Giverkraftens strøm

Spørsmål: Hva er den virkelige fornemmelsen av lys?

Svar: Jeg har ingen ting å gi et annet menneske, men når jeg virkelig ønsker å gi ham/henne noe blir en spesiell strøm åpenbart inni meg, i min holdning til ham/henne, i min lengsel etter å gi og elske – og dette kalles «lys».

For å kunne sanse et ytre fenomen er det nødvendig å oppnå likhet i form med det. Som en radio som er stilt inn på en spesiell frekvensbølge, frambringer jeg bølgen, egenskapen som er utenfor meg. Inni meg skaper jeg et eksempel, eller en modell av den givende egenskapen som er utenfor. Og slik fanger og fornemmer jeg denne egenskapen.

Dersom jeg oppriktig ønsker å forholde meg til et annet menneske i henhold til giverkraftens lov, begynner jeg plutselig, i min holdning til ham/henne å utvikle en viss tilfredsstillelse som synes å komme fra utsiden, selv om det i virkeligheten flyter til overflaten innenfra. Denne reaksjonen jeg følte i min lengsel etter å gi er lyset.

Fra femte del av Morgenleksjonen 20/7/11, «Arvut«

Kommentarer / Spørsmål