Frihet er kun når du elsker

Spørsmål: Vil vi fremdeles forbli tannhjul når vi befinner oss i det felles systemet til sjelene, og oppnår skaperens nivå?

Svar: Ja, når vi befinner oss i dette systemet og har oppnådd likhet med skaperen, vil vi fremdeles være tannhjul. Hver og en av oss oppnår likevel total frihet, for når vi snurrer rundt sammen med alle i henhold til ønskene til alle andre, vil vi nettopp gjennom dette føle en fullkommen frihet.

Om jeg elsker dem og snurrer rundt for deres skyld, med alle deres egenskaper, da er jeg helt fri. Fra et egoistisk synspunkt vil dette virke motsatt, selvfølgelig. Om jeg behandler dem på en altruistisk måte og med kjærlighet, da vil det bli nettopp slik. Det er fordi jeg ikke har andre ønsker enn å snurre rundt for deres skyld. Om jeg får denne muligheten, vil jeg være helt fri.

Fra leksjonen i Moskva 14/01/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål