Hva vil alle ha fra Israel?

Spørsmål: Vi sprer våre ideer slik at hele verden vil nå forbindelse, men i mellomtiden er det mange kriger og konflikter over hele verden. Hva kan vi gjøre slik at forbindelsen vil skje nå?

Svar: Først av alt må vi bringe forbindelsen blandt folket i Israel. Med hensyn til korreksjon vil alt som skjer i landet Israel, også skje over hele verden. Alle problemene i hver del av verden, uansett om det er i Sudan eller i Spania, vil stoppe når problemene som oppsto bland det Israelske folk stopper. Dette er hvor roten til alt befinner seg, og hvis vi korrigerer dette, vil hele verden roe ned.

Dette er grunnen til at alle nasjoner i verden skylder på jødene: ”Det er deres skyld at vi føler oss dårlig!.” Og de har rett. Ved dette bør vi forstå hvor korreksjonen ligger : Den overfloden som nasjonen Israel kan trekke, vil strømme gjennom dem ut til verden. I dette generelle systemet er denne nasjonen selve lenken til Lyset, men de kan ikke trekke lyset kun for seg selv. De må holde på intensjonen for hele verden. Føst da vil hele verden bli fredfull.

På den andre siden, så lenge den israelske nasjonen ikke tiltrekker lyset, vil våre fiender ikke la oss være i fred., da problemet ikke er våre fiender eller våre venner, men det er slik skaperen vekker den israelske nasjonen til å tiltrekke lyset for hele verden. Da vil verden bli lik skaperen.

Spørsmål: Så hva er det vi mangler for å oppnå tilkobling?

Svar: Bare å være litt smartere. Vi kan ikke fordøye dette enda, vi ser ikke systemet på den måten for å kunne forstå at vi simpelthen ikke har noe valg. Den generelle, gjensidige tilkoblingen forblir usynlig. Feks er det fortsatt uenighet om å kutte Hellas ut av EU, og selv om europeerne allerede forstår at det bare vil føre til nye problemer, er de fortsatt styrt av finansielle hensyn. De kan ikke ta hensyn til de reelle problemene som er forventet.

Enkeltpersoner, nasjoner og hele menneskeheten har enda ikke fordøyd globaliseringen av den gjensidige tilkobling av det generelle systemet. Vi er problemet, da vi ikke kan spre denne metoden riktig. Vi tror at det er nok å bare studere. Men i mellomtiden vokser den indre flammen, og vi nærmer oss en eksplosjon. På en global skala og med hensyn til den Israelske nasjon er situasjonen veldig bekymringsverdig…

Fra den 4dedelen av den Daily Kabbalah Lesson 11/20/12, “The Essence of the Wisdom of Kabbalah“

 

 

Kommentarer / Spørsmål