Reduser deg selv til ett punkt

Spørsmål: Hva mener vi med «samhold» når vi taler til verden?

Svar: I følge betingelsen om gjensidig garanti betyr det at vi  er som én mann med ett hjerte. For å kunne samle alle hjerter til ett, for å inkludere alle ønskene til ett ønske – slik det var før knusingen av beholderne – går vi gjennom to stadier.

I det første stadiet nøytraliserer vi ønsket om å motta for mottagelsens skyld, og på den måten oppfyller vi betingelsen om Hafetz Hesed, «Gjør ikke mot andre ting du selv avskyr». Med denne dyden skader jeg ikke lengre min neste. Jeg dømmer ikke lengre et menneske etter hvor godt eller ondt det er, hvor mye jeg kan bruke det, kontrollere det og svike det.

Jeg søker ikke lengre etter gagn fra verden. Jeg ønsker ikke noe. Når jeg oppfatter størrelsesordenen og sviket i min egen ondskap, som presser meg til å skade andre hvert eneste sekund, lengter jeg etter å redusere bruken av mine behov maksimalt. Jeg ber bare om de tingene jeg ikke kan unnvære, bare nødvendighetene, i håp om at jeg da kan oppnå den givende egenskapen (kraften).

Jeg ønsker å bli til et punkt, slik Malchut blir til et punkt i Bina. Bare et punkt. Det er som om jeg ikke eksisterer. Mitt «jeg» er inkludert i Bina og er hengiven til det, som en dråpe sæd i livmoren. Nå er jeg en dråpe som ikke eksisterer ved sin egen kraft, men kun i henhold til den øverste.

Dette er det første stadiet der hjertene ennå ikke er inkludert i hverandre, men heller ikke frastøter hverandre.

I det neste stadiet begynner de å nærme seg hverandre, som skrevet: «Elsk din neste som deg selv». Med hele mitt hjerte (for jeg har ikke noe annet verktøy) undersøker jeg min nestes hjerte, og ser til hvilken grad jeg kan tilfredsstille ham og motta fra ham. Hjertet mitt arbeider helt og holdent for å tjene og oppfylle hans hjerte, og han behandler meg på samme vis. Dette er hjertenes samhold som vi oppnår når vi setter prinsippet om å elske vår neste som oss selv ut i live, og på den måten blir vi som en mann med ett hjerte.

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen 27/7/11, «The Peace»

Kommentarer / Spørsmål