Jeg vet ikke hva jeg ønsker meg, men jeg ønsker det virkelig!

Spørsmål: Hvorfor er det så viktig at det ikke er en forbindelse mellom mine handlinger og belønningen?

Svar: Det er fordi du ellers ikke vil være i stand til å oppnå giverkraften og ta steget ut av din natur! Du må kreve en belønning over din natur, utenfor den og bygge deg selv opp innenfor giverkraften for å kunne gi (Hafetz Hessed), uten å be om noen som helst kompensasjon for egoet ditt.

Det er nødvendig at man oppnår giverkraften uten å tenke på seg selv, i ren Bina, over alle handlingene, selv om du innenfor disse handlingene og i materien som du utfører dem likevel forventer en belønning. Det er virkelig helt umulig å iverksette bestemte handlinger og ikke forvente noen belønning for dem, å holde seg over den egoistiske kalkulasjonen.

Det er derfor man takket være omgivelsene og ved å bruke alle betingelsene oppnår en tilstand der vi ber skaperen om å gi oss denne muligheten: å ikke be om belønning for oss selv. Jeg vet ikke hvordan han vil gjøre dette eller hva det er; Jeg vet ikke hvordan jeg vil utføre disse givende handlingene, men jeg ønsker det virkelig!

Vi utvikler oss alltid med en bønn innenfra: fra nivå null til det siste nivået, det fjerde nivået, for hvert nivå gjennom hver eneste vurdering. Det er slik vi utvikler oss helt til vi oppnår den sanne bønnen som til slutt avdekker denne egenskapen inni oss. Fra det øyeblikket begynner vi å forstå hva det vil si å befinne seg i giverkraften – hvilket mirakel dette virkelig er…

Fra første del av Morgenleksjonen 27/07/2011, Shamati # 50

Kommentarer / Spørsmål