Nasismens røtter

Baal HaSulam, «The Last Generation»: Verden anser feilaktig nasisme som et ensidig tysk fenomen. Sannheten er at den er resultat av et demokrati og en sosialisme som har forlatt all oppdragelse, religion og rettferdighet. Alle nasjonene kan derfor likestilles i det; det finnes ikke noe håp om at nasismen vil dø ut med de alliertes seier. I morgen kan brittene innføre nasisme, siden også de lever i en demokratisk og nasistisk verden.

Når demokratiet og sosialismen ikke korrigeres, når de ikke inkluderes riktig i korrigeringsprosessen, stammer nasismen fra dem. Og det kan skje hvor som helst i verden. I det 20. århundre var Tyskland det mest progressive landet med avansert vitenskap og rik kultur; allikevel tok samfunnsutviklingen der den nasistiske formen.

Derfor sier Baal HaSulam videre: Det som skjedde med tyskerne er ett av naturens mysterier. Man anså dem som en av de mest siviliserte nasjonene. Og plutselig – over natten – forvandlet de seg til barbarer, de aller værste blant historiens mest primitive nasjoner. I tillegg ble Hitler valgt av flertallets stemmer.

Alt dette er et resultat av ondskapens makt over verden, når vi ikke avler godhet i den. Tross alt avdekkes godhet og ondskap generelt sett på en ensartet måte. Først viser den onde tilbøyeligheten seg – og om vi ikke tiltrekker den mot lyset som endrer, vil den anta de uhyggeligste former. Og siden dette er det sterkeste ønsket, absoberer det kultur, undervisning, vitenskap og alt annet – og manifesterer seg som den største ondskap, hovmod, stolthet og maktbegjær mot andre. Alt blandes sammen i dette egoistiske ønsket. Og om vi ikke skynder oss og frembringer lyset som endrer, vil denne ondskapen bryte ut fra oss.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/4/12, «Holocaust Memorial Day»

Kommentarer / Spørsmål