Når vil ISIS bryte sammen?

thumbs_laitman_936Spørsmål: Bør vi misunne ISIS for at de er forenet, mens vi ikke er og at Skaperens kraft er med dem og ikke med oss? Vil denne misunnelsen drive oss til å forenes og ha Skaperen på vår side mens ISIS bryter sammen?

Svar: Det blir sagt at en fjern by (en forenet by) ikke kan bli ødelagt fordi; når folket er forenet er de fylt med den øvre kraft (forenlighet er en egenskap fra det øvre systemet, selv om de onde forenes er den øvre kraften med dem). Det er en naturlov.

Skaperen sitter ikke i himmelen og avgjør hva man skal gjøre med hver og en. Det er den høyeste, eneste forenede naturkraft som opprettholder hele skaperverket, begjæret, og til den grad skapelsen er lik den øvre kraften, er nærmere eller lenger fra den.’

Men så snart vi begynner å forenes vil ISIS bli ødelagt fordi vår forenlighet er ikke de ondes forenlighet, som ønsker å skade andre, men til hederlige som ønsker å gjøre godt for andre. Selv en liten forening vil oppløse ISIS.

Kommentarer / Spørsmål