Fullstendig hvile ved lysets hastighet

Spørsmål: Venter skaperen på at vi skal komme med den rette typen bønn?

Svar: Dette kan ikke kalles venting. Det øvre lysets eksistens er en tilstand av fullstendig hvile. Dette er en uforanderlig lov, som fysikkens lover. Bevegelse med en jevn hastighet, er det samme som å være i hviletilstand.

Lyset stanser ikke. Enten det er avdekket eller skjult, forblir dets natur uforandret. Ta for eksempel det fysiske lysets natur, som beveger seg med en konstant hastighet på 300 000 km pr sekund i et vakum. Alt avhenger av omgivelsen der lyset spres, siden vi avdekker det som resultat av materie det kommer i kontakt med. Graden av likhet mellom materiet og lyset avgjør lysets hastighet, for vi ser ikke lysets spredning; vi ser bare materiets reaksjon på det.

Når en handling er konstant, blir den – i forhold til oss – ansett som å være ubevegelig. Derfor er det øvre lysets påvirkning konstant og det skjer ingen endring i den påvirkningen. Alt avhenger av ønskene – og hvordan de avdekker påvirkningen. Skjer en endring inni ønskene, vil det avgjøre påvirkningen av lysets hastighet. Selve lyset, derimot, forblir uforanderlig – og dets påvirkning er konstant!

Vi sier at vi må prøve å tiltrekke oss lyset. I virkeligheten er det motsatt av det vi forestiller oss. Lysets påvirkning er konstant – og vi er resultat av den påvirkningen.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/1/12, Writings of Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål