbalah at vi tydlig finner både spørsmålet om og svaret på den spesielle holdningen mot jødene. Kabbalah forklarer nøyaktig hvordan den israelske nasjonen er forskjellig, hva dens egenskaper er, hva gjelden til verden er og hvordan den kan rette opp situasjonen. Hvordan den kan ”betale regningen” for å gjøre opp for hva som mangler og nå riktig korrigering og eksistens.

Dette er spesielt relevant i våre dager da den jødiske nasjonen har fått sin lille ”eiendom” på jorden, og er fortsatt i stand til å bygge de rette forholdene for å eksistere.

Det er et ekstra problem her – denne nasjonen ønsker av natur å være i god relasjon med andre, den er klar til å koble seg til å bli venn med alle andre nasjoner, den ønsker å være på samme linje som alle andre, og selv dårligere enn alle andre, bare for å behandle dem godt.

Men alle avviser og har ikke respekt for denne nasjonen. Det er umulig å kjøpe en slik positiv holdning med penger, og det er umulig å konstant forsvare seg mot fiender når en del av verden kommer til oss med beskyldninger og fysiske angrep, og en annen del setter forskjellig typer press på oss: ideologisk, politisk, personlig etc…

Så det finnes et spesiellt fenomen i verden som forskjellige filosofer, politikere og forfattere har studert, men ingen kan forstå essensen og roten til dette fenomenet, siden roten alltid har vært skjult. Det er anti-semittister som Henry Ford som klarte å forstå til en viss grad grunnen til disse følelsene. De så etter dem ved å prøve å balansere følelsene med sinnet og forstå hvor deres sterke hat kom fra. Å studerer seg selv og finne kilden til denne spesielle egenskapen. Så ved siden av den negative holdningen, fant de også endel sanne og positive ting i den Israelske nasjonen, men det korrigerte dem ikke.

Så jødene må forstå at selv om verden finner ut av den virkelige grunnen til negative holdninger, kan de ikke korrigere verden ved dette. De må utføre forskjellige handlinger i verden for å korrigere deres holdninger. Og tvert imot, når de ikke korrigerer seg selv, gir de faktisk liv til hat og anti-semittisme. Så det er ingenting å skylde på verden for, det hele dreier seg om deres forsinkelser i å opprettholde ”planen for korreksjoner.”

Fra den 4de delen av den Daily Kabbalah Lesson 11/23/12, “The Role of the Israeli Nation” 

 

 

Kommentarer / Spørsmål