Hvorfor trenger vi alle disse hindringene?!

Alle hindringene stammer fra den forente kraften som vi kaller Naturen. Hvorfor trenger vi disse hindringene? La oss si jeg innser at denne kraften har dratt vekk bakken under mine føtter, at den har misvist meg og tvunget meg til å glemme målet, søken, fordi den har påført meg smerte, bekymringer og ubehagelige følelser, og dette fikk meg til å føle meg redd for noe og bekymre meg for noe. Jeg er tross alt bare et menneske, det er veldig enkelt å slå meg ut. Hva kommer etter dette? Hva trenger vi alt dette til?

Vi trenger dette så vi vil føle at vi ikke kan klare oss uten denne kraften, uten dens personlige hjelp til alle og enhver: at uten vår appell til det vi kaller det øvre Lys, det omsluttende lyset. kan vi ikke avansere. Å oppnå dette nivået er vårt neste trinn i utviklingen. Når jeg skjønner at alt som skjer er utført av kun denne ene kraften, og at den gjør det med vilje så vi vil trenge dens hjelp, mens jeg ikke kan gjøre noe på egenhånd, er dette alleredet begynnelsen av en direkte samhandling med denne kraften. Dette er et veldig viktig og seriøst nivå som ikke kan bli oppnådd uten støtte fra omgivelsene.

Vi har snakket om det faktum at en person ikke har noe fri vilje i denne verden. Han er totalt styrt av sine gener, hormoner og andre ting. Det finnes mennesker som kan forutse andre menneskers fremtid. Det er virkelig slik, bortsett fra en ting; fri vilje blir faktisk uttrykt gjennom selv- utvikling rettet mot søken etter denne kraften, for veien mot dette, kontakten med dette, for så å kreve at den hjerlper oss er viktigst. Dette er faktisk hva den vil: hjelpe oss hvis vi ber om det.

Hvorfor en slik enorm, perfekt og evig kraft som omfatter hele naturen, ikke begrenset av våre kroppslige rammer av tid og sted, som er ubegrenset i sine evner og handlinger, hvorfor har den behov for våre forespørsler og spørsmål og forventninger om at den skal gjøre noe med oss, siden vi selv ikke kan gjøre det. Hvorfor trenger den slike handlinger fra vår side, våre svake forsøk?

Det er nødvendig så vi kan utvikle et nytt ønske i oss som ikke finnes i naturen: et ønske om å være i kontakt med den, oppnå den og jobbe sammen med den. Til den grad dette ønsket utvikler seg i oss, tar denne kraften kontakt med oss og avdekkes i dette ønsket. Det er da jeg kan føle denne store altomfattende kraften.

Fra denne anerkjennelsen, fra denne følelsen begynner vi å forstå alt: hvem vi er, hvor vi er, for hvilken grunn vi er, til hvilket formål og hva som skjer med oss. Det er derfor jeg burde ønske åpenbaringen av denne kraften i meg. Jeg må utvikle dette ønsket i meg, av meg selv, ellers vil jeg ikke være uavhengig. Hvis det gir meg dette ønsket, vil jeg ikke være fri. Og hvis så, hva er poenget i å skape alt dette?

Kommentarer / Spørsmål