Forstå Zohar gjennom hjertet ditt

Boken Zohar, kapittel ”Mishpatim (forordninger)”, avsnitt 561: Selv til verset ”Og jeg vil sende en engel foran deg”… svarte ikke Moses med det samme. Det var tvert imot slik at når det sto skrevet ”Om din tilstedeværelse ikke går med oss, ikke led oss opp herifra”, svarte han dette til det som står skrevet: ”Min tilstedeværelse vil forsvinne, og jeg vil overlate resten til dere”.

Mennesket må se inni seg selv for å finne alle disse egenskapene som står beskrevet i Zohar: Hvem Moses er, hvem en engel er, hvem skaperen er, hva alle disse livløse objektene, plantene, dyrene og menneskene er, og hvordan de lever og eksisterer inni et menneske. Du må prøve å finne det inni deg, anstrenge deg for å bevege deg fra dette eksterne bildet som dukker opp foran oss og over til en indre overveielse om hvor alle disse kvalitetene, kreftene og ønskene finnes inni meg. Disse anstrengelsene er veldig viktige.

På denne måten korrigerer jeg min egoistiske oppfattelse som gjør at jeg tenker at noe skjer på utsiden av meg, ikke inni meg. Da snur jeg meg nettopp mot mine indre egenskaper og ”implanterer” Toraen i meg selv, ønsker å kjenne det igjen på sin riktige plass. Det er derfor vi hele tiden må prøve å tolke det som står i Zohar som våre egenskaper.

Fra del to av Morgenleksjonen 24/05/2011, The Book of Zohar

Kommentarer / Spørsmål