Popularisering av den integrerende metoden

Spørsmål: Hva kan gjøres for at folk skal bli interesserte i den integrerende metoden? Det moderne mennesket er bare opptatt av suksess, av å få seg et yrke og tjene mer penger osv. Hvordan kan vi få folk til å snu og gå fra den velkjente retningen til den nye, uten vold, kriser og lidelse?

Svar: Naturen vil fortsette å tvinge oss gjennom vold, kriser og sykdom. Den vil presse oss til å foreta denne endringen uansett. Men vårt håp er at det ikke behøver å realiseres gjennom slike alvorlige, dramatiske og kirurgiske metoder. Vi ønsker at det vil skje frivillig, mykt og gradvis, uten forutbestemt motgang og uten  blodsutgytelse.

Jeg tror det er et spørsmål om markedsføring, på samme måte ting som tidligere ikke var interessanne (som fysikk, poesi, eller andre retninger), ble populære gjennom innlemmingen av visse mekanismer i prosessen. Selv om det da ble innført som del av programmet til de ulike regjeringer, kan vi fremme det positivt via filmer, spesielle bøker osv. Det er, med andre ord, mulig å oppnå en tilstand der idèen og de som engasjerer seg i den, vil være velkomne, populære og trendsettende.

Med det i sikte, må vi tiltrekke oss berømte mennesker, kjendiser som vil snakke om sin interesse og om at de er spesielle fordi de er involvert i helhetlig undervisning, i denne formen for «reinkarnasjon». Det er også mulig å presentere det som en innvortes revolusjon hos mennesker, som dramatiske meningsfulle indre endringer som skjer hos den enkelte. Og som resultat av disse endringene, ser man helt annerledes på selve verden og på samfunnet. Spørsmål om liv og død blir klarere og kommer nærmere og grensen mellom fødsel, liv og død fjerner seg gradvis. Et menneske begynner å inkluderes i samfunnet og forsvinner litt som et individ, siden han innenfor fornemmer seg selv som et element av en konstant, evigvarende mekanisme i naturen. Og her er det vi treffer på de psykologiske fornemmelsene som kan bli populære: Samfunnet elsker slike pikante og spennende opplevelser.

Fra «En samtale om helhetlig undervisning», 20/5/12

Kommentarer / Spørsmål