Teori understøttet av praksis

Kurset i integrerende undervisning må samtidig gå hånd i hånd med diskusjoner. Siden kurset omtaler det integrerende samfunnet, må vi sørge for at diskusjonene foregår på en integrerende måte. Folk plasseres i en sirkel og blir forklart hva integrerende diskusjon er. Det er en tilstand av samhørighet mellom oss, der alle roser alle andre og er vennligsinnede mot alle andre; det er når vi ønsker å oppnå kontakt med hverandre og å skape et påvirkningsfelt mellom oss og inni oss hvor vi kan løse alle problemene.

Under diskusjonen uttrykker alle sine meninger, tilføyer til det de andre sier og inspireres derfor av idèene og begynner å føle at det er mulig å leve sammen med oss. Det er som om vi begynner å danne det integrerende samfunnet innenfor og mellom oss selv og ved å diskutere disse spørsmålene og løsningene på dem, begynner å føle at det virkelig er mulig å danne et slikt samfunn sammen.

Vi begynner faktisk å konstruere systemet for fremtidens samfunn gjennom praktiske seminarer. På den måten blir etpar dusin mennesker, når kurset avsluttes, til en liten ènhet av det neste samfunnet.

Fra en samtale om integrerende samfunn, 22/5/12

Kommentarer / Spørsmål