Kongens kledning

Fra Rabashs leksjon: En naken person føler mangel. For ham er klær en tilfredsstillelse som oppfyller mangelen hans. Også i det spirituelle, føler et tomt ønske at det er mangelfullt. Når lyset kommer og fyller det, er det som en kledning.

Kledning er samsvarsnivået overfor lysets ønske. Kledningen kan være uorganisk, organisk, animalsk, eller av ulik menneskelig karakter – alt dette består pesonens kledning av og er det som avgjør hvilke av lysets egenskaper ønsket kan gjøre til sine egne ved å iklè seg dem for å ligne lyset.

Vårt viktigste arbeid er å ønske å bli en kledning for den øverste og ta en form som er mest mulig i samsvar med skaperen. Vi må konstant forberede oss på å ta ny form. Alt avgjøres av kledningen, siden ønsket i seg selv ikke har noen form. Om vi er dyr – eller mennesker som ligner skaperen; det kommer an på kledningen. Det er ett av to.

På veien må vi konstant se oss selv i en tilstand av fri vilje, halvveis skyldige og halvveis uskyldige, i henhold til kledningen, i henhold til formen vi heller mot. For å klare det har jeg gruppen, læreren og bøkene, som kan tilpasse meg en kledning. En form som er mest mulig lik skaperen.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 4/6/12

Kommentarer / Spørsmål