Manifestasjonen til mannen som så menneskehetens framtid

Vi har begynt å studere Baal HaSulams artikkel «Introduction to the Study of the Ten Sefirot», som jeg anser som den viktigste av alle introduksjonene hans. Den inneholder til en viss grad utdrag fra The Book of Oracles av Ari, skrevet av hans disippel Chaim Vital. Denne introduksjonen inneholder faktisk hele veien vi må gå for å nå målet.

Selv om vi har massevis av annet materie, er det ingen ting som beskriver veien vi må gå og endre oss så systematisk, skritt for skritt, metodisk og hensiktsmessig. Andre artikler og introduksjoner har en generell oversikt over læren om kabbala, eller ser på den fra ulike vinkler.

Denne introduksjonen, derimot, velger en smal, hensiktsmessig linje for å vise mennesket, enten man er religiøs eller sekulær, som begynner å spørre seg selv hva meningen med livet er, hvordan man oppnår sin grunnleggende virkeliggjøring – med alle vanskene og granskingen denne veien innebærer.

Derfor er denne introduksjonen veldig dyp og ikke enkel for nybegynnere. Det tar årevis før man begynner å forstå, tilegne seg og finne seg selv i den. Den må studeres i små porsjoner, forsiktig, til man vokser og begynner å avdekke mer. Vi må innse at denne introduksjonen ble skrevet av mannen som stod overfor en ny epoke, den siste fasen av menneskehetens utvikling, som skulle gå fra ubevisst til bevisst utvikling.

Nå må vi heve oss til et nytt nivå, fra trinnet der vi ikke en gang kunne kalles mennesker – men bare høyt utviklede dyr som handlet i henhold til instinkt – fullstendig under naturkreftenes kontroll. Noe som er tilsiktet samme form som skaperen begynner å utvikle seg inni denne skapningen.

Vi trenger å forstå mannen som stod i begynnelsen til dette forløpet, hans tilnærmingsmåte og synsvinkel – og forsøke å etterligne ham.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 18/12/11,» Introduction to the Study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål