«Gjestgiveriet» i den høyere virkeligheten

Spørsmål: Befinner samholdspunktet seg mellom det spirituelle og fysiske samholdet? Eller finnes ikke noe fysisk samhold i det hele tatt?

Svar: Fysisk samhold har ingen betydning her. Når vi møtes, søker vi ubevisst etter dette punktet inni oss. Nå vil vi begynne å bearbeide det og forstå det.

Det var viktig å nå tilstanden for vårt kontaktpunkt. Nå, når vi har oppnådd det, trenger vi bare å utvikle det. Og selv de som ikke har nådd det kan begynne å sanse det, siden det allerede er vår felles ervervelse.

Nå må vi bare utvide dette punktet, på trass av alle hindringer. Vi må innse at hindringene er til for å utvide det, for at det skal vokse. Jeg håper at vi i løpet av de neste månedene kan danne de ti første Sefirot fra det. Og det blir det første inntrykket av sjelen vår.

I disse ti Sefirot kommer vi til å begynne å føle kreftene, planen, strømningen og lysets inngang og utgang. Vi kommer til å fornemme alle bevegelsene i dem, som en levende organisme og vi vil begynne å leve vårt felles indre liv. En sjel, i stedet for bare et kontaktpunkt, vil avdekkes inni oss. Skaperen skapte èn skapning – og hver og èn av oss vil begynne å fornemme seg selv i den. Den blir, med andre ord, vårt «gjestgiveri».

Og gradvis kommer vi til å begynne å oppfatte våre fysiske kropper som noe som ledsager oss. Utvidelsen av samholdspunktet, forstørrelsen av denne høyere egenskapen vil begynne å råde over alt i så stor grad at vi praktisk talt ikke kommer til å assosiere oss med kroppen. Vi vil oppfatte oss selv som om vi bare lever i samholdspunktet. I mellomtiden blir kroppen mer og mer fjern, ubetydelig og unødvendig, til den oppløses fullstendig, som om den ikke var til.

Fra den virtuelle leksjonen, 11/12/11

Kommentarer / Spørsmål