Hvorfor kan ikke israelerne være som alle andre?

Spesialutgave: Hendelsene i Sør-Israel

Som et resultat av tusenvis av år med utvikling, er menneskeheten kommet til et vendepunkt. Verden vet ikke hvor veien går – og er allikevel nødt til å heve seg til neste nivå.

Den globale krisen markerer en spesiell prosess. Det er ikke bare en endring av økonomiske paradigmer – det finnes ingenting å erstatte dem med. Ingen er istand til å oppfinne noe. En stund vil vi fortsette å overleve på den smuldrende grunnvollen; men Adam Smiths teori, som var originalen for moderne kapitalisme, nærmer seg slutten. Sosialistisk fordeling av nødvendige goder vil være til hjelp for å utsette det uunngåelige, men middelklassen er iferd med å forsvinne og den vestlige levestandarden vil raskt dale.

Det finnes ikke noe svar. Og her kommer turen til Israels folk, som jeg vil snakke på vegne av. I dag må vi fortelle hele verden om gjensidig garanti, samhold og en global menneskehet i en global virkelighet. Det er naturens tvingende nødvendighet – og det er på høy tid å innse at naturlovene er bindende. Tiden er kommet og det er vi som har nøkkelen. Det er bare vi som har kunnskap om kabbalah.

Det handler ikke om hvor vellykket den ene eller andre militære operasjonen er. Vi må gå til roten på problemet og forene oss rundt løsningen. Den er i våre hender. La oss gjenoppbygge oss selv ordentlig; og med en gang vi begynner å forene oss, vil vi øyeblikkelig begynne å merke positive resultat. Det er ikke bare et psykologisk rollespill – vi vil slik fremkalle de indre kreftene som er innplantet i oss. Vi vil plutselig fylles med en spesiell følelse mot folket, landet, sikkerheten og oss selv. Det vil være en dyp, fundamental og sterk følelse som vi aldri tidligere har opplevd.

Israelerne vil aldri klare å bli som andre folkeslag. Uansett hvor hardt vi forsøkte, kom ingenting utav det. Tvert imot, andre folkeslags innstilling til oss demonstrerer konstant at vi ikke er som andre. Der er to muligheter: enten kontrollerer de oss, eller vi kontrollerer dem. Israel vil aldri bli likeverdig.

La oss se enkelt på det: Vi er verdens ideologiske eksempel. Vi la ned grunnvollen for religioner og livsinnstilling, som kan ses i eksemplene til filosofene fra Antikken og Middelalderen, som skriver at alt har utspring fra læren om kabbalah, fra vår lære. Ubevisst har verden alltid behandlet oss som et slags grunnlag. Det begynte med Abrahams tid, selv om vi ikke føler denne historiske tråden.

Så valget er enkelt:

– Enten lar vi folk styre over oss, fordi vi har mistet vår grunnvoll og har ingenting å gi dem;

– Eller vi gir dem den grunnleggende plattformen, metoden, formålet – selvfølgelig bare innenfor den idealistiske sfæren – og da styrer våre ideer verden.

Dette «styret» av Israels folk, vil si at nasjonene innfører dette budskapet om samhold, spesielt nå, når tiden er kommet for implementering av korreksjonsmetoden, samhold og gjensidig samhold over hele verden. Det er sagt: «Alle skal kjenne meg, fra de yngste til de eldste», «Mitt hus skal kalles et hus av bønn for alle folkeslag» «og alle folkeslag skal strømme inn dit.» I dag, når vi står overfor den generelle krisen, må også løsningen være universal. Og behovet for den, vil fokuseres mer og mer på oss.

Om vi derfor ikke kommer med løsningen vår til alle, vil de komme og tvinge oss med makt. Selvfølgelig skjer dette ubevisst, som en konsekvens av menneskelige utvikling og uunngåelig evolusjon og ingen skjønner hendelsesforløpets natur. Men uansett vil de enten få oss til å fullføre oppgaven ved lidelse, eller vi vil reise oss og vise og forklare alle hva som må gjøres. Det er ingenting å frykte, for denne energien fører til suksess.

 

 

Kommentarer / Spørsmål