Den daglige kabbalaleksjonen 21.03.2011

Tema-leksjon: “Preparation for the WE Convention”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “On Eagles’ Wings,” Avsnitt 282, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 13, Leksjon 11
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål