Flyktige tanker omkring Shamati, «There Is None Else Besides Him»

Èn ting må vi aldri glemme: Det finnes kun èn faktor som påvirker oss og styrer oss. Den har en begynnelse og en slutt og det finnes en prosess som den lar oss rykke framover ved. Ingen kan påvirke den; ingen kan forstyrre eller endre den. Denne kraften er fullkommen.

Vi kan bare forandre oss selv for å motta dens påvirkning på en bedre, mer behagelig måte – som også er mer lik denne kraften. I den utstrekning vi identifiserer oss med den og blir som den, kommer vi til å forstå, føle og handle i samsvar med den – i harmoni og likhet i form – noe vi refererer til som «hengivenhet».

Da blir vi rede til å godta alt den utsetter oss for og møte den med riktig sinnstemning, i fullt partnerskap og å handle i fullkommen harmoni med den. Det finnes kun ett styresett. Ingen ting annet kunne være vårt opphav (vår rot).

Fra sjette leksjon, kongressen i Toronto, 18/9/11

Kommentarer / Spørsmål