Fra sirkelen til den spirituelle virkeligheten

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Danner kombinasjonen av mennesker i en integrert sirkel en ny kraft, en helhet, der folks tanker og følelser smelter sammen?

Svar: Det er ikke bare at de smelter sammen, men snarere at tankene og følelsene gjensidig utfyller hverandre. Derfor danner de en ny, fysisk integrert kraft. Det er ikke bare en sum, men snarere summen av alles felles innsats for å heve seg over seg selv for å få kontakt med andre; det vil si, det er en spirituell kraft.

Spirituell vil si «atskilt fra egoisme», fordi alle må stige for å koble med andre.

Alle våre små anstrengelser samles sammen. Og fra forbindelsen vår, begynner vi å ane noe nytt. Det føles godt, vennlig, behagelig og trygt.

La oss si det sitter ti mennesker i denne sirkelen. Men under samtalen, danner de ikke simpelthen en kombinasjon av ti mennesker; de multipliseres med et uendelig antall. Det er fordi, når jeg annullerer meg selv for å få kontakt med èn og enda èn og en tredje, og de i sin tur gjør det samme, får hver og èn av oss et integrert ønske. Og så, med dette integrerte ønsket «går vi inn i hverandre» i èn opplevelse, og slik danner vi en uendelig mangedobling. Det er som om vi drar oss selv etter håret inn i den spirituelle virkeligheten.

(101930)

Fra KabTV`s program «Professional Secrets», 10/2/13

Kommentarer / Spørsmål