Nittini pluss en

De tingene som vi ser i denne verden, som for eksempel samfunnet, omgivelsene og menneskeheten, er speilbilder på vår uendelige tilstand som vi enn så lenge ser gjennom et filter med egoistiske øyne. Det er slik vi ser den uendelige virkeligheten der vi allerede eksisterer.

Om mennesket begynner å knytte seg opp til skapelsesmålet, ønsker å oppnå skaperen og bli som han når det gjelder egenskaper, må han ta del i et samfunn og bruke det for å utvikle seg. Mitt mål om å oppnå skaperen, identifisere meg med han og knytte meg opp til han, bestemmer hele min holdning til samfunnet, mine venner og meg selv.

Dette har sammenheng med den delen av menneskeheten som har «punktet i hjertet». For det første forplikter dette punktet en til å oppnå skaperen, og man kommer til gruppen på grunn av dette. Da lærer mennesket seg at for å kunne oppnå skaperen, må han knytte seg sammen med andre fordi det er slik vi utvikler vårt ønske om å gi. Vi vil avdekke skaperen gjennom ønsket om å gi, som vi vil oppnå gjennom gjensidig utvikling av hverandre.

Det finnes også en del til i samfunnet, de nittini prosentene, der punktet i hjertet ikke har våknet opp ennå, og de føler ikke behovet for å oppnå skaperen. De streber ikke mot han. Livets problemer er det eneste som driver dem, og disse problemene må samsvare med vår utvikling. De er konsekvensen av mangelen på samhold mellom mennesker.

De vil føle behovet for å knytte seg sammen til en stor og vidtfavnende menneskehet, ikke bare en gruppe. De trenger bare å vite den rette måten å knytte seg sammen på til et ensartet, samlet samfunn som kun har som mål å oppnå stabilitet, sikkerhet og fysisk tilfredshet.

Fordi disse to gruppene eksisterer sammen, den ene inni den andre, vil den første gruppen (som streber mot skaperen og har knyttet seg sammen på grunn av spirituelle problemer og behov, ikke på grunn av problemer i det fysiske livet) utstråle sine verdier til den større gruppen, og gjør at den tenker at det finnes viktigere mål enn bare dette livet. Det er mer å vinne.

Da vil den andre gruppen, de nittini prosentene, plutselig begynne å føle et høyere mål og et behov for å oppnå det. Slik avanserer den. Til slutt vil disse to gruppene begynne å komme nærmere hverandre. Selv om de har ulike mål, vil den andre gruppen, menneskeheten, plutselig oppdage en mulighet til å oppnå et evig, helt og perfekt liv som til og med er høyere enn det tidligere materielle idealet. Da vil de akseptere dette nye ønsket.

Til slutt vil alle derfor oppnå samhold og komme tilbake til ett helhetlig system slik det var i begynnelsen av skapelsen.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 12/12/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål