Lo Lishma: Å ha noe å korrigere

Spørsmål: Er intensjonen Lo Lishma (for sin egen skyld) et nødvendig skritt i spirituell framgang?

Svar: Selvfølgelig. Hver gang innser vi at vi handler med intensjonen Lo Lishma, det vil si for egen vinning. Da krever vi lyset som korrigerer, slik at det korrigerer Lo Lishma til den altruistiske intensjonen Lishma (for skaperens skyld).

Jeg har 613 ønsker og dersom jeg i et av dem handler for egen vinning, kalles det Lo Lishma. Dersom jeg imidlertid handler utifra ønsket om å gi i dette ønsket, er det allerede Lishma. Vi har med to nødvendige nivåer å gjøre, der det ene stammer fra det andre. Først oppdages den onde tilbøyeligheten, deretter korrigeres den av Toraen (krydder) om til den gode tilbøyeligheten. Som resultat av dette blir den egoistiske intensjonen altruistisk.

Det står skrevet: «Det finnes ingen rettferdig mann på jorden som gjør gode handlinger uten først å ha syndet». Vi må komme til Lishma fra Lo Lishma. Det samme gjelder korrigeringen av alle våre 613 ønsker.

Og dersom jeg ikke korrigerer min onde tilbøyelighet, ikke anvender lyset som korrigerer ifølge kabbalas metode, da avdekker jeg ikke min egen ondskap. Uansett hvilke onde ting jeg gjør i denne virkeligheten, så er det ikke det samme som vi snakker om her. Dersom jeg ikke oppfatter innenfor intensjonen om å motta, har jeg absolutt ingen forbindelse med ønsket som behøver å korrigeres. Jeg forblir en «engel».

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen 6/7/11, “Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Kommentarer / Spørsmål