Samhold er som et smykkeskrin som inneholder en hemmelighet

Spørsmål: Vi har grunnlaget for korreksjon: spørsmålet om meningen med livet. Hvilket grunnlag har resten av befolkningen?

Svar: Vi tilskriver vårt spørsmål om meningen med livet direkte til mangelen på samhold. Lyset viser seg gjennom samhold, og vi må derfor ta vare på vårt samhold. Det viser seg at meningen med livet for oss er å være knyttet sammen med hverandre.

For andre er meningen med livet fremdeles ulike andre egoistiske mål. På det første nivået må de forstå at middelet for å oppnå disse målene er samhold. Gjennom å oppnå samhold, vil de få det de ønsker seg.

På veien mot dette vil de gradvis begynne å forstå, å se sammenhenger: «Det å ha råd til et hus er viktig, men samhold er viktigere». Da vil de oppnå korreksjon.

Våre forklaringer begynner fra det punktet der samhold blir brukt som et rent virkemiddel for å lykkes i livet. Derfor blir det klart at vi snakker om det viktigste, det beste verktøyet, vi har. På det kabbalistiske språket kalles denne intensjonen «Lo Lishma«: Vi ønsker å bruke kraften av vårt samhold i egoistisk mening.

Når man så begynner å sette pris på samhold, finner vi en «tilleggsverdi» i samhørigheten oss imellom, som i seg selv gir en spesiell, usammenlignbar status, en følelse du aldri tidligere har kjent. Slik avdekker vi «tillegget» gjennom samhold: Vi begynner plutselig å like å ta vare på hverandre: vi finner en unik sjarm i den gjensidige giverkraften, gjennom gjensidig garanti.

Denne nytelsen av gjensidig giverkraft er den nytelsen som skaperen opprinnelig ønsket å gi til oss gjennom skapelsestanken. Baal HaSulam skriver om dette i boken Ohr Bahir (Det klare lyset), at meningen med skapelsen er å gi nytelse til hans skapninger gjennom lyset til den gjensidige giverkraften mellom dem og skaperen.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 28/07/2011, «The Peace»

Kommentarer / Spørsmål