Livet er herlig, hvis du bare skjønner meningen med det

Vi har ett hjelpemiddel for å oppnå skapelsens mål, det er – læren om kabbalah. Alle andre mål vi har i livet, kan vi oppnå på egenhånd. Men vi har ikke krefter til å klare å oppnå skapelsens mål og ingen som helst mulighet til å forstå det. Vi er i utgangspunktet ikke skapt slik at vi kan identifisere dette målet og oppnå det.

Men en tilstand ligger forankret i utviklingsløpet vårt, der vi får en dårlig følelse uten å oppnå skapelsesmålet, selv i våre ordinære fysiske liv, som tilsynelatende ikke har noen som helst forbindelse med det øvre målet. Men vi eksisterer faktisk i denne fysiske virkeligheten, for at vi skal kunne heve oss over den og oppnå målet for skapelsen.

Dermed kommer vi til et slikt stadie i utviklingen vår, der vi plutselig føler at det er nok. Vi kan ikke fortsette på denne måten. Vi er nødt til å finne meningen med dette livet. Og fra det øyeblikket av, begynner vi å lete etter meningen.

Dette spørsmålet dukker opp hos enkeltmennesker og hos hele folkegrupper, eller faktisk over hele globen. Vanskeligheter, som oppleves som lidelse – ifølge menneskets nåværende oppfatning – hjelper selvfølgelig på; det vil si vanlige fysiske problemstillinger som har med mat, sex, familieliv, penger, ære og utdannelse å gjøre. Folk begynner å merke en så stor mangel på oppfyllelse av de fysiske ønskene sine, som de ikke klarer å tilfredsstille, at de begynner å spørre: «Hva er meningen med livet?» Man mister lysten på livet i så stor grad at man ikke skjønner hva vitsen med å leve er, hvis man ikke greier å finne ut målet med det.

Her er det nødvendig å anvende den kabbalistiske metoden, for å oppnå skapelsesmålet. Hele menneskehetens fysiske liv er rettet mot dette ene målet.

For noen skjer dette tidligere og for andre skjer det senere, i overensstemmelse med roten til hver sjel. Men før eller siden, vil alle måtte oppnå målet, ved å endre sin natur slik at alle våre egoistiske behov skrus ned til det nødvendige.

Dette fysiske nivået kalles » hverken til opphøyelse, eller til fornedring», fordi alle nødvendige fysiske behov kun skal dekkes for å kunne oppfylle det spirituelle målet. Og all styrke vi har, setter vi inn for å nå det målet.

Fra den daglige kabbalaleksjonen, «Introduction to TES», 13/11/12

Kommentarer / Spørsmål