Samhørighet for å sikre utvikling

Spørsmål: Hvordan kan vi knytte motsetninger sammen?

Svar: Motsetninger kan kun knyttes sammen gjennom motstand som motsetter seg begge parter. Det er uviktig hva motstanden består av, men den eksisterer og den er det eneste som kan knytte de to motsatte fenomenene sammen.

La oss se for oss to mennesker, mann og kvinne, som ikke kommer overens. De henvender seg til en spesialist, en psykolog, som kan knytte dem sammen. Hvordan? Han er ikke enig med noen av dem, han plasserer seg i midten, mellom dem.

En slik dommer må også finnes inni oss: Jeg knytter ikke to motsetninger sammen uten en tredje faktor, siden en direkte tilknytning mellom dem vil være umulig. Om jeg prøver å gjøre det, vil jeg skape en kortslutning som igjen vil forårsake ødeleggelser.

Dette har også sammenheng med båndene mellom mann og kone. På grunn av at det egoistiske ønsket vokser, føler de at de er motsatte av hverandre og mellom to motsetninger må det være en høyere forbindelse.

Zeir Anpin og Malchut (ZON) i virkeligheten Atzilut knytter seg kun sammen under forutsetning av at de løfter seg til Partzuf Aba ve Ima. Før dette er det ingen tilknytning mellom dem, siden den kun blir skapt på grunn av oppløftingen, oppnåelsen av skaperen.

I framtiden vil familier kun eksistere på grunn av det høyere spirituelle målet, og for å kunne oppnå det vil ektefeller støtte hverandre.

Fra Morgenleksjonen 10/12/10, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål